Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Habilitační řízení

DOCENDO DISCIMUS

 
 
Habilitační řízení se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany v Brně. Tento řád je dále rozpracován v Opatření rektora UO č. 3/2019 - Podrobnosti k Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UO v Brně. Specifické kvalifikační předpoklady uchazečů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě vojenského leadershipu jsou uvedeny v příloze těchto Opatření. V podmínkách FVL jsou dále Specifické kvalifikační předpoklady upraveny v Opatření děkana FVL č. 1/2019.

 

 

1. Přehled uchazečů:

 
 
 
2. Vlastní řízení:
 
 
3. Dokumenty:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za obsah stránky odpovídá Karel Šilinger
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme