Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra taktiky

O pracovišti

 

 


  Motto: "Kvalitně připravený absolvent je naší odměnou" 


 

  Odborné zaměření katedry

Katedra taktiky je nosnou a profilovou katedrou Fakulty vojenského leadershipu pro oblast vysokoškolské přípravy klíčového personálu Armády České republiky (AČR). Ve svém odborném zaměření utváří a rozvíjí poznání v oblastech managementu vojenství a přípravy vojsk a dále aplikuje a rozvíjí vojenské umění se zaměřením na oblast taktiky a základů operačního umění.
 
Vzdělávání a odborné zaměření katedry vychází z požadavků Generálního štábu AČR na soudobého důstojníka AČR – velitele jednotky. Na jejich základě katedra nabízí a garantuje celé spektrum vojenských odborných předmětů a realizuje a rozvíjí vědeckou, výzkumnou, expertní a inovativní činnost v oblastech obrany a vojenství. Akademičtí pracovníci katedry se podílejí na zpracování interních normativních aktů, realizují a nabízejí recenzní, oponentskou a expertní činnost ve prospěch AČR a institucí NATO.
 
V rámci magisterského a navazujícího magisterského studijního programu je katedra garantem vzdělávání studentů studijního oboru Vojenský management, studijního modulu Vševojskový velitel a studijního oboru Řízení a použití ozbrojených sil, studijního modulu Velitel mechanizovaných a tankových jednotek. 
 
Katedra je dále garantem komplexní přípravy studentů v rámci nového uceleného magisterského studijního programu, a to nabídkou vybraných odborných předmětů ve II. pilíři vzdělávání a dále přípravou, organizací a odborným vedením praktické přípravy studentů v poli. Katedra je v rámci magisterského studijního programu garantem vzdělávání studentů studijních modulů Velitel mechanizovaných a tankových jednotek, Vševojskový velitel, které se plně realizuje ve III. pilíři vzdělávání.
 
V oblasti zajištění a realizace doktorandského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu je katedra školícím pracovištěm studentů doktorského studia studijního oboru Vojenský management.
 
Katedra udržuje a rozvíjí odborné kontakty s vojenskými pracovišti AČR, především s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově,  velitelstvími a útvary 7. mechanizované brigády a 4. brigády rychlého nasazení, ale i s pracovníky SRPS MO a dalšími zařízeními AČR.
 
 bvp.jpgvojaci.jpg
Schránka01.jpgo2.jpg 
 
 
  

Struktura katedry

    

Vedoucí katedry 

kozubek foto.jpg
  plk. gšt. Ing. Jaroslav KOZŮBEK, Ph.D.

 
 

Technický pracovník (kontista)​

                                    Mgr. Iva TAUŠOVÁ  

Skupina velení vojskům a štábní služby

Vedoucí skupiny:     pplk. doc. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. (zástupce vedoucího katedry)
                                    pplk. - neobsazeno
mjr. Ing. Ivo DUMIŠINEC
mjr. Ing. Ľudovít HRADSKÝ
kpt. Ing. Miroslav POLACH
Ing. Jiří ČERNÝ, Ph.D.
o.z. - neobsazeno

Skupina taktiky a přípravy jednotek

Vedoucí skupiny:     pplk. Ing. Jan DROZD, Ph.D. (od 1.3.2019 ve funkci Děkana FVL)
mjr. Ing. Pavel ZAHRADNÍČEK, Ph.D. (od 1.3.2019 pověřen vedením skupiny)
mjr. - neobsazeno
kpt. Ing. Luděk RAK, Ph.D.
kpt. rotující učitel - neobsazeno
doc. Ing. Zdeněk FLASAR, CSc.
Ing. Milan PODHOREC, Ph.D.


  

Kontakty

tel.: 973 443 592 (vedoucí katedry)

tel.: 973 442 019 (sekretariát katedry)

fax: 973 443 311

e-mail: jaroslav.kozubek@unob.cz

e-mail: iva.tausova@unob.cz (sekretariát katedry)

 

Za obsah stránky odpovídá Petr Hrůza


   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube