Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Přijímací řízení: Magisterské studium (vojenské) - Nabízené studijní specializace

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Magisterské studium (vojenské) - Nabízené studijní specializace

Obecné informace:

  • Magisterský studijní program Řízení a použití ozbrojených sil je uskutečňován Fakultou vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně a zahrnuje 12 specializací.
  • Standardní doba studia je 5 let (souvisle).
  • Studijní program lze studovat pouze prezenční vojenskou formou.
  • Kromě podmínek pro přijetí ke studiu musí také uchazeč splnit podmínky pro vstup do služebního poměru vojáka z povolání. Viz „Jak se stát studentem-vojákem".
  • Absolvent získá titul Ing. a hodnost poručík.

V akademickém roce 2021/2022 bude do magisterského studijního programu Řízení a použití ozbrojených sil přijímáno celkem 131 uchazečů o studium. Po ukončení 1. ročníku studia budou studenti rozřazeni do následujících specializací.

 

Studijní specializace:
Velitel mechanizovaných a tankových jednotek
Velitel průzkumných jednotek
Velitel dělostřeleckých jednotek
Velitel ženijních jednotek
Velitel chemických jednotek
Vojenská logistika
Vojenská doprava
Řízení finančních zdrojů
Řízení lidských zdrojů
Management informačních zdrojů
Zpravodajské zabezpečení AČR
Důstojník štábů vzdušných sil


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá ​​​

  ​​​​​​​​​​ ​​​

  ​​​​​​​​​​ ​


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme