Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Přijímací řízení: Bakalářské studium (vojenské, civilní) - Podmínky přijímacího řízení

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Bakalářské studium (vojenské, civilní) - Podmínky přijímacího řízení

Postupné kroky obecně:

  1. podání e-přihlášky
  2. vykonání přijímací zkoušky
  3. doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení* (u vojenského studia případně doložit potvrzení o vyslání ke studiu)
  4. zapsání do studia

*Pokud úspěšně zvládnete přijímací zkoušku, ale nebudete moci doložit maturitní vysvědčení do 15. 6. 2021 s ohledem na opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 15. 3. 2021, rozhodne děkan fakulty o přijetí ke studiu a také odložení prokázání splnění podmínky pro přijetí, a to do dne zápisu ke studiu – tedy do 24. 9. 2021.

Úplné znění nových Podmínek přijímacího řízení 

Úplné znění původních Podmínek přijímacího řízení 

 

Doporučeně odesílejte všechny požadované dokumenty včetně žádostí do stanovených termínů na adresu:

Studijní skupina
Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno

 

Vzory žádostí ke stažení:

Žádost o prominutí části přijímací zkoušky

Žádost o stanovení náhradního termínu přijímací zkoušky

Žádost o stanovení náhradního termínu zápisu do studia

Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme