Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Informace pro studenty prvního ročníku - Moje předměty a povinnosti

DOCENDO DISCIMUS

 

Informace pro studenty prvního ročníku - Moje předměty a povinnosti

Matematické metody (zápočet a zkouška)

První semestr matematických metod je zakončen zápočtem i zkouškou. Pro udělení zápočtu je nutné úspěšně absolvovat písemný test (bude se psát přibližně v polovině semestru). Zápočet je nutnou podmínkou připuštění ke zkoušce, která bude vedena formou písemného testu složeného z příkladů pokrývajících látku celého semestru.

 1. Zápočet a zkoušku je možné absolvovat nejvýše třikrát (jeden řádný termín a dvě možnosti opravy). Pro splnění zápočtové i zkouškové písemky je nutné získat minimálně 50 % bodů.

 

Právo bezpečnosti a obrany (zápočet a zkouška)

Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné splnit:

 1. Zápočet – zpracování a obhajoba zápočtové práce (rozsah 8-10 stran), aktivní účast na cvičeních, prezentace, průběžné testy;
 2. Zkouška – ústní. Pro splnění zkoušky je třeba adekvátně odpovědět na dvě tažené otázky.

 

Management (zápočet a zkouška)

Pro splnění předmětu je nutné získat zápočet a zkoušku. Zápočet se uděluje za účast a splnění zadaných povinností během semestru, zkouška je písemná.

Výslednou známku předmětu ovlivňuje nejen úspěšnost u závěrečné zkoušky, ale také úspěšnost u dílčích aktivit v průběhu semestru. Zkouška tvoří 50% celkového hodnocení, 50% tvoří zvládnutí průběžných testů, zadaných prezentací a vypracování semestrální práce. Konkrétní hodnocení všech dílčích částí je uvedeno v sylabu předmětu. Tento systém mimo jiné znamená, že čím více jsou studenti aktivnější během semestru, tím méně bodů musí získat u zkoušky a naopak.

 

Leadership  (zápočet a zkouška)

V rámci předmětu je zápočet v 1. semestru získán na základě splnění následujících podmínek:

 1. Absolvování jednoho didaktického testu;
 2. Absolvování závěrečného zápočtového testu (úspěšnost 50%) - jednotlivec;
 3. Zpracování seminárního projektu v rozsahu 5 stran na zadané téma po konzultaci s vyučujícím.

Leadership zkouška:

V rámci 2. semestru je zkouška ústní z problematiky i s využitím znalostí učiva 1. semestru. Zpracování seminárního projektu na zadané téma po konzultaci s vyučujícím v rozsahu do 5 stran textu. 

 

Vojenská historie (zápočet)

Pro udělení zápočtu z předmětu je nutné splnit následující podmínky:

 1. Účast na cvičeních – 70%;
 2. Zpracování zápočtové práce na zadané téma v podobě power pointové prezentace a její přednesení na cvičení (cca 10 snímků s komentářem řešení stanovené otázky).

 

Aplikované vojenské technologie (zápočet)

Pro získání zápočtu z předmětu je nutná účast na zaměstnání (případně řádná omluva). Splnění podmínek pro získání zápočtu stanoví každý z vyučujících na vyučovací hodině předmětu AVT.

 

Anglický jazyk (zápočet)

K úspěšnému získání zápočtu z předmětu Anglický jazyk za 1. semestr studia je student povinen splnit následující požadavky:

 1. Povinná účast na výuce, jakákoliv absence musí být omluvená;
 2. Aktivní účast v hodinách a plnění průběžných úkolů od vyučujících;
 3. Samostudium v e-learningovém kurzu APA, počet lekcí stanoví vyučující podle aktuální úrovně studenta: https://apa.unob.cz/;
 4. Splnění dílčích testů a zápočtového testu (minimum je 65%);

Složení zkoušky podle STANAG 6001.

V 6. semestru je podmínkou k udělení zápočtu z Anglického jazyka dosažení minimálně úrovně SLP 2222 podle NATO STANAG 6001. Studenti skládají zkoušku již od 1. semestru podle harmonogramů stanovených učiteli vždy na začátku semestru. 

 

Tělesná výchova (zápočet)

K úspěšnému získání zápočtu z předmětu Tělesná výchova za 1. semestr studia je student povinen splnit následující požadavky:

 1. 75% aktivní účast ve výuce;
 2. Dosáhnout takový počet bodů ze všech zápočtových disciplín, aby jejich procentuální vyjádření součtu bylo vyšší než 20%.

Získat v každé disciplíně minimálně 1 bod.

 

Muži   Ženy
- shyby,   - běh na 1000 m,
- běh na 1000 m,  - skokansko - akrobatické cvičení,
- skokansko - akrobatické cvičení,- člunkový běh na 10krát 10 m,
- člunkový běh na 10krát 10 m.- výdrž ve shybu nadhmatem.

 

 

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme