Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra leadershipu

O pracovišti

Vedoucí katedry:

Vedoucí katedry (K65/153) - plk. doc. Mgr. Ing. David Ullrich, Ph.D., MBA


Odborné zaměření:

Katedra leadershipu je katedrou garantující předměty teoretického základu a aplikační katedrou Fakulty vojenského leadershipu odpovídající za vzdělávání, výchovu a výcvik studentů všech odborností. Katedra se podílí na akreditované i neakreditované výuce a zaměřuje se primárně na rozvoj kompetencí budoucích důstojníků AČR na úrovni přímého leadershipu. Jedná se o rozvoj kompetencí v oblasti aplikované psychologie, etiky, sociální komunikace a leadershipu. Dále se zabývá analýzou, identifikací a rozvojem klíčových faktorů (kompetencí) pro přímý leadership; vlivem vnějších i vnitřních faktorů prostředí při vedení obranné operace; účinkem působení moderních technologií na rozhodovací proces jednotlivce a jednání při plnění úkolů, včetně analýzy etických aspektů využití autonomních prostředků a umělé inteligence; systémem etické výchovy a vedení příslušníků ozbrojených sil – problematikou „bellum istum“; možnostmi formování soft skills pro přípravu a vedení obranné operace; modelováním a simulací zátěžových a rozhodovacích situací pro přímý leadership; aplikací Connatural management přístupu pro identifikaci a rozvoj subtle skills k přípravě a vedení jednotek v rámci obranné operace a problematikou posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Aktivně se zapojuje do vědeckých projektů a aplikuje nové poznatky do přípravy budoucích velitelů a vedoucích pracovníku útvarů a zařízení AČR. Podílí se na výzkumné činnosti ve prospěch resortu MO ČR v oblastech péče o válečné veterány a šetření názorů civilní veřejnosti na působení AČR ve společnosti. V uvedených oblastech katedra realizuje i tvůrčí činnost.

Organizační struktura katedry


Z aktivit katedry leadershipu
Dne 4. listopadu 2021 proběhla v prostorech Erbovního salonku Klubu Univerzity obrany pod záštitou Univerzity obrany mezinárodní konference s názvem „Leadership v teorii a praxi“ pořádaná Katedrou leadershipu za participace a podpory Fakulty vojenského leadershipu. 

Experiment v rámci výzkumu, který prováděla Katedra leadershipu jako jeden z mnoha, byl založen na metodách koherence srdečního rytmu a dechové intervence. 

Příslušníci katedry při plnění úkolů souvisejících s nasazením ve prospěch Policie ČR.
Více informací v Listech Univerzity obrany XVII/12 na: https://issuu.com/99514/docs/listy_uo_17_2_hq

Katedra leadershipu za participace Katedry vševojskové taktiky ve spolupráci s CEITEC Masarykovy univerzity v Brně provádí výzkum, jehož cílem je zefektivnit celý edukativní proces za pomoci aplikované vědy a použití poznatků vědeckého bádání (na obrázku je zachyceno měření subjektivního vnímání bolesti).
Měření subjektivního vnímání bolesti
Příprava studentů 4. ročníku oboru Vševojskový velitel na výběrové řízení do kurzu KOMANDO
Příprava účastníků soutěže v kybernetické bezpečnosti

Konference ICMEP - Kolokvium o řízení vzdělávacího procesu, vystoupení brig.gen. Ing. Karla Řehky

Konference ICMEP - Kolokvium o řízení vzdělávacího procesu, vystupující Mr. Mike Seear


Technický pracovník

Lucie Novotná

Základní kontakty:

 

 

Za obsah stránky odpovídá Jaromír Ďuriš
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme