Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Magisterské navazující studium (vojenské, civilní)

DOCENDO DISCIMUS

 

Magisterské navazující studium (vojenské, civilní)

Fakulta vojenského leadershipu získala akreditaci navazujícího magisterského studia Bezpečnost a obrana, který bude navazovat na dosud realizovaný bakalářský studijní program Bezpečnost a obrana. Studijní program bude tedy pro uchazeče otevřen již od akademického roku 2021/2022 se zahájením studia v říjnu 2021. Studijní program bude realizován v prezenční a kombinované formě a je určen pro vojáky z povolání i civilní uchazeče. Možnost podávání e-přihlášek bude spuštěna v červnu.

 

Charakteristika studijního programu 

Profesně zaměřený studijní program bude připravovat absolventy s teoretickými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi v oblasti krizového řízení, vojenského umění a bezpečnostních hrozeb. Důraz bude kladen zejména na získání schopností prevence, připravenosti, plánování, řešení a eliminace situací vzniklých z možných nevojenských a vojenských hrozeb.

Obsah studia 

 • Krizové řízení, Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru,
 • studijní program nemá specializace,
 • součástí je odborná praxe a praktická výuka pro ověření schopnosti řešení vybraných bezpečnostních hrozeb ohrožujících obyvatelstvo, majetek a životní prostředí,
 • studijní program splňuje standardy v oblasti vzdělávání: Bezpečnostních obory.

Forma studia 

Studijní program je nabízen v prezenční i kombinované formě.

Typ studia 

Studijní program je určen pro příslušníky AČR, občanské zaměstnance rezortu Ministerstva obrany i civilní uchazeče.

Podmínky přijetí

 1. Podání elektronické přihlášky (e-přihláška bude otevřena v červnu 2021),
 2. doložení řádně ukončeného bakalářského studia (úředně ověřenou kopií),
 3. složení přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška

 • test z krizového řízení,
 • test z právního systému České republiky v oblasti bezpečnosti,
 • test z anglického jazyka.

Uplatnění absolventů 

Absolventi získají kompetence pro působení na pozicích středního, popř. vyššího managementu v resortu Ministerstva obrany (občanští zaměstnanci, státní zaměstnanci či vojáci z povolání), nebo dalších veřejných a soukromých institucí zajišťujících bezpečnost a obranu na místní či národní, popř. mezinárodní úrovni.


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme