Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Přijímací řízení: Magisterské studium (vojenské) - Důležité termíny

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Magisterské studium (vojenské) - Důležité termíny

 

Podání e-přihláškydo 30. 4. 2021 do 23:59 hod.
Uhrazení poplatku za e-přihláškudo pěti dnů ode dne podání, nejpozději do 5. 5. 2021
Pozvánka k přijímací zkoušcenejpozději 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky
Základní kolo přijímacích zkoušek12. 5. 2021 a 19. 5. 2021 – budete písemně pozváni na jeden z těchto termínů
Náhradní kolo přijímacích zkoušek*3. 6. 2021*
Doručení žádosti o prominutí části přijímací zkouškydo 11. 4. 2021
Doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení**do 15. 6. 2021**
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečedo 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí
Zápis ke studiu29. 9. 2021
Kurz základní přípravy ve Vyškověbude upřesněno

 

*Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v termínu, na který byl pozván, z důvodu akutní nemoci, karantény nebo jiných významných důvodů hodných zvláštního zřetele, nejpozději do 3 dnů po termínu přijímací zkoušky, na který byl pozván, doloží fakultě lékařské potvrzení, může vykonat přijímací zkoušku v náhradním termínu, který stanoví fakulta.

**Pokud uchazeč úspěšně zvládne přijímací zkoušku, ale nebude moci doložit maturitní vysvědčení do 15. 6. 2021 s ohledem na opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 15. 3. 2021, rozhodne děkan fakulty o přijetí ke studiu a také odložení prokázání splnění podmínky pro přijetí. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (nebo alespoň potvrzení ze střední školy, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč o studium úspěšně vykonal maturitní zkoušku) bude nutné doložit nejpozději do nástupu na Kurz základní přípravy – tedy do 2. 8. 2021.


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme