Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty ekonomiky a managementu

Příprava v poli

10. 8. 2018

• Dne 6. srpna 2018 byla zahájena letní část předmětu Příprava v poli u 1. a 2. ročníků, která bude dle typu ročníku trvat 2-3 týdny. Cílem bude u 1. ročníků zdokonalení se v činnosti jednotlivce a u 2. ročníků zdokonalit se ve velení a řízení jednotky o velikosti družstva. Do výcviku bude mimo samotné taktické přípravy zakomponována řada odborných pracovišť a úkolů, které mají podpořit a přímo ovlivňují splnění celého taktického úkolu jednotlivce, týmů sekcí a družstev.
Více...

Návštěva odborníků logistiky z Katarských ozbrojených sil

8. 8. 2018

• Dne 8. srpna 2018 navštívili Fakultu vojenského leadershipu Univerzity obrany zástupci logistických odborností z Katarských ozbrojených sil pod vedením brigádního generála Ali Saeed M. Al-Shuaibi.
Více...

Vojenskohistorický kalendář: Zahájení stodenní ofenzívy 8. srpna 1918

1. 8. 2018

• 8. srpen 1918 se do dějin zapsal jako černý den německé armády! Okamžikem, kdy se válečné štěstí, které dosud přálo spíše Německu a s ním spojenému Rakousko-Uhersku, definitivně obrátilo ve prospěch zemí Dohody, tedy Francie, Spojeného království a Spojených států amerických. V „devadesáti devíti" dnech, které následovaly, byla první světová válka rozhodnuta vítězstvím dohodových zemí a jejich spojenců. Mezi nimi bylo i Československo! I to je důvod připomenout, co se právě před sto lety stalo.
Více...

Vojenskohistorický kalendář: Zahájení „bramborové války“ dne 5. července 1778

12. 7. 2018

• Pruský král Friedrich II. Veliký je držitelem řady vojenskohistorických rekordů. Jeden z nich se týká přímo českých zemí. Byl to totiž on, kdo ze všech panovníků vpadl do českých zemí nejčastěji. Naposledy tomu bylo v roce 1778 během války o dědictví bavorské, zvané též bramborová válka. Tato válka však zasluhuje zmínku nejen pro její spjatost s českými zeměmi, ale též kvůli tomu, že je možno ji považovat fakticky za první poziční válku.
Více...

Vojenskohistorický kalendář: Obležení Olomouce a bitva u Domašova dne 30. června 1758

12. 7. 2018

• Sedmiletá válka, která probíhala v letech 1756 až 1763, se řadí mezi rozhodující okamžiky světových dějin a citelně zasáhla i české země. Na české území totiž směřovaly tři kampaně pruského krále Friedricha II., a to v roce 1756, v roce 1757 a nakonec v roce 1758. Poslední tažení směřovalo přitom na Moravu, především proti pevnostnímu městu Olomouci.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • Erasmus plus
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
  • iMAF 2017
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube