Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra leadershipu

O pracovišti

Vedoucí katedry:

Vedoucí katedry (K65/153) - plk. doc. Mgr. Ing. David Ullrich, Ph.D., MBA


Odborné zaměření:

Katedra leadershipu je katedrou garantující předměty teoretického základu a aplikační katedrou Fakulty vojenského leadershipu odpovídající za vzdělávání, výchovu a výcvik studentů všech odborností. Katedra se podílí na akreditované i neakreditované výuce a zaměřuje se primárně na rozvoj kompetencí budoucích důstojníků AČR na úrovni přímého leadershipu. Jedná se o rozvoj kompetencí v oblasti aplikované psychologie, etiky, sociální komunikace a leadershipu. Dále se zabývá analýzou, identifikací a rozvojem klíčových faktorů (kompetencí) pro přímý leadership; vlivem vnějších i vnitřních faktorů prostředí při vedení obranné operace; účinkem působení moderních technologií na rozhodovací proces jednotlivce a jednání při plnění úkolů, včetně analýzy etických aspektů využití autonomních prostředků a umělé inteligence; systémem etické výchovy a vedení příslušníků ozbrojených sil – problematikou „bellum istum“; možnostmi formování soft skills pro přípravu a vedení obranné operace; modelováním a simulací zátěžových a rozhodovacích situací pro přímý leadership; aplikací Connatural management přístupu pro identifikaci a rozvoj subtle skills k přípravě a vedení jednotek v rámci obranné operace a problematikou posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Aktivně se zapojuje do vědeckých projektů a aplikuje nové poznatky do přípravy budoucích velitelů a vedoucích pracovníku útvarů a zařízení AČR. Podílí se na výzkumné činnosti ve prospěch resortu MO ČR v oblastech péče o válečné veterány a šetření názorů civilní veřejnosti na působení AČR ve společnosti. V uvedených oblastech katedra realizuje i tvůrčí činnost.

Struktura katedry

Struktura Katedry leadershipu (K-104)

Z aktivit katedry leadershipu

Příprava studentů 4. ročníku oboru Vševojskový velitel na výběrové řízení do kurzu KOMANDO

Příprava účastníků soutěže v kybernetické bezpečnosti

Konference ICMEP - Kolokvium o řízení vzdělávacího procesu, vystoupení brig.gen. Ing. Karla Řehky

Konference ICMEP - Kolokvium o řízení vzdělávacího procesu, vystupující Mr. Mike Seear


Technický pracovník

Bc. Kristýna Jelínková

Základní kontakty:

 

 

Za obsah stránky odpovídá Jaromír Ďuriš
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme