Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra logistiky

O pracovišti

​​​

​​​
​​​​

  

Zaměření katedry 

Katedra logistiky je specializační katedrou Fakulty vojenského leadershipu odpovídající za vzdělávání, výchovu a výcvik studentů logistických odborností a vojenské dopravy. Katedra se podílí na akreditované výuce a kurzech celoživotního vzdělávání. Primárně se zaměřuje na problematiku plánování a realizaci úkolů a opatření jednotlivých úrovní logistického zabezpečení a jejich řízením v organizačních strukturách AČR a NATO ve vojenských operacích. Dále se zabývá organizací, schopnostmi a možnostmi logistického zabezpečení, poskytovaných logistických služeb a dopravního zabezpečení Pozemních sil AČR při plnění úkolů ve vojenských operacích a při realizaci operační přípravy státního území. Aktivně se zapojuje do modernizačních projektů logistického zabezpečení, rozvíjí a aplikuje nové poznatky do přípravy budoucích důstojníků. Katedra se zabývá také analýzou vlivu moderních technologií na logistické a dopravní zabezpečení vojenských operací, provázaností civilní a vojenské logistiky a logistiky veřejné správy, za využití pokročilých nástrojů logistické analýzy v jednotlivých oblastech logistického a dopravního zabezpečení, včetně aplikací metod modelování a simulací. V uvedených oblastech katedra realizuje tvůrčí a expertní činnost. 

 

Vedoucí katedry
plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.
 
Zástupce vedoucího katedry
pplk. Ing. Martin Novotný
 
Technický pracovník
Olga Paseková
 
 
Skupina logistického zabezpečení​Skupina vojenské dopravySkupina služeb logistiky
​vedoucí​​vedoucívedou
​pplk. Ing. Martin NOVOTNÝ​pplk. doc. Ing. Martin VLKOVSKÝ, Ph.D.pplk. Ing. Jan KOTISA
​členové​členové​členové
​doc. Ing. Miroslav PECINA, CSc. ​​Ing. Radka LOPOUROVÁ, Ph.D.Prof. Ing. František BUŇKA, Ph.D.​
npor. Ing. Jana ŠVECOVÁ, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D.
​​kpt. Ing. Jiří MALÍŠEK
​​Ing. Bc. Jaroslav TALÁR, Ph.D.
Ing. Robert KUTIL, Ph.D.

npor. Ing. Pavla DAVIDOVÁ

 

Skupina logistického zabezpečení

Skupina logistického zabezpečení se odborně zaměřuje na problematiku zabezpečení personálu AČR v oblasti proviantního zabezpečení, zabezpečení materiálem osobního použití a ubytovacích služeb. Podílí se na rozvoji v oblasti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální bezpečnosti s důrazem na odpadové hospodářství logistiky. Dále rozvíjí problematiku zabezpečení provozu vojenské techniky, zabezpečení PHM, odborného technického dozoru a požární ochrany u útvarů a zařízení AČR.
Skupina logistického zabezpečení se zaměřuje na osvojení si metodických návyků uplatňovaných při plánování a organizování logistického zabezpečení bojové činnosti na stupni útvar. Dále věnuje pozornost zpracovávání bojových dokumentů vedených na taktickém stupni, zásadám rozmisťování a rozvinování prvků logistiky na taktickém stupni a charakteristice logistického zabezpečení 1. a 2. úrovně s využitím logistického informačního systému NATO-LOGFAS.
Ve vědecko-výzkumné oblasti Skupina logistického zabezpečení směřuje především do oblasti proviantního a výstrojního zabezpečení příslušníků AČR, se zaměřením na bezpečnost a hygienu potravin a hodnocení užitných vlastností výstrojního materiálu.

Skupina vojenské dopravy


Skupina služeb logistiky


 KONTAKTY

​Jméno​Kasárna Černá pole, budova 7 - místnost č.
plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.​11
pplk. Ing. Martin NOVOTNÝ​17
pplk. doc. Ing. Martin VLKOVSKÝ, Ph.D.​16
pplk. Ing. Jan KOTISA​14
Prof. Ing. František BUŇKA, Ph.D.​13a
13​
doc. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D.13a​
Ing. Bc. Jaroslav TALÁR, Ph.D.15
npor. Ing. Jana ŠVECOVÁ, Ph.D.10
​​Ing. Robert KUTIL, Ph.D13
Ing. Radka LOPOUROVÁ, Ph.D.10​
kpt. Ing. Jiří MALÍŠEK 
​15
npor. Ing. Pavla DAVIDOVÁ 
18​
Olga PASEKOVÁ 
12

 


Za obsah stránky odpovídá Milan Vábek
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme