Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty ekonomiky a managementu
​​​​​​​​

Přijímací řízení na FVL 

 

     

4. Expertní den logistiky

18. 5. 2017

• Dne 3. května 2017 se uskutečnil již 4. Expertní den logistiky organizovaný pro vojenské a civilní studenty logistických odborností, bakalářského i magisterského studia. Vlastní program zahájil úvodním vystoupením vedoucí katedry plukovník gšt. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Ve svém úvodním vystoupení seznámil účastníky s cílem realizovaných expertních dnů a propojování teoretické výuky s aktuálními praktickými zkušenostmi. Na úvodní vystoupení navázala prezentace aktuálních zkušeností a trendů při zajišťování vojenských přeprav v podmínkách AČR, prezentovaná vedoucím Odboru vojenské dopravy Agentury logistiky, panem plukovníkem gšt. Ing. Martinem Štochlem.
Více...

Jak funguje Správa státních hmotných rezerv?

26. 4. 2017

• Dne 20. dubna 2017 se ve spolupráci s ředitelstvím Správy státních hmotných rezerv, konkrétně se střediskem Stavební obnovy železnic a.s. Sázava, uskutečnila odborná exkurze studentů 2. ročníku bakalářských studijních modulů Ochrana obyvatelstva, Kybernetická bezpečnost a Bezpečnostní služby. Exkurze byla zaměřena na seznámení studentů s úkoly a činností střediska Sázava plněných ve prospěch správy státních rezerv. V rámci zaměstnání si mohli studenti rovněž prohlédnout sklady pohotovostních zásob a seznámit se s jejich účelem a reálným využitím v rámci krizových situací.
Více...

Kurz Obranná standardizace

25. 4. 2017

• V pondělí 24. dubna 2017 byl v prostorách Univerzity obrany zahájen odborný kurz „Obranná standardizace" konaný v gesci Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a ověřování jakosti ve spolupráci s Katedrou vojenského umění. Jeho zahájení provedl vedoucí Katedry vojenského umění plk. Ivo Pikner a ředitel Odboru obranné standardizace úřadu pro standardizaci Ing. Mikuláš Stankievicz.
Více...

Máme se kde ukrýt?

28. 3. 2017

• Dne 17. března 2017 se ve spolupráci se Střední školou Automobilní a s Oddělením ochrany obyvatelstva Úřadu městské části Brno-sever uskutečnila odborná exkurze studentů 2. ročníku bakalářského studijního oboru Ochrana obyvatelstva. V rámci exkurze si mohli studenti prohlédnout stálé úkryty civilní ochrany a seznámit se s jejich účelem a využitím. Exkurze byla plánována v rámci předmětu Kolektivní ochrana a navazovala na teoretickou část, kde se studenti seznámili s problematikou ukrytí, jakožto nedílnou součástí opatření v rámci ochrany obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí.
Více...

Sborník z doktorandské konference vydán

9. 3. 2017

• V úterý 14. února 2017 se na Fakultě vojenského leadershipu uskutečnil 12. ročník doktorandské konference na téma „Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu". Konference každoročně umožňuje studentům doktorských studijních programů Univerzity obrany a tuzemských i zahraničních partnerů prezentovat výsledky vědecké práce, diskutovat o aktuálních problémech bezpečnosti a navázat kontakty s odbornou komunitou.
Více...

 • Program celoživotního učení
 • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
 • Erasmus plus
 • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
 • ACT Internship Programme
 • Strategic Partnership
 • iMAF 2017
   
© 2013 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Tweetujeme
 • Jsme na Facebooku
 • Webová alba Picasa
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube