Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra palebné podpory

O pracovišti


Charakteristika činnosti a zaměření katedry:

 

​Katedra palebné podpory je profilovou katedrou Fakulty vojenského leadershipu, studijního oboru Vojenský management, modulu Velitel dělostřeleckých jednotek. Rozvíjí problematiku palebné podpory vojsk s hlavním zaměřením na řízení a realizaci palebné podpory vojsk dělostřelectvem. Kromě toho se zabývá oblastí automatizace velení, řízení a komunikace v rámci dělostřelectva AČR a konstr​ukce dělostřeleckých systémů a munice.

 


 

Vzdělávací, vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost katedry odráží vývojové trendy a rozvoj všech typů studijních programů naplňovaných v rámci Fakulty vojenského leadershipu. Katedra palebné podpory je jedním z hlav​ních článků vzdělávacího a výcvikového systému dělostřelectva AČR. Plní nezastupitelnou funkci v přípravě nových dělostřeleckých velitelů. Kolektiv akademických pracovníků provádí odborné konzultace v oblasti bojového použití dělostřelectva a automatizovaných systémů velení a řízení dělostřelectva a vypracovává expertní posudky v problematice působnosti katedry.

  

Katedra palebné podpory je schopna poskytnout odbornou technickou pomoc v rámci AČR i v zahraničí a podílet se na řešení výzkumných úkolů. Příslušníci katedry se podílí na zpracovávání lekčních fondů, tvorbě předpisů, pomůcek, metodik a vývoji aplikační podprory dělostřelectva AČR. V případě potřeby je katedra schopna poskytovat vzdělávání formou kurzů (v neakreditovaných formách studia).


Struktura katedry:

  
Vedoucí katedry

plukovník gšt. Ing. Mgr. Martin BLAHA, Ph.D.

 Blaha Martin.bmp

Zástupce vedoucího katedry - vedoucí skupiny palebné podpory

NEOBSAZENO


Skupina palebné podpory:

prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc.

major doc. Ing. Karel Šilinger, Ph.D.

Ing. Jiří Šotnar

major Ing. Michal Šustr

kapitán Ing. Jan Ivan, Ph.D.

Ing. et Ing. Vlastimil Šlouf, Ph.D., MBA,

starší lektor – specialista (funkce obsazovaná na dobu až 3 let) - kpt. Ing. Štěpán Tychtl

 

Technický pracovník: 

Libor Šumný

 

Prezenční studenti doktorského studijního programu: 

npor. Ing. Tomáš Havlík
npor. Ing. Ondřej Pekař

Kontakty:

 

Zástupce vedoucího katedry:

Tel.: (973) 443 456

E-mail: martin.blaha@unob.cz

 

Sekretariát katedry:

Tel.: (973) 442 498, (973) 442 498,

E-mail: libor.sumny@unob.cz

Fax: (973) 442 882

Za obsah stránky odpovídá Karel Šilinger

Aktuality

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme