Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty vojenského leadershipu

Průzkumáci cvičili základní dovednosti

19. 3. 2019

• Ve dnech 11. až 14. března 2019 proběhl ve vojenském výcvikovém prostoru Březina „Blok praktické přípravy" čtvrtého ročníku průzkumné odbornosti - učební skupiny 14-5 Pz pod odborným vedením akademických pracovníků Katedry zpravodajského zabezpečení. Tento výcvik byl zaměřen na procvičení základních dovedností průzkumné skupiny v získávání informací o nepříteli, terénu a počasí z daného prostoru a následného předání těchto informací nadřízenému stupni.
Více...

Vojenskohistorický kalendář: Okupace českých zemí 15. března 1939

13. 3. 2019

• V letošním roce uplyne přesně osmdesát let od okamžiku, kdy se československý stát stal obětí ozbrojené agrese nacistického režimu. Na stranu druhou 15. březen 1939 je v českých dějinách novým začátkem. Tímto momentem se totiž formuje protinacistický odboj, bývalí vojáci utváří organizaci Obrana národa a Edvard Beneš začíná prosazovat obnovu československého státu v jeho předmnichovských hranicích.
Více...

FOURLOG 2019

5. 3. 2019

• Dne 4. března 2019 začal Mezinárodní logistický výcvik pro studenty FOURLOG 2019.
Více...

Studenti průzkumné specializace při vedení výcviku podřízených

27. 2. 2019

• Kontrola připravenosti jednotlivce PAWPERSO, organizace a metodika výcviku, dodržování bezpečnostních standardů a imitace činnosti nepřítele představovaly hlavní náplň praktického výcviku studentů skupiny 14-5Pz v rámci předmětu Příprava v poli II v termínu 18. - 26. 2. 2019. Studenti studijní specializace Velitel průzkumných jednotek působili, za řízení akademických pracovníků K110, K111, K109 a instruktorů školního pluku, jako instruktoři vševojskového výcviku družstev studentů 2. ročníku FVT.
Více...

14. ročník doktorandské konference FVL

18. 2. 2019

• Ve středu 6. února 2019 se pod záštitou děkana plukovníka gšt. doc. Ing. Ivo Piknera, Ph.D., konal již 14. ročník doktorandské konference na téma „Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu“, pořádané Fakultou vojenského leadershipu Univerzity obrany. Konference umožnila studentům doktorských studijních programů prezentovat výsledky své vědecké práce, navázat kontakty ke spolupráci a vzájemně diskutovat řešené problémy v oblastech vojenského managementu, ekonomiky obrany státu, vojenské logistiky a dalších témat, korespondujících s tematickým zaměřením konference.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • Erasmus plus
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube