Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Přijímací řízení: Magisterské navazující studium (vojenské, civilní) - Důležité termíny

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Magisterské navazující studium (vojenské, civilní) - Důležité termíny

Podání e-přihláškydo 31. 3. 2022 (do 23:59 hod.)
Uhrazení poplatku za e-přihláškuUchazeči nehradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.
Pozvánka k přijímací zkoušcenejpozději 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek4. 4. - 22. 7. 2022 - uchazeč bude písemně pozván na konkrétní termín
Náhradní termín přijímacích zkoušek*
do 22. 7. 2022 - uchazeč bude pozván
Doručení úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomudo 22. 7. 2022
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečedo 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí

Zápis do prezenčního studia 

3. 10. 2022
​Zápis do kombinovaného studia 
​21. 10. 2022

 

* Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v termínu, na který byl pozván, z důvodu akutní nemoci nebo karantény nebo jiných významných důvodů hodných zvláštního zřetele a nejpozději do 3 dnů po termínu přijímací zkoušky, na který byl pozván, doloží fakultě lékařské potvrzení, může vykonat přijímací zkoušku v náhradním termínu, který stanoví fakulta.


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme