Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Výuka

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra garantuje a realizuje výuku páteřních předmětů Vojenská historie, Historie a tradice ozbrojených sil, Válečné studie I. a Válečné studie II. a Vybrané kapitoly světových a českých dějin. Tyto předměty Katedra vojenského umění vyučuje v rámci bloku moderní vojenské umění na Fakultě vojenského leadershipu a Fakultě vojenských technologií. Realizací výuky a dalšími aktivitami přispívá katedra k formování historického povědomí a k získání potřebných teoretických vědomostí a praktických dovedností nezbytných pro pochopení vojenského umění v jeho širších souvislostech. Výuka katedry poskytuje studentům základ pro další využití v praxi velitelů a příslušníků štábů na základních stupních.​

Struktura předmětů K105.JPG


Katedra participuje na výuce v neakreditovaných kariérních studijních programech v kurzech generálního štábu a kurzech vyšších důstojníků a dalších odborných kurzech pořádaných Univerzitou obrany ve prospěch rezortu obrany.
krsjthjwo
Za obsah stránky odpovídá Aleš Binar

Aktuality

​ 
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme