Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty vojenského leadershipu

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení mobilit programu ERASMUS+

12. 5. 2021

• Dne 12. května vypsal děkan Fakulty vojenského leadershipu výběrová řízení na obsazení míst studentských a zaměstnaneckých mobilit v rámci programu ERASMUS+.
Více...

Výcvik studentů ženijních odborností v ostrém trhání

11. 5. 2021

• Ve dnech 14., 21., 22. a 26. dubna proběhl na ženijních cvičištích ve výcvikovém prostoru Dědice ve Vyškově výcvik studentů ženijních odborností Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany výcvik v ostrém trhání.
Více...

Na FVL proběhly přípravné kurzy k přijímacímu řízení

23. 4. 2021

• Ve dnech 20. – 21. dubna uskutečnila Fakulta vojenského leadershipu druhé kolo online přípravných kurzů s cílem připravit uchazeče o bakalářské a magisterské studium na zvládnutí on-line testů přijímací zkoušky. Konkrétně se jednalo o Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka.
Více...

Akreditace studijního programu Bezpečnost a obrana

14. 4. 2021

• Fakulta vojenského leadershipu získala na základě rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství akreditaci navazujícího magisterského studia Bezpečnost a obrana na dobu 10 let. Studijní program bude pro uchazeče otevřen od akademického roku 2021/2022 se zahájením studia v říjnu 2021 v prezenční i kombinované formě. Jeho absolventi budou mít uplatnění v resortu obrany (občanští zaměstnanci, státní zaměstnanci či vojáci z povolání) nebo jiných veřejných a soukromých institucích zaměřených na zajišťování bezpečnosti a obrany.
Více...

Pot šetří krev

29. 3. 2021

• Student Univerzity obrany rotný Petr (z osobních důvodů si nepřál uvést své příjmení) již na konci třetího ročníku učinil významný krok k nasměrování své profesní kariéry. Úspěšně prošel útrapami třídenního výběrového řízení do chrudimského 43. výsadkového pluku, jednoho ze tří manévrových prvků AČR, určených k okamžité reakci na nové hrozby doma i ve světě. „Jedná se o skutečně atraktivní práci v motivovaném kolektivu, kde člověk může poznat spoustu zajímavých lidí a vyzkoušet si nejrůznější činnosti, ke kterým by se běžně nikdy nedostal," popisuje rotný důvody, které jej vedly k rozhodnutí ucházet se o pozici v elitní jednotce.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme