Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra krizového řízení

O pracovišti

Katedra krizového řízení je profilovou katedrou Fakulty vojenského leadershipu. Odborné zaměření katedry je orientováno na problematiku bezpečnostního managementu, ochrany obyvatelstva, bezpečnostních služeb, krizového řízení, civilního nouzového plánování, krizové scénáře, prevence havárií, analýzy a hodnocení rizik u civilních i vojenských objektů. Katedra zabezpečuje vzdělávání Bc., Mgr., Ph.D. studijním programu. Výuku realizuje ve prospěch vojenských i civilních studentů.

Studium civilních studentů je zaměřeno do dvou specifických oblastí a to ochrany obyvatelstva v rámci veřejné správy a bezpečnostních služeb zabezpečovaných privátními organizacemi. Absolventi získávají u obou specializací odbornou způsobilost v dané oblasti, která je garantovaná u ochrany obyvatelstva Generálním ředitelstvím Hasišského záchranného sboru České republiky a u bezpečnostních služeb Asociací bezpečnostních služeb. Tato jedinečnost vytváří předpoklady k vysoké uplatnitelnosti absolventů v praxi (veřejná sráva, Hasičský záchranný sbor, průmyslové podniky, soukromá sféra).
Katedra má řadu mezinárodních kontaktů, což umožňuje realizovat i požadavky internacionalizace a to jak ve vzdělávání tak i v rámci vědecko výzkumné práce. Katedra rozvíjí spolupráci s prvky hasičského záchranného sboru, samosprávy, státní správy a dalšími partnery z privátní sféry.
  

    

STRUKTURA KATEDRY 

Vedoucí katedry: brig. gen. v zál. prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc., dr. h. c.
 
  

  


Skupina ochrany obyvatelstva
Vedoucí skupiny:
Ing. Josef NAVRÁTIL, CSc 
Členové skupiny:
Ing. Jiří BARTA, Ph.D.
prof. Ing. František BOŽEK, CSc.
Mgr. Tomáš ZEMAN, Ph.D.
 
Skupina krizového řízení
Vedoucí skupiny:
Ing. Alena OULEHLOVÁ, Ph.D.
Členové skupiny:
Ing. Miroslav JURENKA, Ph.D.
Ing. Jiří KALENDA
doc. Ing. Josef KELLNER, CSc.
 
 
   
 
 

​Kontakt:

Katedra krizového řízení
Univerzita obrany
Kounicova 65
66210 Brno

Možnosti dopravy a GPS souřadnice naleznete ZDE.

Za obsah stránky odpovídá Jiří Barta
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube