Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Fakulta ekonomiky a managementu úspěšně prohlubuje spolupráci s vojsky

DOCENDO DISCIMUS

 

Fakulta ekonomiky a managementu úspěšně prohlubuje spolupráci s vojsky

Ve dnech 30. a 31. října 24 příslušníků 1. mr 41. mpr, jako první vojáci bojového útvaru AČR, ověřili možnosti taktického virtuálního simulátoru Virtual Battlespace 2 (simulátor VBS2). Simulátor VBS2 je intenzivně využíván armádami Spojených států amerických, Velké Británie, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Švédska, Holandska, Estonska a dalšími. V rámci Armády České republiky (AČR) je simulátor VBS2 využíván Fakultou ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Užívá se zejména k realizaci odborné přípravy studentů studijního oboru Vojenský management, především budoucích velitelů mechanizovaných, tankových a průzkumných jednotek, a dále je využíván pro podporu vědecké a experimentální činnosti na Fakultě ekonomiky a managementu. V současné době má fakulta 26 ks pracovních stanic s instalací simulátoru VBS2VTK ve verzi 1.60. Celá technologie simulátoru VBS2 je snadno přenosná, a tak ji lze převážet k provádění vojenských cvičení přímo v podmínkách vojenských útvarů.

Ověřování taktických možností simulátoru bylo provedeno metodou průpravného cvičení, které se realizovalo na téma „Mechanizovaná četa za útoku na samostatném směru“. Cvičícími byli vybraní příslušníci 1. mr 41. mpr, kteří vytvořili osádky tří bojových vozidel pěchoty BVP-2, které jsou ve výzbroji AČR. Simulátor VBS2 není v současnosti oficiálně zaveden jako výcvikový prostředek pro příslušníky bojových jednotek AČR, proto neobsahuje úplnou databázi zbraní a techniky zavedené u bojových jednotek AČR. Z tohoto důvodu byla organická kolová bojová vozidla pěchoty PANDUR II 8x8, kterými je 41. mpr vyzbrojen, nahrazená bojovými vozidly pěchoty BVP-2. V průběhu průpravného cvičení se procvičovaly základní taktické postupy jednotek na bojových vozidlech pěchoty (přesun, rozvinování do bojové sestavy, navázání kontaktu s nepřítelem, sesednutí a zteč nepřítele) včetně řízení manévru silami a prostředky a manévru palbou velitelem čety a veliteli družstev. 

Celkově se vytvořený scénář procvičil třikrát s délkou trvání á 45 minut. Pro zajištění komplexní rozehry a značkování se s využitím virtuální simulace nasadily následující síly a prostředky:

Vlastní síly:

  •   24 ks bojové vozidlo pěchoty BVP-2,
 •   2 ks bitevní vrtulník Mi-24D,
 •   10 ks vozidlo LRD 110,
 •   80 vojáků.

 

Opoziční síly:

 •    15 ks bojové vozidlo pěchoty BVP-1,
 •   8 ks kolový obrněný transportér BRDM-2,
 •   3 ks kolový obrněný transportér BTR-80
 •   2 ks protiletadlový komplet ZSU-23-4 Shilka,
 •   10 ks vozidlo UAZ-469,
 •   2 ks 12,7 mm kulomet DŠK,
 •   2 ks minomet 120 mm vz. 82,
 •   60 vojáků.

 

Terén:

 •   generický středoevropský s kompletním pokrytím a infrastrukturou,
 •  cvičení se odehrávalo na ploše 5 km x 10 km,
 •  pro účel cvičení se využilo 10 ks budov s funkčním interiérem,

 

V průběhu cvičení se celkově spotřebovalo:

 • 5250 nábojů z toho 24 ks minometných 120 mm a 1950 ks z lafetovaných zbraní (13 ks PTŘS 9M113            Konkurz, 450 ks nábojů 30-JPSv a 30-JOSv),
 • 350 l pohonných hmot (8 ks bojových vozidel najezdilo dohromady cca 150 km a 2 ks vrtulníků působilo 20 letových minut).


 

Při finanční kalkulaci by celkové náklady na taktické cvičení podobného rozsahu překročily částku jeden milion korun.

Podstatou cvičení bylo získat zpětnou vazbu k možnostem a realističnosti simulátoru VBS2 od zkušených vojáků, kteří působili v zahraničních operacích, a dále, kteří se připravují k plnění bojových úkolů v rámci konvenčních bojových operací. Sběr zkušeností proběhl formou dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření se účastnilo všech 24 cvičících a velitel cvičící roty. Z dotazníkového šetření vyplynuly následující závěry:

 •  zkušenosti z působení v zahraniční operaci mělo 56% respondentů (cvičících),
 •  průměrná odsloužená doba cvičících ve služebním poměru byla 8 let,
 • realističnost prostředí simulátoru VBS2 byla v 76% hodnocena jako realistická a spíše realistická a 24 % jako spíše nerealistická (hlavní výhrady byly k detailnosti a funkcionalitě bojového vozidla BVP-2),
 •  92 % respondentů potvrdilo velmi vysokou kvalitu detailnosti virtuálního prostředí simulátoru VBS2,
 •  provedení zpětného vyhodnocení cvičení s využitím modulu AAR (After Action Review) bylo v 92 % hodnoceno jako přínosné,
 • 96 % respondentů projevilo zájem o další cvičení s využitím simulátoru VBS2,
 • 100 % respondentů potvrdilo přínos virtuální simulace pro přípravu jednotek,
 • 96 % respondentů doporučilo využívat simulátor VBS2 již pro přípravu budoucích velitelů jednotek na Univerzitě obrany. 

 

Dotazníkové šetření (bylo položeno 25. otázek) a řízený rozhovor s cvičícími potvrdil přínos a plnou využitelnost virtuálního simulátoru VBS2 pro přípravu profesionálních vojáků AČR.


Ve dnech 29. a 30. 10. se dále dva příslušníci Katedry vojenského managementu účastnili vojensko odborné přípravy velitelského sboru jednotek 41. mpr, kde je formou přednášek seznámili se základními zásadami organizace a vedení přesunu, obrany, útoku a rozmístění mimo boj jednotkami do úrovně roty. Zároveň ve dnech 30. a 31. 10. proběhla praktická ukázka 41. mpr pro 18 studentů velitelských modulů budoucích velitelů mechanizovaných, tankových a průzkumných jednotek, kteří měli možnost se seznámit s učebně výcvikovou základnou, autoparkem, štábem a dále měli možnost se prakticky seznámit s řidičským simulátorem kolového bojového vozidla Pandur II 8x8 a se základní plánovací a řídící dokumentaci vedenou veliteli čet a rot.

Ze strany velení 41. mpr byl projeven zájem o pokračování a rozvíjení spolupráce s Univerzitou obrany včetně možnosti zabezpečení provádění průpravných a rotních taktických cvičení s využitím simulátoru VBS2. Hlavní výhodou cvičení s využitím simulátoru VBS2 jsou minimální finanční náklady na provoz simulátoru a možnosti modelování a simulace celého spektra taktických situací, které se jen těžce realizují v podmínkách vojenských výcvikových prostorů. Rozhodně však jakýkoliv simulátor nemůže nahradit praktická cvičení ve vojenských prostorech.

 

Autor: Jaroslav Kozůbek​        Foto: autor

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme