Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Úvodní stránka Fakulty vojenského leadershipu

Vojenskohistorický kalendář: zřízení tankové brigády 1. srpna 1944

29. 7. 2019

• Na jaře roku 1944 začala v Sovětském svazu výstavba 1. československého armádního sboru. Jeho součástí se od 1. srpna 1944 stala též 1. československá samostatná tanková brigáda. Od tohoto okamžiku tak československá armáda disponovala dvěma tankovými svazky. Tím dalším byla 1. československá samostatná obrněná brigáda, která se nacházela ve Spojeném království.
Více...

Útok s využitím MCS CZ

12. 7. 2019

• Neočekávané napadení nepřítelem, identifikace cíle vysoké priority, anebo výrazná změna situace na bojišti představují případy, kdy je nutné rychle přijmout rozhodnutí k provedení okamžité reakce. Výstupem takového rozhodnutí může být především reakce vlastní jednotky na napadení slabším nebo silnějším nepřítelem, plánování útoku se zkrácenou přípravou (hasty attack), anebo vynucený přesun na větší vzdálenost. Jakékoli prodlení či chybné vyhodnocení geograficko - taktických charakteristik může způsobit ztráty na životech vojáků a vozidel vlastní jednotky, nebo promarnění příležitosti ke zničení nepřítele.
Více...

Udělení akreditace pro bakalářský studijní program Bezpečnost a obrana

8. 7. 2019

• Na základě rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství byla Fakultě vojenského leadershipu udělena akreditace nového profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana na 10 let. Studijní program má standardní dobu studia 3 roky v prezenční a kombinované formě. Jedná se o další akreditovaný studijní program na Fakultě vojenského leadershipu v oblasti vzdělávání Bezpečností obory s důrazem na tematické okruhy krizové řízení a právní systém České republiky v oblasti bezpečnosti.
Více...

Bloky praktické přípravy

28. 6. 2019

• Ve dnech 3. - 6. a 10. - 14. června se ve vojenských výcvikových prostorech Březina a Libavá uskutečnily „Bloky praktické přípravy" 4. ročníku průzkumné odbornosti (učební skupina 14-5 Pz) pod odborným vedením akademických pracovníků Katedry zpravodajského zabezpečení, které byly zaměřeny na procvičení základních dovedností z taktické přípravy průzkumných jednotek. K rozšíření zkušeností a prohloubení znalostí studentů přispělo, že tito cvičili společně s příslušníky 102. průzkumného praporu Prostějov.
Více...

Absolutorium studentů Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové

26. 6. 2019

• Dne 18. června 2019 proběhlo v gesci Katedry vojenského umění a Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení závěrečné absolutorium studentů Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Předsedou komise byl z rozhodnutí státního tajemníka Ministerstva obrany pověřen Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. a členy komise podplukovník doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA a Ing. Jiří Barta, Ph.D.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • Erasmus plus
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube