Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra řízení zdrojů

O pracovišti

​​

Odborné zaměření katedry

 

Katedra řízení zdrojů ve svém odborném zaměření rozvíjí poznání v oblasti ekonomického zabezpečení obrany a bezpečnosti, ekonomiky ozbrojených sil a v oblasti aplikace právních a manažerských aspektů obrany a bezpečnosti.

Vzdělávání a odborné zaměření katedry vychází z požadavků Sekce ekonomické a Sekce státního tajemníka na odborné funkcionáře útvarů a zařízení AČR, současně však reflektuje potřebu vybavit studenty obecnými teoretickými znalostmi z oblasti ekonomie, managementu a práva a schopnostmi a dovednostmi jejich aplikace ve specifické oblasti bezpečnosti a obrany státu a v prostředí fungování vojenských organizací.

V rámci bakalářského a magisterského studijního programu je katedra garantem vzdělávání studentů ve studijních specializacích řízení finančních zdrojů a řízení lidských zdrojů.  

 


Struktura katedry


 

Vedoucí katedry:doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D.
  
Zástupce vedoucího katedry:doc. Ing. Aleš Olejníček, Ph.D.
 
 
Skupina managementu 
vedoucí skupiny: Ing. Jiří Richter, Ph.D.
členové skupiny:    Ing. Kristýna Binková, Ph.D.
 Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.
 Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.
 Ing. Kateřina Macko, Ph.D.
 Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. 
Skupina práva 
vedoucí skupiny: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
členové skupiny:    doc. JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.
 prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
 Mgr. Radim Vičar, Ph.D.
 Mgr. Tomáš Zbořil
 Mgr. Jan Hak 
Skupina řízení finančních zdrojů 
vedoucí skupiny: Ing. et Ing. Jana Boulaouad, Ph.D.
členové skupiny:    Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D.
 Ing. Alojz Flachbart, Ph.D.
 doc. Ing. Roman Horák, CSc.
 Ing. Vojtěch Müllner
 kpt. Ing. Kamil Nečas
  
Skupina řízení lidských zdrojů 
vedoucí skupiny: PhDr. Ľubomír Kubínyi, Ph.D.
členové skupiny:    Ing. Monika Davidová, Ph.D.
 Ing. Libor Jílek
 prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.
  


 

 

 

 

Kontakt:

ales.olejnicek@unob.cz

tel:973443153,

973442152 (o.z. Beata Nemeškalová)

fax: 973442282

 

 

Za obsah stránky odpovídá Tomáš Zbořil
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme