Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra logistiky

O pracovišti

​​​

​​​
​​​​

Zaměření katedry 

Katedra logistiky se zabývá rozvojem teorie vojenské logistiky a naplňováním funkcí logistiky v systému logistické podpory AČR. Vymezuje zásady a postupy logistiky ve vztahu k plnění úkolů logistické podpory v míru a vojenských operacích zejména na taktickém stupni velení a řízení AČR. Samostatně rozvíjí oblast hospodaření s majetkem (materiálem), managementu jakosti, služeb logistiky a dopravního zabezpečení ozbrojených sil.


Struktura katedry


Vedoucí katedryZástupce vedoucího katedry - vedoucí Skupiny logistické podpory

 

 

Skupina logistické podpory

Ve svém odborném zaměření rozvíjí poznání v oblasti logistické podpory v krizových situacích, služeb logistiky, vojenské dopravy a nemovité infrastruktury. V systému logistické podpory ozbrojených sil se především orientuje na zabezpečení proviantním materiálem, materiálem PHM, materiálem osobního použití a materiálem všeobecného použití. Rozvíjí zejména problematiku řízení jakosti, řízení toku zásob materiálu a služeb, včetně jejich akvizice. V rámci vojenské dopravy se zabývá plánováním, koordinací, řízením a zabezpečením vojenských přeprav a přesunů AČR na území ČR a v zahraničí.
Ve vědním oboru ekonomika obrany státu rozvíjí zejména oblasti optimalizace standardů materiálového zabezpečení, rozvoje skladových soustav, centralizace zásob, jejich systémového využití a hodnocení z hlediska efektivnosti logistického systému a zákonitostí trvale udržitelného rozvoje. Dále se podílí na rozvoji oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na uvedené druhy majetku.

Podílí se také na výuce civilních logistických předmětů a logistických informačních systémů. Důraz je položen na postavení a funkce logistiky ve výrobní i nevýrobní sféře. Zaměřuje se na výuku studentů civilního modulu logistika, ale i vojenských studentů a civilních studentů Fakulty vojenského leadershipu. Vytváří teoretický základ pro výuku aplikovaných vojenských logistických předmětů. Skupina připravuje studenty zejména na tzv. druhou kariéru vytvářením předpokladů (schopnosti) začlenění do civilního života po skončení činné služby v ozbrojených silách. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti skupina řízení logistických procesů navazuje na pedagogickou činnost a zaměřuje se na problematiku civilních firem, logistických center a logistiky AČR.


Vedoucí skupiny
 

 

 
Kontakt

Univerzita obrany - Katedra  logistiky

Kounicova  156/65, 662 10 Brno 

 
Vedoucí katedry plk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.

tel.: 973 443 955, 973 443 003

e-mail: pavel.foltin@unob.cz​
Technický pracovník Beata Nemeškalová

tel.: 973 443 153, 973 442 152

e-mail: beata.nemeskalova@unob.czZa obsah stránky odpovídá Petr Němec
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube