Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Erasmus day

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra logistiky

Erasmus day

​Ve středu 11. května se setkali akademičtí pracovníci  Katedry logistiky se svými kolegy z Akademie národní obrany ve Varšavě a Vojenské akademie pozemních sil ve Vratislavi, kteří navštívili Univerzitu obrany v rámci programu Erasmus. Během dopoledního setkání byla vedoucím katedry plk. Foltinem představena Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany a Katedra logistiky, její místo ve vzdělávacím systému, studijní programy a podrobné informace o činnosti katedry. Byly také prezentovány možnosti výměny studentů a pedagogických pracovníků. Pozornost byla věnována vědecké práci katedry a jejím publikačním výsledkům. Velký zájem vzbudil pplk. Tomáš Binar, který představil vědecké výsledky v oblasti  dlouhodobého ukládání vojenské techniky. Plk. Mareš seznámil přítomné s angažovaností ve výborech a pracovních panelech NATO a  možností participace na již tradiční konferenci zaměřené na problematiku hospodaření s vojenským materiálem. Prvním konkrétním výstupem proběhlých jednání bude příprava společných publikačních výstupů zaměřených na problematiku humanitární logistiky, pod vedením dr. Němce.

Všichni přítomní na závěr ocenili kvalitu dlouhodobé spolupráce a přislíbili svoji účast na dalším setkání, plánovaném při příležitosti konání konference CATE.


​​​

 

Za obsah stránky odpovídá Milan Vábek
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme