Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Úvodní stránka Fakulty ekonomiky a managementu

Mezinárodní výcviková aktivita studentů FOURLOG 2018

15. 3. 2018

• Ve Vídni dne 12. března 2018 byla za přítomnosti ředitele Agentury logistiky AČR brigádního generála Josefa Trakala zahájena rakouská část mezinárodní výcvikové aktivity FOURLOG 2018. Jde o společné cvičení vybraných studentů oboru logistika z vojenských vysokých škol České republiky (Univerzita obrany v Brně), Rakouska (Austrian Armed Forces Logistics School), Maďarska (National University of Public Services) a Srbska (Military Academy).
Více...

Vojenskohistorický kalendář: Bitva u Bachmače 8.-13. března 1918

6. 3. 2018

• Českoslovenští legionáři, kteří v období první světové války bojovali na východní frontě, se poté, co v Rusku vypukla občanská válka, dostali do značně komplikované situaci. Země byla rozvracena a žádná autorita fakticky neexistovala; mocí disponoval ten, kdo měl prostředky si ji vynutit, za válečných podmínek se tedy jednalo o ozbrojené jednotky. V tomto boji fakticky všech proti všem svedli českoslovenští legionáři bitvu u Bachmače, která se stala jedním z pilířů vojenských tradic legionářského hnutí a prvorepublikové armády.
Více...

Blok praktické přípravy

23. 2. 2018

• Součástí přípravy vojáků 4. ročníku modulu Velitel průzkumných jednotek je také blok praktické přípravy I a II – dvoutýdenní výcvik, který se uskutečnil v měsíci lednu ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina. Studenti si zde pod vedením lektorů skupiny zpravodajského zabezpečení katedry taktiky procvičili teoretické dovednosti a v reálných podmínkách získali nové praktické zkušenosti.
Více...

13. ročník doktorandské konference na FVL

14. 2. 2018

• Ve středu 7. února 2018 se pod záštitou děkana plk. gšt. doc. Ing. Ivo Piknera, Ph.D. konal 13. ročník doktorandské konference na téma „Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu", pořádané Fakultou vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • Erasmus plus
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
  • iMAF 2017
   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube