Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Specializace Zpravodajské zabezpečení AČR

DOCENDO DISCIMUS

 

Specializace Zpravodajské zabezpečení AČR

​Co se naučíte?

Studijní modul je zaměřen na přípravu odborníků pro výkon štábních funkcí v oblasti zpravodajského zabezpečení AČR v organizačních strukturách útvarů Pozemních a Vzdušných sil AČR. Absolventi modulu nacházejí výchozí uplatnění na služebních místech příslušníků zpravodajských štábů útvarů AČR.

V rámci studia si osvojíš odborné znalosti o použití sil a prostředků zpravodajského zabezpečení na taktickém stupni ve všech druzích operací, které jsou využívány pro podporu velitelů a štábů v průběhu plánování a řízení boje. Zároveň budeš podrobně seznámen s principy řízení procesu zpravodajské přípravy bojiště na taktickém stupni, s realizací zpravodajského cyklu a procesu zpravodajství, sledování a průzkumu (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance – ISR), provádění hodnocení nepřítele/protivníka a ostatních aspektů na taktické úrovni. Naučíš se zpracovávat zpravodajské produkty, vytvářet a interpretovat zpravodajské závěry, které jsou jedním z nejdůležitějších aspektů podpory rozhodovacího procesu.


Uplatnění absolventů

Po absolvování studia budeš zařazen na pozici zpravodajského důstojníka ve zpravodajských štábech útvarů AČR, kde se budeš podílet na plnění celé řady odborných úkolů vyplývajících z potřeb zpravodajské podpory. Nejširší uplatnění v odbornosti nabízí 53. pluk průzkumu a elektronického boje v Opavě


Studium z pohledu studenta

Připravujeme.


Co o nás píšou?

Připravujeme.


Chcete se dovědět víc?

Pokud se chcete dozvědět více o této specializaci, podívejte se na stránky Katedry zpravodajského zabezpečení. Případně můžete oslovit konzultanta pro tuto specializaci: 

mjr. Mgr. Radovan Vašíček

tel.: 973 443 826

E-mail: radovan.vasicek@unob.cz

 

Pokud se chcete zeptat na obecné informace o přijímacím řízení nebo máte dotazy k e-přihlášce, termínům atp. ozvěte se nám prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme