Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Specializace Řízení finančních zdrojů

DOCENDO DISCIMUS

 

Specializace Řízení finančních zdrojů

​Co se naučíte?

Specializace řízení finanční zdrojů rozvíjí poznání a dovednosti v oblasti finančního řízení a finančního zabezpečení v rezortu obrany.

V průběhu studia absolvujete odborné předměty, které jsou zaměřeny na realizaci osobních výdajů, zadávání veřejných zakázek (nákup zboží a služeb), realizaci úkonů spojených s rozpočtem včetně zpracování analýzy jeho čerpání.

Součástí studia jsou specializované kurzy orientované na jednotlivé činnosti pracovníků ekonomické služby v prostředí informačních systémů resortu obrany. Především se jedná o zvládnutí funkcionalit Finančního informačního systému (FIS) a Integrovaného subsystému o službě a personálu (ISSP).


Uplatnění absolventů

Absolventi vojenského studia jsou zařazováni na pozice důstojníků ekonomické služby nebo přímo na funkce náčelníka ekonomické skupiny praporu u vojenských útvarů a zařízení, které jsou dislokovány na celém území České republiky. Důstojníci ekonomické služby působí taktéž na pracovištích v zahraniční a účastní se zahraničích misí. Rovněž mohou působit na speciálních ekonomických pracovištích Ministerstva obrany ČR, jako je Sekce ekonomická MO, Finanční správa AČR, Vojenská policie, Vojenské zpravodajství a další.


Studium z pohledu studenta

Zeptali jsme se Honzy – studenta specializace Řízení finančních zdrojů otázek, aby Vám svoji specializaci přiblížil.


Chcete vidět fotky?


Co o nás píšou?

Připravujeme.


Chcete se dovědět víc?

Pokud se chcete dozvědět více o této specializaci, podívejte se na stránky Katedry řízení zdrojů. Případně můžete oslovit konzultanta pro tuto specializaci: 

kpt. Ing. Kamil Nečas

tel.: 973 443 229

E-mail: kamil.necas@unob.cz

 

Pokud se chcete zeptat na obecné informace o přijímacím řízení nebo máte dotazy k e-přihlášce, termínům atp. ozvěte se nám prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme