Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Úvodní stránka Fakulty ekonomiky a managementu

Praktický výcvik budoucích důstojníků ženijního vojska

21. 3. 2018

• V průběhu ledna 2018 proběhl ve vojenském výcvikovém prostoru Březina praktický výcvik studentů studijního programu 2014 vedený učiteli odborných kateder. Příslušníci katedry ženijní podpory (K-108) tak řídili zaměstnání u budoucích absolventů Univerzity obrany v modulu „velitel ženijních jednotek", u nichž v průběhu zimního semestru akademického roku 2017/2018 vyučovali v předmětech „Bojová ženijní podpora" a „Všeobecná ženijní podpora". Praktický výcvik tak navázal na teoretické znalosti, které studenti nabyli během přednášek a cvičení na učebně.
Více...

Mezinárodní výcviková aktivita studentů FOURLOG 2018

15. 3. 2018

• Ve Vídni dne 12. března 2018 byla za přítomnosti ředitele Agentury logistiky AČR brigádního generála Josefa Trakala zahájena rakouská část mezinárodní výcvikové aktivity FOURLOG 2018. Jde o společné cvičení vybraných studentů oboru logistika z vojenských vysokých škol České republiky (Univerzita obrany v Brně), Rakouska (Austrian Armed Forces Logistics School), Maďarska (National University of Public Services) a Srbska (Military Academy).
Více...

Plukovník gšt. Ivo Pikner převzal děkanský řetěz FVL

15. 3. 2018

• V sále klubu Univerzity obrany byl ve středu 14. března slavnostně inaugurován nový děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník gšt. doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D. Ceremoniálu se společně s představiteli vedení Univerzity obrany, jejích příslušníků a studentů zúčastnili také zástupci ministerstva obrany a velení Armády ČR, hodnostáři partnerských fakult a další hosté.
Více...

Vojenskohistorický kalendář: Bitva u Bachmače 8.-13. března 1918

6. 3. 2018

• Českoslovenští legionáři, kteří v období první světové války bojovali na východní frontě, se poté, co v Rusku vypukla občanská válka, dostali do značně komplikované situaci. Země byla rozvracena a žádná autorita fakticky neexistovala; mocí disponoval ten, kdo měl prostředky si ji vynutit, za válečných podmínek se tedy jednalo o ozbrojené jednotky. V tomto boji fakticky všech proti všem svedli českoslovenští legionáři bitvu u Bachmače, která se stala jedním z pilířů vojenských tradic legionářského hnutí a prvorepublikové armády.
Více...

Blok praktické přípravy

23. 2. 2018

• Součástí přípravy vojáků 4. ročníku modulu Velitel průzkumných jednotek je také blok praktické přípravy I a II – dvoutýdenní výcvik, který se uskutečnil v měsíci lednu ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina. Studenti si zde pod vedením lektorů skupiny zpravodajského zabezpečení katedry taktiky procvičili teoretické dovednosti a v reálných podmínkách získali nové praktické zkušenosti.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • Erasmus plus
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
  • iMAF 2017
   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube