Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Jednou větou 2022

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra zpravodajského zabezpečení

Jednou větou 2022

4. 5. 2022
Dne 4. 5. 2022 proběhlo přípravné zaměstnání akademických pracovníků Katedry zpravodajského zabezpečení a studentů 4. ročníku studijních specializací Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů. Ti se ve dnech 9. 5. – 20. 5. 2022 zúčastní cvičení „GHOST HUNTERS 22“ organizovaného 53. plukem průzkumu a elektronického boje ve VVP Libavá.  V jeho rámci studenti získají praktické zkušenosti při plnění průzkumných úkolů a začlenění do zpravodajského štábu jednotky zpravodajství, sledování a průzkumu (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance – ISR). 

21. 3. – 25. 3. 2022
Ve dnech 21. 3. – 25. 3. 2022 byla akademickým pracovníkem Katedry zpravodajského zabezpečení realizována ve Vojenské univerzitě pozemních sil generála Tadeusze Kościuszka (Wroclaw, Polsko) výuková mobilita programu Erasmus+. Výuka v mezinárodním semestru byla v rozsahu 30 vyučovacích hodin zaměřena na problematiku elektronického boje. (https://www.wojsko-polskie.pl/awl/en/articles/international-cooperation/representative-university-defense-brno-conducted-classes-cadets-staying-awl/

21. 2. – 25. 2. a 7. 3. – 11. 3. 2022
Ve dnech 21. 2. – 25. 2. a 7. 3. – 11. 3. 2022 uspořádala Katedra zpravodajského zabezpečení pro příslušníky AČR další dva běhy Kurzu operačního použití elektronického boje. Tématika byla zaměřena nejenom na problematiku elektronického boje v AČR, ale i bojeschopnost vojenských sil v elektromagnetickém prostředí a získání základních informací o elektromagnetických operacích NATO.

14. 2. – 4. 3. 2022
Ve dnech 14. 2. – 4. 3. 2022 připravili akademičtí pracovníci Katedry zpravodajského zabezpečení v rámci předmětu Příprava v poli pro studenty třetího ročníku studijních specializací Velitel průzkumných jednotek, Zpravodajské zabezpečení AČR a Management informačních zdrojů sérii přednášek a praktických cvičení, zaměřených na problematiku zpravodajské podpory vojenských operací a techniky a technologií v průzkumu a elektronickém boji. 

Za obsah stránky odpovídá Petr Stodola


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme