Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra ženijní podpory

O pracovišti

Odborné zaměření:
 


Katedra ženijní podpory garantuje a provádí výuku problematiky řízení ženijní podpory operací ve studijních oborech Vojenský management a Řízení a použití ozbrojených sil. Rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti ženijní podpory činností vojsk.

Katedra se podílí na zpracování normativních aktů ve prospěch ženijního vojska AČR se zaměřením na použití sil a prostředků ženijního vojska a řízení ženijní podpory boje.

Spolupracuje a zabezpečuje recenzní, oponentskou a expertní činnost pro složky AČR a technické ústavy pracující ve prospěch AČR. Podílí se na rozvoji doktorského studijního programu vojenský management.

Katedra ženijní podpory se zaměřuje na organizaci a řízení ženijních jednotek, role a úkoly ženijní podpory a exploataci ženijní techniky a prostředků ženijního vojska. 

 

Organizační struktura katedry: 
 
Vedoucí katedry:

      Tibor _Palasiewicz2.jpg          
 
 
plk. gšt. Ing. Tibor Palasiewicz, Ph.D.

mjr. Ing. Jaroslav Záleský, Ph.D.
mjr. Ing. Ota Rolenec, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Zelený, CSc.
kpt. Bc. Jan Gédra

 
Ing. Lubomír Kroupa, CSc.
Ing. Ľubomír Poročák, Ph.D.
npor. Ing. Martin Sedláček
Ing. Marta Veselá
 

 
 
 
 
 


 

Kontakt:

 
Tel.: 973 443 040, 973 442 865, 724 692 564
 
Fax: 973 443 288
 
Za obsah stránky odpovídá Tibor Palasiewicz

Aktuality

​​​
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme