Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty vojenského leadershipu

Workshop Katedry zpravodajského zabezpečení

26. 11. 2021

• Ve dnech 2.–3. listopadu 2021 se na Klubu Univerzity obrany uskutečnil workshop Zpravodajské zabezpečení AČR 2021, který byl tematicky rozdělen do dvou částí. První část řešila kompetence vybraných složek státní správy v oblasti kybernetické obrany a bezpečnosti, druhá část se zabývala problematikou společné zpravodajské přípravy operačního prostředí (Joint Intelligence Preparation of Operating Environment – JIPOE). Workshopu se zúčastnili zástupci strategické, operační i taktické úrovně velení a řízení Armády České republiky (AČR), Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost i zástupci akademické obce.
Více...

První kurz aktivních záloh „Odvodní řízení“

1. 11. 2021

• Dne byl 1. listopadu 2021 byl poprvé na Univerzitě obrany zahájen kurz pro vojáky v aktivní záloze se zaměřením na problematiku odvodního řízení.
Více...

Odborná výuka Správy státních hmotných rezerv

22. 10. 2021

• Na základě uzavřené spolupráce mezi Univerzitou obrany a Správou státních hmotných rezerv byla dne 7. 10. 2021 realizována odborná výuka studentů 3. ročníku bakalářského studia studijního programu Bezpečnost a obrana v rámci předmětu Krizové řízení.
Více...

Víkend se skupinou COMMANDOS

21. 10. 2021

• Devatenáct středoškoláků a z toho šest děvčat z různých koutů České republiky se od pátku 15. října do soboty 16. října 2021 zúčastnilo aktivity pro žáky středních škol - víkend se skupinou COMMANDOS v okolí brněnské přehrady. Nad realizací jednotlivých činností programu a bezpečností bděla část studentů-členů výběrové skupiny COMMANDOS a vzhledem k účasti dívek i jedna studentka.
Více...

Ukončení odborného Kurzu obranných příprav

12. 10. 2021

• Dne 8. října 2021 byl na Fakultě vojenského leadershipu ukončen pětitýdenní kurz „Obranných příprav", který proběhl v gesci Sekce plánování schopností (SPS) MO a ve spolupráci s Katedrou teorie vojenství.
Více...

  • Erasmus+
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme