Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Úvodní stránka Fakulty vojenského leadershipu

Kurz „Obranných příprav“

9. 9. 2019

• Po dvou letech byl dne 2. září 2019 na Univerzitě obrany zahájen čtyřtýdenní kurz „Obranných příprav" určený pro příslušníky Krajských vojenských velitelství.
Více...

Vojenskohistorický kalendář: Vypuknutí druhé světové války 1. září 1939

3. 9. 2019

• Dne 1. září 2019 ve 4.45 hodin to bylo na minutu přesně osmdesát let od okamžiku, kdy vypukla druhá světové válka, nejrozsáhlejší konflikt v dějinách lidstva. Navzdory uběhlým osmi desetiletím přesahuje válka svými důsledky až do přítomnosti. Politické uspořádání světa, v tom teritoriální vymezení řady států, stejně jako existence Organizace spojených národů, patří mezi její nejdůležitější výsledky.
Více...

Do nového studijního programu s novými objevy

3. 9. 2019

• Nový studijní program na Fakultě vojenského leadershipu, jehož výuka bude zahájena v nejbližších dnech, je podnětem pro otevírání nových badatelských témat a následně i prezentování nových vědeckých a odborných výsledků a objevů. Katedra vojenského umění v tomto směru již dnes může představit zbrusu novou publikací „Banderovci", jejímž autorem je dr. Tomáš Řepa.
Více...

Vojenskohistorický kalendář: zřízení tankové brigády 1. srpna 1944

29. 7. 2019

• Na jaře roku 1944 začala v Sovětském svazu výstavba 1. československého armádního sboru. Jeho součástí se od 1. srpna 1944 stala též 1. československá samostatná tanková brigáda. Od tohoto okamžiku tak československá armáda disponovala dvěma tankovými svazky. Tím dalším byla 1. československá samostatná obrněná brigáda, která se nacházela ve Spojeném království.
Více...

Útok s využitím MCS CZ

12. 7. 2019

• Neočekávané napadení nepřítelem, identifikace cíle vysoké priority, anebo výrazná změna situace na bojišti představují případy, kdy je nutné rychle přijmout rozhodnutí k provedení okamžité reakce. Výstupem takového rozhodnutí může být především reakce vlastní jednotky na napadení slabším nebo silnějším nepřítelem, plánování útoku se zkrácenou přípravou (hasty attack), anebo vynucený přesun na větší vzdálenost. Jakékoli prodlení či chybné vyhodnocení geograficko - taktických charakteristik může způsobit ztráty na životech vojáků a vozidel vlastní jednotky, nebo promarnění příležitosti ke zničení nepřítele.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube