Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra managementu

O pracovišti

​​Odborné zaměření katedry

Katedra managementu je součástí Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Katedra zajišťuje a rozvíjí ve svém odborném zaměření výuku a vědeckou činnost, vztahující se k managementu, jeho dílčím disciplínám a příbuzným oborům. Klíčovými oblastmi záj​mu jsou obecný management, manažerské rozhodování, dále pak strategické, projektové a procesní řízení. Katedra se podílí na výuce předmětů ve všech stupních vysokoškolského studia – od bakalářského po postgraduální studijní program.

​​Tvůrčí zaměření katedry

Tvůrčí činnost katedry bude zaměřena zejména do následujících oblasti zkoumání:

  • Realizace strategické analýzy v obranném plánování (využívání metod strategické analýzy po věcné a metodické stránce, optimalizace strategické analýzy, možnost inovace analytických činností)
  • Tvorba resortních strategických a koncepčních dokumentů (proces tvorby dokumentů, analýza úzkých míst, komparativní analýzy se zahraničními dokumenty, možnosti optimalizace resortních dokumentů)
  • Využívání projektového řízení v resortu (analýza současného stavu a trendů ve využívání principů projektového řízení, implementace moderních principů a metod)
  • Manažerské rozhodování (identifikace úzkých míst v rozhodování špatně strukturovaných problémů, možnosti implementace softwarové podpory pro rozhodování)
  • Manažerské kompetence v resortu (zkoumání vztahu vyučovaných manažerských kompetencí a jejich využívání v resortu, inovace výuky manažerských metod a kompetencí, možnosti zvyšování kompetencí prostřednictvím aplikace moderních metod)


​​Struktura katedry
​​
Za obsah stránky odpovídá Jiří Richter

Aktuality

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube