Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Výzkumné záměry

DOCENDO DISCIMUS

 
 

Vojenské a ekonomické aspekty procesu výstavby profesionální AČR a perspektiva jejího dalšího rozvoje

 

Výzkumná činnost je zaměřena na zkoumání vybraných aspektů procesu výstavby a použití profesionální AČR. Předmět výzkumné činnosti vychází z předpokladu, že při naplňování poslání Armády České republiky výraznou roli sehrávají vzájemné vztahy mezi rozhodováním o použití sil a prostředků v operacích, alokací zdrojů v rámci přípravy a výstavby ozbrojených sil a znalostní podporou těchto rozhodovacích procesů.

Na základě tohoto předpokladu je předmětem výzkumného záměru podpora rozhodování velitelů modulárních taktických prvků v přípravě a nasazení v budoucích operacích.

Výzkumný záměr je řešen ve dvou vzájemně provázaných oblastech.

V první oblasti je předmětem výzkumu podpora rozhodovacích procesů velitele při řízení taktických činností v budoucích operacích.

Předmětem řešení ve druhé oblasti je podpora efektivní alokace zdrojů k dosažení požadované úrovně operačních schopností potřebných pro působení v budoucích operacích.

Součástí obou oblastí zkoumání je příprava vojenských profesionálů ve vztahu k osvojování kompetencí nezbytných pro zvládání požadavků, které vyplývají z působení v budoucích operacích.

Výzkumný záměr byl na Fakultě ekonomiky a managementu řešen od roku 2004 a v roce 2010 byl úspěšně ukončen.


Výsledky:

Výzkumný záměr - zpráva​


Za obsah stránky odpovídá Karel Šilinger
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme