Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Výuka

DOCENDO DISCIMUS

 
Katedra leadershipu realizuje výuku předmětů v akreditovaných studijních programech pro Fakultu vojenského leadershipu a Fakultu vojenských technologií. Primárně je výuka zaměřena na rozvoj kompetencí budoucích důstojníků AČR na úrovni přímého leadershipu. Jedná se o rozvoj kompetencí v oblasti aplikované psychologie, etiky, sociální komunikace a leadershipu. Profilujícími předměty jsou leadership a vojenský leadership. Katedra se rovněž podílí na výuce v kurzech kariérového vzdělávání (kurz vyšších důstojníků a kurz generálního štábu) realizovaných Centrem bezpečnostních a vojensko-strategických studií. Organizačně zajišťuje také výuku v kurzu „Lektor primární prevence rizikového chování“ v rámci programu celoživotního vzdělávání ve spolupráci s oddělením humanitní služby Agentury personalistiky AČR. Aktivně se zapojuje do vědeckých projektů a aplikuje nové poznatky do přípravy budoucích velitelů a vedoucích pracovníku útvarů a zařízení AČR. Podílí se na výzkumné činnosti ve prospěch resortu MO ČR v oblastech péče o válečné veterány a šetření názorů civilní veřejnosti na působení AČR ve společnosti. 

Katedra se dále zabývá:

• tvorbou doktríny AČR,

• přípravou lektorů a instruktorů POKOS v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností,

• přípravou lektorů AČR pro realizaci úkolů prevence rizikového chování, 

• přípravou kontrolních pracovníků resortu MO ČR a profesních poradců rekrutačních pracovišť Agentury personalistiky AČR,

• přípravou studentů fakult v oblasti tvůrčí činnosti, 

• oponentskou, expertní a posuzovatelskou činností kvalifikačních prací v magisterském a doktorském studijním programu.


Školiteli disertačních prací jsou za katedru leadershipu plk. doc. Mgr. Ing. David Ullrich, Ph.D., MBA, doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D., doc. PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.
Školitelé specialisté: M.A. Mac Gillavry David William, Ph.D et Ph.D., PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA.

Absolventi studia v doktorském studijním programu na katedře leadershipu a pod vedením školitelů z katedry leadershipu:

DSP Vojenský management:
Ing. Mgr. Tereza Trnková, Ph.D. (2021)
M.A. Mac Gillavry David William, Ph.D et Ph.D. (2021)
Ing. Bc. Eva Kozáková, Ph.D. (2021)
Mgr. Pavel Sládek, Ph.D. (2020) 
plk. gšt. Ing. Zdeněk Bednář, Ph.D. (2019) 
Mgr. Jaromír Ďuriš, Ph.D. (2019)
Ing. Zdeněk Mikulka, B.Th., Ph.D. (2017)

DSP Ekonomika a management: 
npor. Ing. Adéla Čuttová, Ph.D. (2017) 
npor. Ing. Tereza Vavřínová, Ph.D. (2017) 
   
DSP Ochrana obyvatelstva:
PhDr. Radek Mitáček, Ph.D. (2016)

Příslušníci katedry leadershipu se v rámci výuky aktivně podílejí na realizaci "Přípravy v poli" u studentů vojenských studijních programů.


 


Odkazy na články o aktivitách katedry leadershipu

Aplikovanou vědou k lepšímu leadershipu

https://info.unob.cz/Stranky/2021/03/20210318.aspx

Stres s náložkou v ruce

https://www.unob.cz/univerzita/Documents/luo/16/listy_uo_16_4.pdf

Univerzita obrany vybírala adepty do nejtvrdšího bojového kurzu

https://info.unob.cz/Stranky/2020/04/20200421.aspx

Výuka měkkých dovedností v kurzu vyšších důstojníků

https://info.unob.cz/Stranky/2019/06/20190624.aspx

Workshop k rekrutaci vojáků

https://info.unob.cz/Stranky/2018/10/20181002.aspx

Leadership – teorie a praxe Univerzity obrany

https://info.unob.cz/Stranky/2018/10/20181023_1.aspx

Vše pro tým

https://info.unob.cz/Stranky/2018/08/20180827_4.aspxZa obsah stránky odpovídá Jaromír Ďuriš

Aktuality

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme