Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Řízení ke jmenování profesorem

DOCENDO DISCIMUS

 

Řízení ke jmenování profesorem

Řízení ke jmenování profesorem se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany v Brně. Tento řád je dále rozpracován v Opatření rektora UO v Brně č. 5/2017 "Podrobnosti k řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UO v Brně". Specifické kvalifikační předpoklady uchazečů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě vojenského leadershipu jsou uvedeny v příloze těchto Opatření. V podmínkách FVL jsou dále Specifické kvalifikační předpoklady upraveny v Opatření děkana FVL č. 2/2017.

 

 

 1. Přehled uchazečů

 

 2. Vlastní řízení

 

 3. Dokumenty

 

 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za obsah stránky odpovídá Karel Šilinger
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme