Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Informace pro studenty prvního ročníku - Moje konzultace

DOCENDO DISCIMUS

 

Informace pro studenty prvního ročníku - Moje konzultace

Konzultační činnost probíhá na katedrách na základě vzájemné domluvy mezi studenty a vyučujícím. Studenti tak mohou vyučujícího kontaktovat osobně, telefonicky či emailem a dohodnout si potřebný čas a rozsah konzultace, a to i opakovaně. Konzultace je možné organizovat pro jednotlivce, nebo skupinu studentů v průběhu akademického roku, tedy v jeho výukové části i ve zkouškovém období. Konzultační hodiny nejsou pro studenty prvního ročníku striktně stanoveny a studenti tak mají možnost individuálně se s vyučujícím dohodnout dle jeho a jejich časových možností.

 

Učitelé:

 

Matematické metody

 

Mgr. Kamila Hasilová, Ph.D.

email: kamila.hasilova@unob.cz

telefon: (973) 443 334

 

RNDr. Dana Říhová, Ph.D.

email: dana.rihova@unob.cz

telefon: (973) 442 497

 

Ing. Zuzana Špačková, Ph.D.

email: zuzana.spackova2@unob.cz

telefon: (973) 443 385

 

RNDr. Milan Vágner

email: milan.vagner@unob.cz

telefon: (973) 443 530

 

 

Právo bezpečnosti a obrany

 

Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.

email: leopold.skorusa@unob.cz

telefon: (973) 442 571

úterý: 14:00 – 15:00 hod.

 

Mgr. Radim Vičar, Ph.D.

email: radim.vicar@unob.cz

telefon: (973) 443 759

úterý: 14:00 – 15:00 hod.

 

 

Management

Předmět management učí (přednáší a vede cvičení):

 

Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

miroslav.maslej@unob.cz

tel: (973) 442 454

 

Ing. Kristýna Binková, Ph.D.

kristyna.binkova@unob.cz

tel: (973) 443 525

 

Kontakty na vyučující a další informace o katedře naleznete na webových stránkách katedry.

 

 

Leadership

 

pplk. Ing. Zdeněk Mikulka, B.Th.

email: zdenek.mikulka@unob.cz

telefon: (973) 442 115

 

doc. PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

email: ivana.nekvapilova@unob.cz

telefon: (973) 442 751

 

doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.

email: radomir.saliger@unob.cz

telefon: (973) 442 460

 

PhDr. Radek Mitáček, Ph.D.

e-mail: radek.mitacek@unob.cz

telefon (973) 442 521

 

Mgr. Jaromír Ďuriš, Ph.D.

e-mail: jaromir.duris@unob.cz

telefon: (973) 442 650

 

 

Vojenská historie

 

Ing. Pavel Zona, Ph.D.

email: pavel.zona@unob.cz

tel: (973) 442 301

 

Mgr. Aleš Binar, Ph.D.

email: ales.binar@unob.cz

telefon: (973) 443 183

 

Mgr. Tomáš Řepa

email: tomas.repa@unob.cz

tel: (973) 443 161

 

 

Příprava v poli

 

kpt. Ing. Luděk RAK, Ph.D.

email: ludek.rak@unob.cz

telefon: (973) 442 513

 

 

Anglický jazyk

 

RNDr. Jana Beránková

email: jana.berankova@unob.cz

tel (973) 442 847

 

PhDr. Ivana Čechová, Ph.D.

email: ivana.cechova@unob.cz

tel. (973) 443 908

 

doc. PhDr. Hubert Hrdlička, CSc.

email: hubert.hrdlička@unob.cz

tel (973) 443 139

 

Mgr. Renáta Chlumská

email: renata.chlumska@unob.cz

tel. (973) 442 323

 

Mgr. Markéta Kmuníčková

email: marketa.kmunickova@unob.cz

tel. (973) 443 869

 

Mgr. Dana Košťálová

email: dana.kostalova@unob.cz

tel. (973) 443 982

 

Mgr. Radka Koukalová

email: radka.koukalova@unob.cz

tel. (973) 443 869

 

Mgr. Radek Nedoma

email: radek.nedoma@unob.cz

tel. (973) 443 988

 

Mgr. Jana Rozsypálková

email: jana.rozsypalkova@unob.cz

tel. (973) 442 323

 

Mgr. Daniela Skybová

email: daniela.skybova@unob.cz

tel. (973) 442 610

 

RNDr. Eva Staňková

email: eva.stankova@unob.cz

tel. (973) 442 389

 

Mgr. Jana Stodolová

Kontakt: jana.stodolova@unob.cz

tel. (973) 443 608

 

PhDr. Dana Zerzánová

email: dana.zerzanova@unob.cz

tel. (973) 443 141

 

 

Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS)

 

pplk. Mgr. Stanislav CHvosta

email: stanislav.chvosta@unob.cz

telefon: (973) 442 066

 

mjr. Ing. Mgr. Tomáš Leuchter, Ph.D.

email: tomas.leuchter@unob.cz

telefon: (973) 442 698

 

kpt. Mgr. Viktor Novotný

email: viktor.novotny@unob.cz

telefon: (973) 443 024

 

PaedDr. Zdeněk Veleba

email: zdenek.veleba@unob.cz

telefon: (973) 443 522

 

PaedDr. Dan Zacha

email: dan.zacha@unob.cz

telefon: (973) 442 575

 

Mgr. Michal Polách

email: michal.polach@unob.cz

telefon: (973) 442 395

 

PaedDr. Pavel Pechtor

email: pavel.pechtor@unob.cz

telefon: (973) 443 265

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme