Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra ekonomie

O pracovišti

​​

Odborné zaměření katedry

Katedra ekonomie ve svém odborném zaměření rozvíjí poznání v oblasti ekonomického zabezpečení obrany
a bezpečnosti, ekonomiky ozbrojených sil a v oblasti aplikace právních aspektů obrany a bezpečnosti.

Vzdělávání a odborné zaměření katedry vychází z požadavků Sekce ekonomické a majetkové a Sekce státního tajemníka na odborné funkcionáře útvarů a zařízení AČR, současně však reflektuje potřebu vybavit studenty obecnými teoretickými znalostmi z oblasti ekonomie a práva a schopnostmi a dovednostmi jejich aplikace ve specifické oblasti bezpečnosti a obrany státu a v prostředí fungování vojenských organizací.

V rámci bakalářského a magisterského studijního programu je katedra garantem vzdělávání studentů studijního oboru ekonomika obrany státu ve studijních specializacích řízení finančních a lidských zdrojů.

V oblasti zajištění a realizace doktorandského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu je katedra školícím pracovištěm studentů doktorského studia studijního oboru ekonomika obrany státu.

 

                  Struktura katedry


 

Vedoucí katedry:       neobsazeno     

Pověřený vedoucí katedry:          doc. Ing. Aleš Olejníček, Ph.D.

Akademický pracovník katedry: doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D.

 


                                               

Skupina ekonomie

vedoucí skupiny:                                    doc. Ing. Aleš Olejníček, Ph.D.

pověřená vedoucí skupiny:                   Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D.

členové skupiny:                                  prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.

                                                             doc. Ing. Roman Horák, CSc.

                                                             Ing. Eva Vincencová, Ph.D.

                                                             Ing. Vojtěch Müllner

 

Skupina ekonomiky ozbrojených sil

vedoucí skupiny:                                     pplk. Ing. Petr Musil, Ph.D.

členové skupiny:                                     mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D.

                                                             Ing. et. Ing. Jana Boulaouad, Ph.D.

                                                             pplk. Ing. Jiří Camfrla, Ph.D.

                                                             Ing. Alojz Flachbart, Ph.D.

                                                                

Skupina personálního managementu a práva

vedoucí skupiny:                                      Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.

členové skupiny:                                      Ing. Monika Davidová, Ph.D.

                                                              JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.

                                                              Ing. Libor Jílek

                                                              Mgr. Radim Vičar, Ph.D.

                                                              Mgr. Tomáš Zbořil

 

 

 
 

Kontakt:

ales.olejnicek@unob.cz

tel:973443153,

973442152 (o.z. Beata Nemeškalová)

fax: 973442282

 

 

Za obsah stránky odpovídá Tomáš Zbořil

Aktuality   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube