Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Informace pro studenty prvního ročníku - Moji učitelé

DOCENDO DISCIMUS

 

Informace pro studenty prvního ročníku - Moji učitelé

Katedra kvantitativních metod K-101

 

Vedoucí katedry: doc. RNDr. Marek Sedlačík, Ph.D.

Kontakt:

marek.sedlačík@unob.cz

tel: (973) 443 591

Kde nás najdete: mapa

Sídlo katedry: 662 10 Brno, Šumavská 4, budova 5B, 2. patro, dv. č. 70

 

Matematické metody

Garant předmětu: doc. Mgr. Kamila Hasilová, Ph.D.

doc. Mgr. Kamila Hasilová, Ph.D.

email: kamila.hasilova@unob.cz

telefon: (973) 443 334

 

Učitelé:

RNDr. Dana Říhová, Ph.D.

email: dana.rihova@unob.cz

telefon: (973) 442 497

 

Mgr. Ing. Zuzana Špačková, Ph.D.

email: zuzana.spackova2@unob.cz

telefon: (973) 443 385

 

RNDr. Milan Vágner

email: milan.vagner@unob.cz

telefon: (973) 443 530

Kontakty na vyučující a další informace o katedře naleznete na webových stránkách katedry.

 

 

Katedra řízení zdrojů K-102

 

Vedoucí katedry: doc. Ing. Aleš Olejníček, Ph.D. (pověřený vedoucí katedry)

Kontakt:

ales.olejnicek@unob.cz

tel: (973) 443 153

Kde nás najdete: mapa

Sídlo katedry: 662 10 Brno, Kounicova 65, bytovky (budova 2), 5. patro

 

Učitelé:

garant předmětu: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. (K102)

email: leopold.skorusa@unob.cz

telefon: (973) 442571

 

zástupce: Mgr. Radim Vičar, Ph.D. (K102)

email: radim.vicar@unob.cz

telefon: (973) 443759

 

cvičící. Mgr. Tomáš Zbořil

email: tomas.zboril@unob.cz

telefon: (973) 442043

 

Management:

Garant předmětu: Ing. Jiří Richter, Ph.D.

Předmět management učí (přednáší a vede cvičení):

Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

miroslav.maslej@unob.cz

tel: (973) 442 454

 

 

Ing. Kristýna Binková, Ph.D.

kristyna.binkova@unob.cz

tel: (973) 443 525

 

Kde nás najdete: mapa

Sídlo katedry: Kounicova 300/44 (naproti "Rohlíku"), Brno 602 00, 1. patro

Kontakty na vyučující a další informace o katedře naleznete na webových stránkách katedry.

 

 

Katedra leadershipu K-104

 

Vedoucí katedry: plk. Mgr. doc. Ing. David Ullrich, Ph.D.

Kontakt:

david.ullrich@unob.cz

tel: (973) 443 391

Kde nás najdete: mapa

Sídlo katedry: 662 10 Brno, Kounicova 65, 4. patro

 

Leadership

 

Garant předmětu: doc. Ing. Mgr. Radomír Saliger, Ph.D.

e-mail: radomir.saliger@unob.cz

telefon: (973) 442 460

 

Učitelé:

Ing. Zdeněk Mikulka, B.Th., Ph.D.

email: zdenek.mikulka@unob.cz

telefon: (973) 442 115

 

doc. PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

email: ivana.nekvapilova@unob.cz

telefon: (973) 442 751

 

doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.

email: radomir.saliger@unob.cz

telefon: (973) 442 460

 

PhDr. Radek Mitáček, Ph.D.

e-mail: radek.mitacek@unob.cz

telefon (973) 442521

 

Mgr. Jaromír Ďuriš, Ph.D.

e-mail: jaromir.duris@unob.cz

telefon: (973)442650

Kontakty na vyučující a další informace o katedře naleznete na webových stránkách katedry

 

 

Katedra teorie vojenství K-105

 

Vedoucí katedry: prof. PhDr. RSDr. František Hanzlík, CSc. (pověřený vedoucí katedry)

Kontakt:

frantisek.hanzlik@unob.cz

tel: (973) 442 669

Kde nás najdete: mapa

Sídlo katedry: 662 10 Brno, Kounicova 65, 5. patro

 

Vojenská historie

Garant předmětu: prof. PhDr. RSDr. František Hanzlík, CSc.

 

Učitelé:

PhDr. Milan Vyhlídal, Ph.D.

email: milan.vyhlídal@unob.cz

tel: (973) 443 864

 

Mgr. Aleš Binar, Ph.D.

email: ales.binar@unob.cz

telefon: (973) 443 183

 

Mgr. Tomáš Řepa

email: tomas.repa@unob.cz

tel: (973) 443 161

Kontakty na vyučující a další informace o katedře naleznete na webových stránkách katedry.

 

 

Katedra všeobecné taktiky K-110

 

Vedoucí katedry: plk. gšt. Ing. Jan Zezula, Ph.D.

Kontakt:

jan.zezula@unob.cz

tel: (973) 443 592

Kde nás najdete: mapa

Sídlo katedry: 662 10 Brno, Kounicova 65, 4. patro

 

Příprava v poli

Garant předmětu: plk. Ing. Jan Drozd, Ph.D.

 

Učitelé:

kpt. Ing. Luděk RAK, Ph.D.

email: ludek.rak@unob.cz

telefon: (973) 442 513

Kontakty na vyučující a další informace o katedře naleznete na webových stránkách katedry.

 

 

Centrum jazykového vzdělávání (CJV)

 

Ředitel centra: plk. gšt. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D.

Kontakt: vladan.holcner@unob.cz

tel: (973) 445 382

 

Kde nás najdete:

Kounicova 44 (vysokoškolská výuka – anglický jazyk)

Kasárna Šumavská (vysokoškolská výuka – francouzský, německý a ruský jazyk)

Kasárna Černá Pole (testování podle Stanag)

 

Garant předmětu: PhDr. Ivana Čechová, Ph.D.

Kontakt: ivana.cechova@unob.cz

tel. (973) 443 908

 

Učitelé:

RNDr. Jana Beránková

Kontakt: jana.berankova@unob.cz

tel (973) 442 847

 

doc. PhDr. Hubert Hrdlička, CSc.

Kontakt: hubert.hrdlička@unob.cz

tel (973) 443 139

 

Mgr. Renáta Chlumská

Kontakt: renata.chlumska@unob.cz

tel. (973) 442 323

 

Mgr. Markéta Kmuníčková

Kontakt: marketa.kmunickova@unob.cz

tel. (973) 443 869

 

Mgr. Dana Košťálová

Kontakt: dana.kostalova@unob.cz

tel. (973) 443 982

 

Mgr. Radka Koukalová

Kontakt: radka.koukalova@unob.cz

tel. (973) 443 869

 

Mgr. Radek Nedoma

Kontakt: radek.nedoma@unob.cz

tel. (973) 443 988

 

Mgr. Jana Rozsypálková

Kontakt: jana.rozsypalkova@unob.cz

tel. (973) 442 323

 

 

Mgr. Daniela Skybová

Kontakt: daniela.skybova@unob.cz

tel. (973) 442 610

 

RNDr. Eva Staňková

Kontakt: eva.stankova@unob.cz

tel. (973) 442 389

 

Mgr. Jana Stodolová

Kontakt: jana.stodolova@unob.cz

tel. (973) 443 608

 

PhDr. Dana Zerzánová

Kontakt: dana.zerzanova@unob.cz

tel. (973) 443 141

Kontakty na vyučující a další informace o katedře naleznete na webových stránkách centra.

 

Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS)

 

Ředitel centra: plk. Mgr. Petr Hanák

Kontakt:

petr.hanak@unob.cz  

tel: (973) 442 196

Kde nás najdete: mapa

Sídlo centra: 612 00 Brno, Kasárna Jana Babáka 2/Budova 58

Kontakty na vyučující a další informace o katedře naleznete na webových stránkách centra.

 

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme