Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty vojenského leadershipu

Akreditace studijního programu Bezpečnost a obrana

14. 4. 2021

• Fakulta vojenského leadershipu získala na základě rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství akreditaci navazujícího magisterského studia Bezpečnost a obrana na dobu 10 let. Studijní program bude pro uchazeče otevřen od akademického roku 2021/2022 se zahájením studia v říjnu 2021 v prezenční i kombinované formě. Jeho absolventi budou mít uplatnění v resortu obrany (občanští zaměstnanci, státní zaměstnanci či vojáci z povolání) nebo jiných veřejných a soukromých institucích zaměřených na zajišťování bezpečnosti a obrany.
Více...

Pot šetří krev

29. 3. 2021

• Student Univerzity obrany rotný Petr (z osobních důvodů si nepřál uvést své příjmení) již na konci třetího ročníku učinil významný krok k nasměrování své profesní kariéry. Úspěšně prošel útrapami třídenního výběrového řízení do chrudimského 43. výsadkového pluku, jednoho ze tří manévrových prvků AČR, určených k okamžité reakci na nové hrozby doma i ve světě. „Jedná se o skutečně atraktivní práci v motivovaném kolektivu, kde člověk může poznat spoustu zajímavých lidí a vyzkoušet si nejrůznější činnosti, ke kterým by se běžně nikdy nedostal," popisuje rotný důvody, které jej vedly k rozhodnutí ucházet se o pozici v elitní jednotce.
Více...

Aplikovanou vědou k lepšímu leadershipu

18. 3. 2021

• V souladu s univerzitním mottem „Docendo discimus" rozumí Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany potřebě implementovat do teoretické i praktické roviny v rámci moderní a dynamicky se vyvíjející armády nové trendy dnešního světa a moderní pojetí společnosti. Katedra leadershipu za participace Katedry vševojskové taktiky ve spolupráci s CEITEC Masarykovy univerzity v Brně provádí výzkum, jehož cílem je zefektivnit celý edukativní proces za pomoci aplikované vědy a použití poznatků vědeckého bádání.
Více...

FVL uskutečnila svou první on-line konferenci

19. 2. 2021

• Ve čtvrtek 11. února se pod záštitou Fakulty vojenského leadershipu uskutečnil 15. ročník doktorandské konference na téma Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu. Letošní ročník byl výjimečný z mnoha ohledů. Konferenci připravili a řídili prezenční studenti prvního ročníku doktorského studijního programu Teorie obrany státu pod odborným vedením proděkana pro vědeckou činnost mjr. doc. Ing. Karla Šilingera, Ph.D. Mimo jiné se jednalo o historicky první on-line konferenci fakulty. Nebývalý byl i vysoký zájem zahraničních vystupujících.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme