Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Proděkani

DOCENDO DISCIMUS

 

Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj 


doc. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

tel.: 973 444 972

E-mail: zbysek.korecki@unob.cz

​​ 

Curriculum vitae

Zbyšek Korecki se narodil 15. prosince 1962 v Karviné. Maturitu absolvoval v roce 1982 na Vojenském gymnáziu v Moravské Třebové. Vysokoškolská studia absolvoval na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, obor provoz zbraňových systémů. Titul na Fakultě druhů vojsk získal v roce 1986. Doktorský studijní program „teorie obrany státu, studijní obor vojenská logistika, absolvoval v roce 2007 na Univerzitě obrany. Obhájil disertační práci na téma „Využití outsourcingu v resortu obrany" a získal akademický titul „doktor".

Titul docent získal ve studijním oboru národní a mezinárodní bezpečnost na Akademii ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štěfánika v roce 2018, kdy obhájil habilitační práci „ Dynamika vývoje globálního bezpečnostního prostředí a její vliv na sdružování a sdílení kapacit států Visegrádské skupiny.

Vojenskou kariéru zahájil na základních funkcích velitele čety a velitele baterie v letech 1986 -1994 u dělostřeleckého pluku v Českých Budějovicích a fotogrammetrické baterie Dělostřeleckého průzkumného oddílu v Rychnově nad Kněžnou.

Pozici velitele útvaru v Mladkově a Čermné nad Orlicí zastával v letech 1994 – 2002. Útvary byly součástí Muniční základny Týniště nad Orlicí.

Následně, v letech 2003 – 2006, působil jako náčelník odboru operační a bojové přípravy a vedoucí odboru implementace outsourcingu v resortu obrany u 31. Ředitelství logistické podpory ve Staré Boleslavi.

Během vojenské praxe se zúčastnil zahraniční operace KFOR v Kosovu v roce 2002. Absolvoval Kurz generálního štábu při Baltic Defense College v Estonsku v letech 2005 – 2006.

V letech 2006 – 2014 zastával pozici vedoucí Katedry logistiky Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně.

Další působení na Univerzitě obrany, v letech 2014 – 2017, bylo spojeno s pozicí zástupce ředitele Odboru hospodářské správy Univerzity obrany.

Dne 1. ledna 2018 se stal akademickým pracovníkem katedry letectva a letecké techniky.

Ve své pedagogické činnosti je zaměřen na oblast velení a řízení ve vzdušných silách a logistickou podporu.

Funkci proděkana pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty vojenských technologií zastává od 15. listopadu 2018.

S manželkou Barborou má dva syny a mezi jeho záliby patří sport, četba a cestování. 

  Proděkan pro vědeckou činnost

 

plk. gšt. doc. Ing. Vladimír Kovařík, MSc. Ph.D.

tel.: 973 444 333, 973 445 223

E-mail: vladimir.kovarik@unob.cz

 

Curriculum vitae

Narozen v roce 1962, Vojenskou akademii v Brně absolvoval v roce 1986, obor Geodézie a kartografie. Následujících 12 let pracoval na různých pozicích ve Vojenském topografickém ústavu a na Ústřední topografické základně v Dobrušce. V letech 1994 – 1995 studoval v Royal School of Military Survey v Hermitage ve Velké Británii, kde získal titul MSc. v oboru Defence Geographic Information.

V roce 1998 nastoupil na místo odborného asistenta Katedry vojenských informací o území Vojenské akademie v Brně. Doktorské studium absolvoval v letech 1999 – 2005 v oboru Vojenská geodézie a kartografie. V roce 2003 pracoval několik měsíců jako národní expert v Družicovém středisku EU v Torrejón de Ardoz ve Španělsku. V roce 2005 odešel do Vojenského štábu Evropské unie v Bruselu v Belgii, kde po tři roky pracoval jako národní expert pro oblast geografických informačních systémů. Po ukončení této mise se v roce 2008 vrátil na Univerzitu obrany na funkci vedoucího skupiny na Katedře vojenské geografie a meteorologie.

V roce 2009 byl vyslán do zahraniční mise jako náčelník geografického oddělení velitelství KFOR v Prištině v Kosovu, kde současně působil také jako Nejvyšší národní představitel 14. a 15. kontingentu AČR. Od roku 2011 je vedoucím Katedry vojenské geografie a meteorologie. V roce 2015 se habilitoval v oboru geodézie a kartografie.

Zabývá se problematikou geografického zabezpečení, dálkového průzkumu Země a obrazového zpravodajství. Ovládá angličtinu, francouzštinu a ruštinu.

Od 1. října 2016 zastává funkci proděkana pro vědeckou činnost Fakulty vojenských technologií. 
Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

 

pplk. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

tel.: 973 442 296, 973 442 671

E-mail: vlastimil.neumann@unob.cz


Curriculum vitae

Vlastimil Neumann se narodil 26. dubna 1980 v Rýmařově. Maturoval v roce 1998 na SPŠ v Bruntále v oboru Dopravní a manipulační technika. V letech 1998 – 2003 studoval na Vojenské akademii v Brně magisterský studijní obor Dopravní a manipulační technika -  terénní pásová vozidla. Studium zakončil získáním titulu Ing. V letech 2003 – 2006 studoval na Univerzitě obrany prezenční formu doktorského studijního programu Vojenská technika, zbraně a munice. V roce 2006 toto studium úspěšně ukončil obhajobou disertační práce zaměřené na vnitřní zatížení planetových převodovek a získal akademický titul „doktor".

Vojenskou praxi absolvoval u 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. V letech 2006 – 2007 na funkci velitele čety logistické podpory, v letech 2007 – 2010 na funkci náčelníka skupiny logistických informačních systémů, vojenské dopravy a zabezpečení služeb – zástupce náčelníka logistiky a v roce 2010 na funkci náčelníka oddělení logistiky. V roce 2009 se zúčastnil zahraniční operace KAIA and CT ISAF v Afghánistánu na funkci starší důstojník pracoviště logistických informačních systémů.

V roce 2011 nastoupil na funkci odborného asistenta na Katedře bojových a speciálních vozidel Univerzity obrany. V letech 2013 – 2014 absolvoval na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany Kurz pro vyšší důstojníky – Řízení obrany státu se zaměřením na vojenské umění, obranné plánování, bezpečnostní a obrannou politiku. Od roku 2013 je národním zástupcem NATO AC/225 LCG LE – Main group a od roku 2015 je národním zástupcem AVT-248 Next Generation NATO Reference Mobility Model.

Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje na výuku v oblasti konstrukce bojových a speciálních vozidel. Ve své vědecké práci se zabývá zejména problémy v oblasti pohybu vozidel s využitím metod matematického modelování a simulací.

Od 1. října 2016 zastává funkci proděkana pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty vojenských technologií. 


 

Za obsah stránky odpovídá Karel Tvrdoň
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme