Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Děkan

DOCENDO DISCIMUS

 

​​


 

plk. prof. Ing. Martin MACKO, CSc.

tel.: 973 443 790​​

E-mail: martin.macko@unob.cz

 

Curriculum vitae

Martin Macko se narodil 1. února 1964 ve Vranově nad Topľou (Slovensko). Navštěvoval Gymnázium Revúca a poté studoval na Vojenské akademii v Brně. VA absolvoval v roce 1987 jako strojní inženýr v oboru „Zbraně a munice“. V letech 1987 až 1990 vykonával funkce velitele čety oprav výzbroje a náčelníka služby raketového a dělostřeleckého vyzbrojování u dělostřeleckého útvaru. V roce 1993 úspěšně ukončil interní vědeckou aspiranturu na Katedře zbraňových systémů Vojenské akademie v Brně a postupně vykonával funkce asistenta a odborného asistenta, kde vyučoval v předmětech Hlavňové zbraně, Speciální zařízení zbraní, Dělostřelecké zbraně, Zbraňové systémy a další. V letech 1998 až 1999 absolvoval stáž a kurz velitelů dělostřeleckých oddílů u útvarů dělostřelectva Bundeswehru a v dělostřelecké škole v Idar-Obersteinu.

Plukovník Martin Macko je vedoucím Katedry zbraní a munice Fakulty vojenských technologií UO. Ve vědecké činnosti je zaměřen na malorážové, dělostřelecké zbraně a systémy řízení palby. Aktuálně je zapojen do řešení dlouhodobého záměru rozvoje organizace rozvíjeného mateřskou katedrou. V roce 2003 obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem, v roce 2011 byl jmenován profesorem. Je autorem řady publikací, užitných vzorů a autorských děl v oblasti zbraní a munice, je známý vývojem diagnostických přístrojů pro laboratoře, kriminalistiku a armádu v oblasti malorážových zbraní a podílel se na vývoji pasivních optoelektronických systémů sledování cílů a armádních zbraní doma i v zahraničí.

V letech 2008 – 2015 zastával funkci prorektora pro vědeckou a expertní činnost Univerzity obrany. Od 1. srpna 2016 vykonává funkci děkana Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany.​

Za obsah stránky odpovídá Karel Tvrdoň
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme