Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Úvodní stránka Fakulty ekonomiky a managementu

Ještě není pozdě

20. 2. 2018

Dne 8. března 2018 organizuje Fakulta vojenského leadershipu pro uchazeče o studium mimořádný den otevřených dveří. Tak jako tradičně je pro uchazeče o studium připraven bohatý program plný ukázek vojenské techniky, zbraní a dynamických ukázek z výcviku studentů. Pro zájemce o studium jsou připraveny dvě prezentace o možnostech studia na Fakultě vojenského leadershipu v 9.00 hodin a v 11.30. Uchazeči se v rámci těchto přednášek dozví veškeré potřebné informace o přijímacím řízení a o studiu. Své případné otázky budou moci uchazeči přímo směřovat i na studenty Fakulty vojenského leadershipu. V rámci dne otevřených dveří budou mít již rozhodnutí uchazeči možnost podat přihlášku ke studiu a zároveň zahájit rekrutační proces, nutný pro vstup do Armády ČR. Uchazeči budou mít dále příležitost si nanečisto vyzkoušet část přijímacího řízení a získají též cenné rady, jak se na něj připravit.
Více...

13. ročník doktorandské konference na FVL

14. 2. 2018

• Ve středu 7. února 2018 se pod záštitou děkana plk. gšt. doc. Ing. Ivo Piknera, Ph.D. konal 13. ročník doktorandské konference na téma „Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu", pořádané Fakultou vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně.
Více...

Příprava v poli

2. 2. 2018

• Jedinečnost naší Univerzity není daná pouze tím, že se zde vyučují programy a předměty, které na jiných vysokých školách nenajdete, ale také tím, že místo dvou až tříměsíčních prázdnin mají naši studenti - vojáci naprosto odlišný program. Místo brigád a odpočinku studenti obují kanady, opráší maskáče a materiál pro zimní výcvik. Jejich nelehkým úkolem je naučit se bojové drily, topografickou a zdravotní přípravu. Ve vyšších ročnících také veškeré organizační a řídící procesy na úrovni družstva a čety u pěší jednotky.
Více...

Přijďte na Den otevřených dveří na Fakultě vojenského leadershipu

2. 2. 2018

• Dne 8. února 2018 proběhne poslední termín ze série pořádaných dní otevřených dveří Fakulty vojenského leadershipu, v rámci něhož budou mít uchazeči o vojenské studium jedinečnou možnost získat důležité informace o možnostech a podmínkách studia.
Více...

První dělostřelecká praxe u vojsk

25. 1. 2018

• V říjnu minulého roku jsme nastoupili do modulu velitel dělostřeleckých jednotek jako první studenti nového pěti letého studijního programu a jako součást naší přípravy jsme odjeli po Novém roce na tří týdenní odbornou praktickou přípravu ke 13. dělostřeleckému pluku do Jinců.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • Erasmus plus
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
  • iMAF 2017
   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube