Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Přijímací řízení na FVL

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení na FVL

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK


 

   

Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v AR 2017/2018 - schválené akademickým senátem FVL (bakalářské, magisterské a magisterské studium navazující na bakalářské)

 

 

Přijímací řízení do doktorských studijních programů FVL, UO

 

Vypsaná témata disertačních prací v jednotlivých studijních oborech DSP pro akademický rok 2017/2018

 

Souhrnné výsledky přijímacího řízení 2017

Za obsah stránky odpovídá Jakub Odehnal
   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube