Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra logistiky

O pracovišti

​​​

​​​
​​​​

Zaměření katedry 

Katedra logistiky se zabývá rozvojem teorie vojenské logistiky a naplňováním funkcí logistiky v systému logistického zabezpečení AČR. Vymezuje zásady a postupy logistiky ve vztahu k plnění úkolů logistického zabezpečení  v míru a vojenských operacích zejména na taktickém stupni velení a řízení AČR. Samostatně rozvíjí oblast hospodaření s majetkem (materiálem), managementu jakosti, služeb logistiky a dopravního zabezpečení ozbrojených sil.

 

Vedoucí katedry
plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.
 
Zástupce vedoucího katedry
pplk. Ing. Martin Novotný
 
Technický pracovník
Olga Paseková
 
 
Skupina logistického zabezpečení​Skupina vojenské dopravy
​vedoucí​​vedoucí
​pplk. Ing. Martin NOVOTNÝ​pplk. doc. Ing. Martin VLKOVSKÝ, Ph.D.
​členové​členové
​doc. Ing. Miroslav PECINA, CSc. ​​Ing. Radka LOPOUROVÁ, Ph.D.
​doc. Ing. Jaromír MAREŠ, CSc. ​​mjr. Ing. Jiří ŠVARC, Ph.D.​
npor. Ing. Jana ŠVECOVÁ, PhD.​Ing. Petr NĚMEC, Ph.D.
​​Ing. Bc. Jaroslav TALÁR​​Ing. Martin GESVRET
​kpt. Ing. Jiří MALÍŠEK
 

 

Skupina logistického zabezpečení

Skupina logistického zabezpečení se odborně zaměřuje na problematiku zabezpečení personálu AČR v oblasti proviantního zabezpečení, zabezpečení materiálem osobního použití a ubytovacích služeb. Podílí se na rozvoji v oblasti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální bezpečnosti s důrazem na odpadové hospodářství logistiky. Dále rozvíjí problematiku zabezpečení provozu vojenské techniky, zabezpečení PHM, odborného technického dozoru a požární ochrany u útvarů a zařízení AČR.
Skupina logistického zabezpečení se zaměřuje na osvojení si metodických návyků uplatňovaných při plánování a organizování logistického zabezpečení bojové činnosti na stupni útvar. Dále věnuje pozornost zpracovávání bojových dokumentů vedených na taktickém stupni, zásadám rozmisťování a rozvinování prvků logistiky na taktickém stupni a charakteristice logistického zabezpečení 1. a 2. úrovně s využitím logistického informačního systému NATO-LOGFAS.
Ve vědecko-výzkumné oblasti Skupina logistického zabezpečení směřuje především do oblasti proviantního a výstrojního zabezpečení příslušníků AČR, se zaměřením na bezpečnost a hygienu potravin a hodnocení užitných vlastností výstrojního materiálu.

Skupina vojenské dopravy

 KONTAKTY

​Jméno​Kasárna Černá pole, budova 7 - místnost č.
plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.​11
pplk. Ing. Martin NOVOTNÝ​17
pplk. doc. Ing. Martin VLKOVSKÝ, Ph.D.​16
doc. Ing. Miroslav PECINA, CSc. ​13​
doc. Ing. Jaromír MAREŠ, CSc. ​​13
Ing. Bc. Jaroslav TALÁR​15
npor. Ing. Jana ŠVECOVÁ, Ph.D.​10
mjr. Ing. Jiří ŠVARC, Ph.D.​13a
Ing. Radka LOPOUROVÁ, Ph.D.10​
Ing. Petr NĚMEC, Ph.D.18​
kpt. Ing. Jiří MALÍŠEK ​15
Olga PASEKOVÁ ​12

 

 

 


 

 

 
 

 


 


Za obsah stránky odpovídá Petr Němec
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme