Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Informace pro studenty prvního ročníku - Moje termíny

DOCENDO DISCIMUS

 

Informace pro studenty prvního ročníku - Moje termíny

V průběhu studia prvního semestru (zimní semestr akademického roku 2019/2020) vojenští studenti stráví akademický rok převážně v Brně, v termínu od 1.10.2019 – do  19.1.2020, a to zejména na učebnách dislokovaných na ulici Kounicova, Šumavská a v kasárnách Jana Babáka. V období od 22.1.2020 do 16.2.2020 bude probíhat zkouškové období, které slouží zejména k získání zápočtů z předmětů a k vykonání semestrálních zkoušek z níže uvedených předmětů. Na každou zkoušku má student jeden řádný a dva opravné termíny. Na každý termín zkoušky se studenti přihlašují prostřednictvím informačního systému UO, v aplikaci „Zápis ke zkoušce, hodnocení studijních výsledků“. Semestrální zkoušky je vhodné si rozvrhnout tak, aby každý měl dostatečný časový prostor na přípravu. Po skončení zkouškového období budou studenti absolvovat předměty „Aplikované vojenské technologie“ a „Příprava v poli I“ realizovanou ve VVP Březina, kde tyto předměty jsou součástí studijních povinností v zimním semestru.

Pro řádné ukončení semestru a tedy pro postup do semestru letního je nezbytné plnit studijní povinnosti, a to v následujících termínech:

  • minimálně 70% studijních kreditů musí student získat do 13.3.2020
  • 100% studijních kreditů musí student získat do 10.4.2020

Studijní plán a kreditové ohodnocení předmětů 1. semestru (informace dostupné v aplikaci Informace o studentech a studiu):

 

Teoretický základ:

Vojenská historie (5 kreditů)

Aplikovaný základ:

Anglický jazyk (2 kredity)

Aplikované vojenské technologie (2 kredity)

Leadership (4 kredity)

Management (4 kredity)

Matematické metody (4 kredity)

Právo bezpečnosti a obrany (4 kredity)

Příprava v poli I (3 kredity)

Tělesná výchova (2 kredity)

 

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme