Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Vědecká rada fakulty

DOCENDO DISCIMUS

 

Vědecká rada fakulty

​​

​​

SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY FVL

 

Předseda

plk. Ing.Jan DROZD, Ph.D.DFVL, K-110

 

Místopředseda

mjr. doc. Ing.Karel ŠILINGER, Ph.D.PdVČ, K-107

 

Předsednictvo

brig. gen. prof. Ing.Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D.Rektor, K-107
prof. Ing.Ladislav POTUŽÁK, CSc.K-107
prof. PhDr.Miroslav KRČ, CSc.K-102

 

Interní členové

plk. gšt. doc. Ing.Ivo PIKNER, Ph.D.K-105
pplk. Ing.Tibor PALASIEWICZ, Ph.D.PdVVR, K-108
plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing.Pavel FOLTIN, Ph.D.K-109
prof. PhDr.František HANZLÍK, CSc.K-105
plk. gšt. doc. Ing.Vladan HOLCNER, Ph.D.Ředitel CJV
doc. Ing.Jakub ODEHNAL, Ph.D.PK, K-102
doc. Ing.Alena OULEHLOVÁK-105
doc. Ing. Mgr.Radomír SALIGER, Ph.D.K-104
doc. RNDr.Marek SEDLAČÍK, Ph.D.PVZS, K-101
doc. Ing.Tomáš BINAR, Ph.D.K-109
pplk. doc. Ing.Petr STODOLA, Ph.D.K-111
plk. Ing.Vlastimil NEUMANNDFVT, K-202
pplk. doc. Ing.Petr HRŮZA, Ph.D.PdSPČ, K-110

 

Externí členové

brig. gen. Ing. Radek HASALAVelitel VeV-VA Vyškov
JUDr.Jaroslav DANĚKSST MO
prof. Ing.Rudolf URBAN, CSc.PA Praha
doc. Ing. et Ing.Renáta MYŠKOVÁ, Ph.D.UPCE Pardubice
doc. RNDr.Josef POŽÁR, CSc.PA Praha
prof. Ing.Mária REŽŇÁKOVÁ, CSc.VUT Brno
doc. Ing.David ŘEHÁK, Ph.D.VŠB-TU Ostrava
prof. Ing.Jana STÁVKOVÁ, CSc.MENDELU Brno
doc. PhDr. Zdeněk KŘÍŽ, Ph.D.MU Brno
doc. Mgr.Jiří ŠPALEK, Ph.D.MU Brno
doc. Ing. Martin HROMADA, Ph.D.UTB Zlín
prof. Ing.Pavel OTŘÍSAL, Ph.D., MBAUP Olomouc

 

Jednání vědecké rady FVL UO organizačně a administrativně zajišťuje tajemník VR (není součástí VR): 

Ing. Vítězslav JAROŠ, Ph.D., tel. 973 442 660, děkanát FVL.

 

Legenda k použitým zkratkám

MENDELU-Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno
MU Brno
- Masarykova univerzita Brno
PA Praha - Policejní akademie
SST MO
-Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany
ÚOPZHN
-Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
UPCE-Univerzita Pardubice
UTBUniverzita Tomáše Bati
VeV-VA-Velitelství výcviku – Vojenská akademie
VŠB-TU-Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
VUT-Vysoké učení technické v Brně

 

Za obsah stránky odpovídá Miloš Škoda
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme