Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Úvodní stránka Fakulty vojenského leadershipu

FVL uskutečnila svou první on-line konferenci

19. 2. 2021

• Ve čtvrtek 11. února se pod záštitou Fakulty vojenského leadershipu uskutečnil 15. ročník doktorandské konference na téma Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu. Letošní ročník byl výjimečný z mnoha ohledů. Konferenci připravili a řídili prezenční studenti prvního ročníku doktorského studijního programu Teorie obrany státu pod odborným vedením proděkana pro vědeckou činnost mjr. doc. Ing. Karla Šilingera, Ph.D. Mimo jiné se jednalo o historicky první on-line konferenci fakulty. Nebývalý byl i vysoký zájem zahraničních vystupujících.
Více...

Mechanizátoři v poli

18. 2. 2021

• Bílé, sněhem zasypané pláně výcvikového prostoru Březina jsou během letošního února výrazně opuštěnější, než tomu bývá v tuto dobu zvykem. Tradiční zimní část přípravy v poli pro první tři ročníky byla s ohledem na protiepidemická opatření zrušena, a tak zde v průběhu tohoto týdne v rámci bloku praktické přípravy působí pouze tři desítky studentů čtvrtého ročníku specializace velitel mechanizovaných vojsk.
Více...

Transatlantická obhajoba disertační práce

7. 1. 2021

• Navzdory pokračující pandemii COVID-19 a výraznému omezení prezenčních aktivit pokračují na Fakultě vojenského leadershipu akademické činnosti, avšak často v jiné, než po léta zažité prezenční formě. Příkladem může být obhajoba disertační práce plukovníka MSc. Dražena Smiljanič, která proběhla dne 3. prosince 2020.
Více...

Nový simulátor na Fakultě vojenského leadershipu

21. 10. 2020

• Fakulta vojenského leadershipu v letošním roce pořídila nový wargamingový simulátor MASA SWORD. Tento simulátor je pořizován k podpoře tvůrčí činnosti Fakulty vojenského leadershipu a ostatních součástí Univerzity obrany. Akvizice vychází z požadovaného směřování tvůrčí činnosti na FVL v letech 2020 až 2030.
Více...

Studenti specializace řízení finančních zdrojů prošli praktickou přípravou

22. 7. 2020

• Studenti specializace řízení finančních zdrojů se v rámci Katedry řízení zdrojů Fakulty vojenského leadershipu připravují na profesi v ekonomické službě resortu Ministerstva obrany České republiky. Díky rozšiřující se spolupráci katedry s praxí resortu se stále více přibližují náplni své budoucí pozice již v průběhu studia. Absolventi vojenského studia jsou zařazování na pozice v ekonomické službě od stupně prapor či pluk až po speciální ekonomická pracoviště rezortu obrany.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme