Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Informace pro studenty prvního ročníku - Často řešené situace

DOCENDO DISCIMUS

 

Informace pro studenty prvního ročníku - Často řešené situace

1)      Nejsem si zcela jistý, že se přizpůsobím vysokoškolskému stylu výuky.

Odpověď:  V případě, že student pociťuje problémy spojené s přechodem ze střední na vysokou školu, projevující se mj. nárůstem počtu úkolů, studijních povinností a nevidí možnost situaci se rychle přizpůsobit, má student možnost využít služby Poradenského centra UO (Mgr. Pavlína Ďurišová, (973) 442 711, pavlina.durisova@unob.cz, adresa: Chodská 17, Internát A4 /přízemí/č. 49, Brno.

 

2)      Myslím, že moje problémy se studiem jsou spojeny s osobními problémy, které zřejmě neumím vyřešit.

Odpověď:  Pokud je student vystaven nadměrnému tlaku způsobenému např. osobními problémy, může využít konzultaci v rámci psychologického poradenství (Mgr. Lucie Švajková, (973) 443 010, lucie.svajkova@unob.cz, adresa: Chodská 17, Internát A4 /přízemí/č. 50, Brno.)

 

3)      Mám pocit, že probírané látce nerozumím a budu potřebovat více času na její nastudování než moji kolegové.

Odpověď:  V rámci přípravy na cvičení či seminář je mezi studenty vyšších ročníků velmi časté, že se na daný předmět připravují ve skupinách, tedy látku si vzájemně vysvětlují a tedy i přirozeně učí. Každý student zároveň může využít konzultaci u vyučujícího nebo na katedře, která daný předmět vyučuje, a to i opakovaně či pravidelně.

 

4)      Potřeboval bych probíranou látku více vysvětlit, procvičit.

Odpověď:  V rámci vyučovaného předmětu je možné kontaktovat daného vyučujícího a domluvit se na konzultaci daného tématu předmětu (viz sekce Moje konzultace).

 

5)      Nenapsal jsem průběžný test a myslím, že probírané látce nerozumím a nepřipravím se dostatečně na opravu, či další průběžný test.

Odpověď:  V rámci konzultace s vyučujícím je možné test projít přímo s vyučujícím, který mi případné chyby objasní a navrhne způsob jakým se lépe připravit na opravu či další test. Chybné testy nebo konzultace je možné organizovat i pro větší skupinu studentů, a to i opakovaně. Základním předpokladem však je, že student bude na konzultační hodinu řádně připraven.

 

6)      Potřebuji získat potvrzení o studiu, či mám jinou žádost, upravenou ve Studijním a zkušebním řádu UO v Brně, kterou potřebuji zrealizovat.

Odpověď:  Student může navštívit studijní skupinu Fakulty vojenského leadershipu (Zdeňka Pisaříková, zdenka.pisarikova@unob.cz, (973) 442 141;  Bc. Lenka Janečková, lenka.janeckova@unob.cz, (973) 442 292. Zároveň může využít vzory žádostí dostupné zde.

 

7)      Nerozumím některému článku Studijního a zkušebního řádu UO v Brně, případně mám dotaz na studijní plán, organizaci akademického roku, výběr studentů do modulu, nebo jinou studijní záležitost.

Odpověď:  V souvislosti s jakýmkoliv dotazem ohledně studia vojenských studentů v rámci studijního programu realizovaného na Fakultě vojenského leadershipu je vhodné kontaktovat Proděkana pro studijní a pedagogickou činnost (doc. Ing. Jakuba Odehnala, Ph.D., jakub.odehnal@unob.cz, (973) 443 809), adresa: Kounicova 65,/2p./72, Brno. Za tím účelem mají pravidelná setkání s PdSPČ, aby si uvedené otázky vyřešili.

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme