Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Úvodní stránka Fakulty vojenského leadershipu

Nový simulátor na Fakultě vojenského leadershipu

21. 10. 2020

• Fakulta vojenského leadershipu v letošním roce pořídila nový wargamingový simulátor MASA SWORD. Tento simulátor je pořizován k podpoře tvůrčí činnosti Fakulty vojenského leadershipu a ostatních součástí Univerzity obrany. Akvizice vychází z požadovaného směřování tvůrčí činnosti na FVL v letech 2020 až 2030.
Více...

Studenti specializace řízení finančních zdrojů prošli praktickou přípravou

22. 7. 2020

• Studenti specializace řízení finančních zdrojů se v rámci Katedry řízení zdrojů Fakulty vojenského leadershipu připravují na profesi v ekonomické službě resortu Ministerstva obrany České republiky. Díky rozšiřující se spolupráci katedry s praxí resortu se stále více přibližují náplni své budoucí pozice již v průběhu studia. Absolventi vojenského studia jsou zařazování na pozice v ekonomické službě od stupně prapor či pluk až po speciální ekonomická pracoviště rezortu obrany.
Více...

Oznámení o vyhlášení voleb do Akademického senátu FVL

21. 7. 2020

• Akademický senát FVL přijal v souladu s ustanovením článku 3, odstavce 5 Volebního řádu AS FVL usnesení o vyhlášení voleb na den 13. října 2020, náhradní termín 14. října 2020.
Více...

„Finančáci“ úspěšně absolvovali státní závěrečné zkoušky, to náročnější jim nyní začíná

21. 7. 2020

• Studenti studijního programu Ekonomika a management ve studijním oboru Řízení a použití ozbrojených sil, modulu řízení finančních zdrojů dne 15. července 2020 úspěšně završili své pětileté studium na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně.
Více...

Praktická příprava studentů specializace Řízení lidských zdrojů

14. 7. 2020

• V souladu s plánem studia v průběhu měsíce června 2020 absolvovali studentky a studenti specializace Řízeních lidských zdrojů praktický výcvik na pracovištích Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany a Agentury personalistiky Armády ČR v Praze.
Více...

Katedra palebné podpory zkoumá nové možnosti vedení palby

2. 7. 2020

• V polovině června proběhla ve výcvikovém prostoru Březina další fáze projektu, jehož cílem je zavést do výcvikové praxe dosud nepoužívaný způsob střelby, který zesiluje moment překvapení a ubírá nepříteli čas na reakci. Potřebná data při ostré minometné palbě sbírali vědečtí pracovníci spolu se studenty Katedra palebné podpory.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme