Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Přijímací řízení: Magisterské navazující studium (vojenské, civilní) - Přijímací zkouška

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Magisterské navazující studium (vojenské, civilní) - Přijímací zkouška

Obecné informace k přijímacímu řízení

 • Uchazeči nejméně 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky obdrží pozvánku a podrobné informace o způsobu konání přijímací zkoušky (písemná nebo distanční zkouška).
 • Přijímací zkouška se bude skládat ze tří částí:
  • testu z krizového řízení,
  • testu z právního systému České republiky v oblasti bezpečnosti,
  • testu z anglického jazyka.
 • Celkem může uchazeč u přijímací zkoušky získat 110 bodů.
 • Uchazeč musí v jednotlivých částech dosáhnout alespoň minimální stanovené bodové hranice.
 • K přijetí je nutné mít řádně ukončené bakalářské vzdělání (nezáleží na oboru předchozího studia).
 • Prostudujte si celé znění Podmínek přijímacího řízení a hlídejte si Důležité termíny.

 Písemný nebo on-line test z krizového řízení:

 • Test je zaměřen na ověření znalostí z oblasti managementu rizik, přírodních a antropogenních mimořádných událostí, národního systému krizového řízení (orgány krizového řízení a jejich role, krizové štáby, havarijní a krizové plánování, ochrana kritické infrastruktury, hospodářská opatření pro krizové stavy) na úrovni obsahové náplně bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana.
 • Test s výběrem možností, u všech úloh, uchazeč vybírá jedinou správnou z variant odpovědí.
 • Lze získat 0 – 30 b.
 • Doba trvání testu 30 min.
 • Je nutné získat minimálně 10 bodů.
 • Cvičný přijímací test
 • Správné řešení
 • Doporučená literatura

Písemný nebo on-line test z právního systému ČR v oblasti bezpečnosti

 • Test je zaměřen na ověření znalostí z práva na úseku bezpečnosti státu, krizového řízení a mezinárodně právních aspektů bezpečnosti České republiky a mezinárodního humanitárního práva.
 • Test s výběrem možností, u všech úloh, uchazeč vybírá jedinou správnou z variant odpovědí.
 • lze získat 0 – 30 b.
 • doba trvání testu 30 min.
 • Je nutné získat minimálně 10 bodů.
 • Doporučená literatura
 • Cvičný přijímací test

Písemný nebo on-line test z anglického jazyka

 • Test obsahuje čtení s porozuměním, gramatiku, slovní zásobu.
 • Obtížnost B1 (NATO STANAG 6001 SLP 1+ - 2).
 • lze získat 0 – 50 b.
 • doba trvání testu 60 min.
 • Je nutné získat minimálně 20 bodů.
 • Doporučená literatura k AJ
 • Vzorové testyZa obsah stránky odpovídá Veronika Černá   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme