Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Přijímací řízení: Magisterské navazující studium (vojenské, civilní) - Podmínky přijímacího řízení

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Magisterské navazující studium (vojenské, civilní) - Podmínky přijímacího řízení

 Postupné kroky obecně:

  1. podání e-přihlášky
  2. vykonání přijímací zkoušky4. 4. - 22. 7. 2022
  3. doložení úředně ověřené kopie diplomu o absolvování vysokoškolského studia bakalářského studijního programu (u vojenského studia případně doložit potvrzení o vyslání ke studiu)
  4. zapsání do studia – 30. 9. 2022

Úplné znění Podmínek přijímacího řízení 


Doporučeně odesílejte všechny požadované dokumenty včetně žádostí do stanovených termínů na adresu:

Studijní skupina
Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno

 

Vzory žádostí ke stažení:

Žádost o stanovení náhradního termínu přijímací zkoušky 

Žádost o stanovení náhradního termínu zápisu do studia 


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme