Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Mgr. Tomáš ŘEPA, Ph.D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Mgr. Tomáš ŘEPA, Ph.D.

TOMAS_REPA.jpg
Akademický pracovník

Skupina vojenské historie
Katedra teorie vojenství
Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Kounicova 65
662 10 Brno
tel.: 973 442 301
​​​​​​​​tomas.repa@unob.cz​​ CURICULUM VITAE

Mgr. Tomáš ŘEPA, Ph.D. se narodil roku 1985. V roce 2010 vystudoval obor Učitelství historie pro SŠ na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2018 pak na téže univerzitě úspěšně absolvoval doktorské studium studijního oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny.  Od roku 2014 licenčně spolupracoval i s Ústavem pro studium totalitních režimů, od roku 2018 spolupracuje s Post Bellum – Paměť národa jako ambasador projektu Příběhy našich sousedů pro oblast Brna a okolí. Od září 2018 je zaměstnancem Katedry vojenského umění na Univerzitě obrany. Věnuje se především soudobým dějinám, problematice střetů banderovců (UPA) s československými bezpečnostními jednotkami a armádou, zneužitím tohoto tématu komunistickou propagandou, ve vztahu k současnému dění i hybridním konfliktům - Ukrajina.

Publikační činnost:

  1. ŘEPA, T.: Vyplácení odměn v boji s banderovci jako prostředek komunistické propagandy. In: Pokorná Korytarová, Lenka a kol.: Promýšlet Evropu dvacátého století: Evropa sjednocená / rozdělená. Brno: Matice moravská, 2012, s. 157-174, 18 s. ISBN 978-80-86488-96-7.
  2. ŘEPA, T.: Banderovci - History Of One Escape. In: Brišová, Kristina – Knejp, Jan: Changes of Central Europe since the Middle of 18th Century to Present. Ostrava: University of Ostrava, 2012, s. 157-164, 8 s. ISBN 978-80-7464-034-6.
  3. ŘEPA, T.: Ukrajinští nacionalisté a komunistická propaganda. Zneužití tématu v Československu po roce 1945. In: Paměť a dějiny, 2/2014, s. 47-57, 10 s. Ústav pro studium totalitních režimů České republiky. ISSN 1802-8241.
  4. ŘEPA, T.: Osudy aktérů banderovského hnutí a jejich údajných pomahačů v Československu po roce 1945. In: Budil, Ivo T.: Totalitarismus 6. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. 99-106, 8 s. ISBN 978-80-261-0379-0.
  5. ŘEPA, T.: Přesun jednotek UPA přes Československo v kontextu počátku studené války v roce 1947. In: Syrný, Marek a kol.: Slovensko a Európa v roku 1947. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 2018, s. 123-137, 15 s. ISBN 978-80-89514-50-2.


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme