Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty ekonomiky a managementu

Vojenskohistorický kalendář: Bitva u Hochkirchu dne 14. října 1758

14. 10. 2018

• Dne 14. října 1758, před 260 lety, zaznamenal pruský král Friedrich II. Veliký v bitvě u saského Hochkirchu jednu ze svých nejtěžších porážek. Tato bitva představuje nejen jednu z významných kapitol sedmileté války. Je současně lekcí z vojenského umění, která si podržuje platnost do dnešních dnů. Kombinuje v sobě totiž takřka v exemplární podobě důsledek zásadního podcenění nepřítele, význam momentu překvapení i dopad nevyužití vojenského vítězství.
Více...

Katedra vojenského umění na mezinárodních konferencích

10. 10. 2018

• Minulý týden se na Slovensku, a to v Banské Bystrici a ve Staré Lesné, uskutečnily paralelně dvě mezinárodní konference. První z nich pojednávala o událostech roku 1938, druhá pak o protikomunistickém odboji. Obě konference byly přitom zastoupeny příslušníky Katedry vojenského umění.
Více...

Udělení akreditace pro studijní program Řízení a použití ozbrojených sil

10. 10. 2018

• Na základě rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství byla Fakultě vojenského leadershipu udělena akreditace nového vojenského magisterského studijního programu Řízení a použití ozbrojených sil do 23. 8. 2028. Studijní program je prvním akreditovaným studijním programem na fakultě v oblasti vzdělávání Bezpečností obory s důrazem na tematické okruhy vedení operací vojenského a nevojenského charakteru a bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru. Studijní program je zaměřen na přípravu budoucích důstojníků Armády České republiky ve sféře obrany a bezpečnosti státu.
Více...

Vítejte

5. 10. 2018

• „Slibuji na svou čest a svědomí, že dostojím všem závazkům, které vyplývají z mého přijetí a ze studia na Fakultě vojenského leadershipu. Prohlašuji, že vynaložím veškeré své osobní úsilí k tomu, abych dosáhl vysokého stupně odborných znalostí a schopností, se kterými budu nakládat v souladu s právními a etickými normami a s ohledem na uchování dobrého jména Fakulty vojenského leadershipu a Univerzity obrany v Brně. Tak slibuji."
Více...

Týdenní kurz na katedře logistiky RSOM (Reception, Staging and Onward Movement)

4. 10. 2018

• Ve dnech 1. až 5. října 2018 se na Univerzitě obrany uskutečnil 5. ročník kurzu Reception, Staging and Onward Movement (RSOM). Jde o orientační kurz, který byl pořádán ve spolupráci Katedry logistiky Fakulty vojenského leadershipu a Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky Praha (MLCC). Jeden jeho běh se uskutečnil v loňském roce v Černé Hoře, na základě vyžádání jej úspěšně realizoval výjezdní tým složený z příslušníků K-109 a MLCC.
Více...

Profesor Hanzlík odborným poradcem při natáčení filmu TOMAN

3. 10. 2018

• Dne 2. října proběhla v kině Skala předpremiéra filmu Toman režiséra Ondřeje Trojana. Součástí předpremiéry byla i beseda s režisérem, s herci, kteří ztvárnili hlavní postavy a dalšími tvůrci filmu.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • Erasmus plus
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
  • iMAF 2017
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube