Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra teorie vojenství

O pracovišti

​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​
Válka je největší věcí státu,  je místem života a smrti, je cestou k přežití či zkáze.
A tak je třeba ji zkoumat .
Mistr SUN
 

ZAMĚŘENÍ KATEDRY

Katedra teorie vojenství je zaměřena na vědecké bádání, získávání poznatků a na vzdělávání v oblasti vojenské historie, vojenského umění a krizového řízení. Realizuje vzdělávání v bakalářském, navazujícím magisterském, magisterském i v doktorském studijním programu a v karierních kurzech, kde využívá výsledky své vědecké, výzkumné, tvůrčí a expertní činnosti.

V oblasti vojenské historie se katedra zabývá obdobím od starověku až do současnosti s důrazem na historii vojenství v 19. a 20. století, tradic I., II., a III. odboje a na historii zahraničních misí.

V oblasti vojenského umění je vědecko-odborná činnost a vzdělávání zaměřeno na studium dopadů vývoje bezpečnostního prostředí na vojenské umění (teorie) a vedení současných operací (praxe) a na vědecké prognózování změn ve vedení budoucích operací.

Skupina krizového řízení se zabývá procesy řízení rizik a krizového řízení, zapojením Armády České republiky do řešení mimořádných událostí a krizových situací, ochranou obyvatelstva a využitím simulačních softwarových nástrojů při řešení krizových situací.


STRUKTURA KATEDRY

VEDOUCÍ KATEDRY

plk. Ing. Jan DROZD, Ph.D.


SKUPINA VOJENSKÉ HISTORIE 

VED​OUCÍ SK​UPINY A ZASTUPUJÍCÍ VEDOUCÍ KATEDRY

​prof. PhDr. Fra​ntiše​k HA​NZLÍK, CSc.​

​AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

doc. Mgr. Aleš BINAR, Ph.D.​

Mgr. Bc. Tomáš ŘEPA, Ph.D.
PhDr. Milan VYHLÍDAL, Ph.D.​

SKUPINA VOJENSKÉHO UMĚNÍ
 

VEDOUCÍ SKUPINY

​AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI​VEDOUCÍ STARŠÍ LEKTORSKUPINA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
VEDOUCÍ SKUPINY
doc. Ing. Alena OULEHLOVÁ, Ph.D.

​AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

 
 TECHNICKÁ PRACOVNICE KATEDRY


VÝZNAMNÉ PUBLIKACE KATEDRYPublikace Logo.JPG

Zde naleznete významné publikace napsané členy Katedry 105 v elektronické podobě.

 

KONTAKTNÍ ADRESA


Katedra teorie vojenství
Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně
Kounicova 65
662 10 BrnoZa obsah stránky odpovídá Aleš Binar

Aktuality

 Publikace Logo.JPG

Pořad ČT věnovaný bitvě u Hradce Králové
 
 
​​​​​​
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme