Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Mgr. Aleš BINAR, Ph.D.

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra teorie vojenství

Mgr. Aleš BINAR, Ph.D.

Akademický pracovník 

Skupina vojenské historie
Katedra teorie vojenství
Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Kounicova 65
662 10 Brno

​Tel.: +420 973 443 705
E-mail: ales.binar@unob.cz


CURRICULUM VITAE

Aleš Binar, Ph.D., se narodil v roce 1983 v Opavě. V roce 2008 úspěšně dokončil magisterské studium na Slezské univerzitě ve studijním oboru Historie, v roce 2014 pak na téže univerzitě doktorské studie studijního oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny. Do jeho odborného zájmu patří české a československé dějiny od roku 1920, obzvláště regionální dějiny Slezska a dějiny československého odboje za druhé světové války.

Na Univerzitě obrany působí od roku 2010, kdy nastoupil jako akademický pracovník skupiny sociálních věd na Katedru řízení lidských zdrojů. Od roku 2014 je příslušníkem skupiny vojenské historie Katedry vojenského umění, respektive Katedry teorie vojenství. Od listopadu 2014 do ledna 2018 zastával funkci proděkana pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty vojenského leadershipu a pozici člena fakultní vědecké rady.

Detailnější informace k jeho vědecké práci lze nalézt v publikaci Lexikon českých historiků 2010 (Ostrava 2012) anebo na webových stránkách Academia.edu​.


NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE

 1. BINAR, Aleš: Audiatur et altera pars. Účast německých jednotek v boji o Sokolovo v březnu 1943. In: Historie a vojenství 63 (2014), č. 3, s. 28-45. ISSN 0018-2583

 2. BINAR, Aleš – Jirásek, Zdeněk: Slezsko v československo-polských vztazích v letech 1945 až 1947. In: Slezský sborník 110 (2012), č. 1-2, s. 63 – 90. ISSN 0037-6833

 3. BINAR, Aleš – Plaček, Radim: Opava 1989 ve vzpomínkách. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2009, 153 s. ISBN 978-80-7248-550-5

 4. BINAR, Aleš: „Erfahrungsbericht“ a jeho využití pro dějiny vojenství a vojenského umění (na příkladu okupace českých zemí 1938 a 1939). Ekonomika a management 2016, zvláštní číslo, s. 9-14. ISSN 1802-3975

 5. BINAR, Aleš: Stanowisko Czechosłowacji wobec Polski w 1944 r. In: Grądzka-Rejak, Martyna – Golik, Dawid: Polska 1944. Perspektywa sojuszników i wrogów. Kraków Akademia Ignatianum w Krakowie – Instytut Pamięci Narodowej 2016, s. 253-274. ISBN 978‑83‑7614‑267‑8

 6. BINAR, Aleš: Příslušníci ozbrojených sil z Hlučínska v letech 1939 až 1956. In: KUBÁTOVÁ, Helena a kol.: Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. Praha: Slon, 2015, s. 289-296. ISBN 978-80-7419-190-9

 7. BINAR, Aleš: Hodnocení operačního nasazení Sudetoněmeckého dobrovolnického sboru v písemnostech německé branné moci. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd, 2018, 32(2), 84-96. ISSN 1211-6068.

 8. BINAR, Aleš: Hodnocení vojenské okupace českých zemí v březnu 1939 v dokumentech XIII. armádního sboru. Historie a vojenství, 2018, 67(1/2018), 4-27. ISSN 0018-2583.

 9. BINAR, Aleš: The Defence Sector and Its Effect on National Security during Czechoslovak (Munich) Crisis 1938. War Studies University Scientific Quarterly, 2018, (2 (111)), 71-84. ISSN 2543-6937.

 10. BINAR, Aleš: XIII. armádní sbor Wehrmachtu a okupace západních Čech na podzim 1938. In: Osudové osmičky (1918, 1938, 1948, 1968) v dějinách českých měst, regionů a veřejné správy. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018, s. 64-88. ISBN 978-80-7556-033-9.

 11. BINAR, Aleš: Pohledem protivníka. Informace německého vojenského zpravodajství o 1. československém armádním sboru v průběhu karpatsko-dukelské operace (září a říjen 1940). Historie a vojenství, 2019, 68(3), 32-45. ISSN 0018-2583.

 12. BINAR, Aleš: Československý vojenský odboj na východě za druhé světové války. [skripta]. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020, 125 s. ISBN 978 80 7582 137 9.


Aktuality

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme