Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra teorie vojenství

O pracovišti

​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​
Válka je největší věcí státu,  je místem života a smrti, je cestou k přežití či zkáze.
A tak je třeba ji zkoumat .
Mistr SUN
 

ZAMĚŘENÍ KATEDRY

Katedra teorie vojenství je zaměřena na vědecké bádání, získávání poznatků a na vzdělávání v oblasti vojenské historie, vojenského umění a krizového řízení. Realizuje vzdělávání v bakalářském, magisterském i v doktorském studijním programu a v karierních kurzech, kde využívá výsledky své vědecké, výzkumné, tvůrčí a expertní činnosti.

V oblasti vojenské historie se katedra zabývá obdobím od starověku až do současnosti s důrazem na historii vojenství v 19. a 20. století, tradic I., II., a III. odboje a na historii zahraničních misí.

V oblasti vojenského umění je vědecko-odborná činnost a vzdělávání zaměřeno na studium dopadů vývoje bezpečnostního prostředí na vojenské umění (teorie) a vedení současných operací (praxe) a na vědecké prognózování změn ve vedení budoucích operací.

Ve studijním programu Řízení a použití ozbrojených sil se podílí příslušníci skupiny krizového řízení na zabezpečení výuky předmětu státní závěrečné zkoušky Ozbrojené síly a společnost a dále na předmětu Řízení rizik.

Vedoucí skupiny krizového řízení, doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D., je garantem bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana. Cílem studijního programu je příprava budoucích a stávajících státních zaměstnanců, občanských zaměstnanců, popř. vojáků z povolání působící na ministerstvu obrany, popř. jiných orgánech státní správy, soukromého sektoru, kteří si potřebují zvyšovat svou odbornou kvalifikaci v bezpečnostních oborech. Studenti jsou v průběhu studia připravováni na působení na úrovni nižšího a středního managementu. Pro studijní program jsou nosnými základní tematické okruhy Krizové řízení a Právní systém České republiky v oblasti bezpečnosti.

STRUKTURA KATEDRY

VEDOUCÍ KATEDRY

plk. Ing. Jan DROZD, Ph.D.


SKUPINA VOJENSKÉ HISTORIE 

VED​OUCÍ SK​UPINY A ZASTUPUJÍCÍ VEDOUCÍ KATEDRY

​prof. PhDr. Fra​ntiše​k HA​NZLÍK, CSc.​

​AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Mgr. Aleš BINAR, Ph.D.​

Mgr. Tomáš ŘEPA, Ph.D.
PhDr. Milan VYHLÍDAL, Ph.D.​

SKUPINA VOJENSKÉHO UMĚNÍ
 

VEDOUCÍ SKUPINY

​AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI​VEDOUCÍ STARŠÍ LEKTORSKUPINA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
VEDOUCÍ SKUPINY
doc. Ing. Alena OULEHLOVÁ, Ph.D.

​AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

 TECHNICKÁ PRACOVNICE KATEDRY


VÝZNAMNÉ PUBLIKACE KATEDRYPublikace Logo.JPG

Zde naleznete významné publikace napsané členy Katedry 105 v elektronické podobě.

 

KONTAKTNÍ ADRESA


Katedra teorie vojenství
Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně
Kounicova 65
662 10 BrnoZa obsah stránky odpovídá Aleš Binar

Aktuality

 Publikace Logo.JPG

Pořad ČT věnovaný bitvě u Hradce Králové
 
 
​​​​​​
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme