Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra taktiky

O pracovišti

 

 


  Motto: "Kvalitně připravený absolvent je naší odměnou" 


 

  Odborné zaměření katedry

Katedra taktiky je nosnou a profilovou katedrou Fakulty vojenského leadershipu pro oblast vysokoškolské přípravy klíčového personálu Armády České republiky (AČR). Ve svém odborném zaměření utváří a rozvíjí poznání v oblastech managementu vojenství a přípravy vojsk a dále aplikuje a rozvíjí vojenské umění se zaměřením na oblast taktiky a základů operačního umění.
 
Vzdělávání a odborné zaměření katedry vychází z požadavků Generálního štábu AČR na soudobého důstojníka AČR – velitele jednotky. Na jejich základě katedra nabízí a garantuje celé spektrum vojenských odborných předmětů a realizuje a rozvíjí vědeckou, výzkumnou, expertní a inovativní činnost v oblastech obrany a vojenství. Akademičtí pracovníci katedry se podílejí na zpracování interních normativních aktů, realizují a nabízejí recenzní, oponentskou a expertní činnost ve prospěch AČR a institucí NATO.
 
V rámci bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu je katedra garantem vzdělávání studentů studijního oboru Vojenský management, studijních modulů Velitel mechanizovaných a tankových jednotek, Velitel průzkumných jednotek, Vševojskový velitel a speciálně koncipovaného modulu Management informačních zdrojů připravující studenty pro působení u Vojenského zpravodajství.
 
Katedra je dále garantem komplexní přípravy studentů v rámci nového uceleného magisterského studijního programu, a to nabídkou vybraných odborných předmětů ve II. pilíři vzdělávání a dále přípravou, organizací a odborným vedením praktické přípravy studentů v poli. Katedra je v rámci magisterského studijního programu garantem vzdělávání studentů studijních modulů Vševojskový velitel, Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů, které se plně realizuje ve III. pilíři vzdělávání.
 
V oblasti zajištění a realizace doktorandského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu je katedra školícím pracovištěm studentů doktorského studia studijního oboru Vojenský management.
 
Katedra udržuje a rozvíjí odborné kontakty s vojenskými pracovišti AČR, především s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově,  velitelstvími a útvary 7. mechanizované brigády a 4. brigády rychlého nasazení, ale i s pracovníky SRPS MO a dalšími zařízeními AČR.
 
 bvp.jpgvojaci.jpg
Schránka01.jpgo2.jpg 
 
 
  

Struktura katedry

    

Vedoucí katedry 

kozubek foto.jpg
  plk. Ing. Jaroslav KOZUBEK, Ph.D.

 

 

Zástupce vedoucího katedry 

pplk. Ing. Jan DROZD, Ph.D.
  

 

Technický pracovník (kontista)​

                                    Mgr. Iva TAUŠOVÁ  

Skupina velení vojskům a štábní služby

Vedoucí skupiny:     neobsazeno
pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D.
kpt. Ing. Miroslav POLACH
Ing. Jiří ČERNÝ, Ph.D.

Skupina taktiky a přípravy jednotek

Vedoucí skupiny:     neobsazeno
mjr. Ing. Pavel ZAHRADNÍČEK, Ph.D.
kpt. Ing. Luděk RAK, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk FLASAR, CSc.
Ing. Milan PODHOREC, Ph.D.

Skupina zpravodajského zabezpečení

Vedoucí skupiny:     pplk. Ing. Petr HLAVIZNA
pplk. doc. Ing. Petr STODOLA, Ph.D.
pplk. Ing. Jan GŘEŠEK
mjr. Ing. Karel MICHENKA
npor. Ing. Jan NOHEL, Ph.D.
doc. Ing. Oldřich HORÁK, CSc.
Ing. Josef ŘÍHA, Ph.D.
Ing. Jozef VOJTEK


  

Kontakty

tel.: 973 443 592 (vedoucí katedry)

tel.: 973 443 311 (zástupce vedoucího katedry)

tel.: 973 442 019 (sekretariát katedry)

fax: 973 443 311

e-mail: jaroslav.kozubek@unob.cz

e-mail: iva.tausova@unob.cz (sekretariát katedry)

 

Za obsah stránky odpovídá Petr Stodola

   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube