Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Úvodní stránka Fakulty ekonomiky a managementu

Seminář ,,Právní minimum pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik“

1. 11. 2017

• Mezi obecné dovednosti odborně způsobilých osob v prevenci rizik bezesporu patří i právní povědomí, obecná orientace v právních úkonech, aplikace znalosti platné právní úpravy běžně v praxi využívané. Na Univerzitě obrany v Brně byl proto ve dnech 24. – 26. října 2017 zrealizován skupinou personálního managementu a práva Katedry ekonomie Fakulty vojenského leadershipu za gesce odboru státního dozoru sekce dozoru a kontroly MO pilotní seminář s názvem ,,Právní minimum pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik", v rámci kterého si vybraní odborníci prohloubili své znalosti a dovednosti v této oblasti.
Více...

Akademický senát Fakulty vojenského leadershipu zvolen

24. 10. 2017

• V říjnu 2017 proběhly volby do Akademického senátu Fakulty vojenského leadershipu. Voleb se ve všech volebních obvodech zúčastnilo celkem 574 příslušníků akademické obce fakulty, což je 57,2 % oprávněných voličů, kteří rozhodli o tom, kdo je bude v následujících třech letech zastupovat.
Více...

258 nových studentů na FVL

17. 10. 2017

• Zimní semestr 2017-2018 přechází v těchto dnech pomalu ve sled rutinních událostí. Přesto, anebo právě proto, je čas ohlédnout se o necelé dva týdny zpět, kdy na Fakultu vojenského leadershipu nastoupilo 258 nových studentů vojenského a civilního studijního programu.
Více...

Ukončení odborného kurzu

5. 10. 2017

• Dne 22. září 2017 byl na Fakultě vojenského leadershipu ukončen třítýdenní odborný kurz „Obranných příprav", který proběhl v gesci Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany ve spolupráci s Katedrou vojenského umění.
Více...

Historický kalendář: Zřízení Hraničářského pluku 4 dne 15. srpna 1937

7. 8. 2017

• Dne 15. srpna uplyne přesně osmdesát let od okamžiku, kdy byl zřízen první z československých hraničářských pluků. Obdržel pořadové číslo čtyři a za sídlo kasárny v Hlučíně. Úkolem hraničářů, jak jejich jméno napovídá, byla obrana československých hranic. V jistém smyslu se jednalo o elitní útvary armády, jejichž odkaz se nevyčerpal potupným opuštěním pevností a předáním českého pohraničí, ale nadále zůstává symbolem odhodlání bojovat za svobodu.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • Erasmus plus
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
  • iMAF 2017
   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube