Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty ekonomiky a managementu

Školení koordinátorů programu Erasmus+

16. 1. 2019

• Ve dnech 10. do 14. prosince 2018 se v Budapešti na půdě National University of Public Services (NUPS) uskutečnilo školení koordinátorů programu Erasmus+ (Staff Mobility Week), kterého se spolu s koordinátory tohoto programu zúčastnili i akademičtí pracovníci a funkcionáři participujících univerzit. Přítomny byly bezmála dvě desítky účastníků, a to z celkem 8 států (vedle hostícího Maďarska dále z České republiky, Chorvatska, Bulharska, Turecka, Egypta, Ruska, Ázerbájdžánu, ale také z Keni). Za Univerzitu obrany a zároveň za Českou republiku se školení zúčastnili dva pracovníci děkanátu Fakulty vojenského leadershipu PaedDr. Lenka Paučová a Ing. Josef Krahulec, Ph.D.
Více...

Ověření systému kontroly manévru při výcviku studentů UO

15. 1. 2019

• Součástí bojového úkolu jednotky při většině taktických činností (ofenzivních, defenzivních, stabilizačních a jiných) je zpravidla přesun do prostoru plnění úkolu, případně na čáru zasazení apod. Lze konstatovat, že trasa manévru silami a prostředky je jednou z rozhodujících fází pro úspěšné splnění úkolu. Do rozhodovacího procesu tvorby jejího průběhu vstupují charakteristiky povrchu a průchodnosti terénu, vlivy počasí, schopnosti vlastních jednotek a možnosti viditelnosti nepřítele. Systém kontroly manévru (MCS CZ), vyvíjený na Katedře zpravodajského zabezpečení (K-111) v rámci vývoje projektu Pokročilého automatizovaného systému velení a řízení II (PASVŘ II), situaci v operačním prostoru vyhodnocuje. Výsledkem výpočtů systému je nejrychlejší, průchodná a bezpečná trasa přesunu, hodnocená pro konkrétní typ techniky nebo pěší jednotky.
Více...

Vojenskohistorický kalendář: Boje o Rudu a Bílou Cerkev

2. 1. 2019

• V těchto dnech je tomu přesně 75 let, kdy se 1. československá samostatná brigáda zúčastnila bojů o prostor Bílé Cerkve. Ta byla součástí žytomyrsko-berdyčevské operace, která probíhala od 24. prosince 1943 do 12. ledna 1944, a v době svého trvání představovala rozhodující střetnutí na východní frontě, a to jak operačními záměry, tak množstvím sil, které do bojů vrhly Sovětský svaz a nacionálně socialistické Německo.
Více...

Sebezáchova v týlu nepřítele studentů 14-5Pz

14. 12. 2018

• Průzkumná činnost na území nepřítele nebo odloučení vojáka od vlastní jednotky ve vojenské operaci klade značné nároky na jeho schopnost zabezpečit si základní životní potřeby. Jedná se především o dostatečnou zásobu pitné vody, stravu, odpočinek v suchém prostředí, a navigaci zpět do sestavy vlastních vojsk.
Více...

Konference TAKTIKA 2018 se zabývala výstavbou těžkého brigádního úkolového uskupení

4. 12. 2018

• Fakulta vojenského leadershipu přivítala ve dnech 28. a 29. listopadu jednu z nejdůležitějších vojensko-odborných konferencí pod názvem „TAKTIKA 2018". Jednalo se po roční přestávce o již 23. ročník této významné události, letos na velmi aktuální a věcné téma spojené se zahájeným akvizičním procesem na nákup nové těžké pancéřované techniky – Výstavba těžkého brigádního úkolového uskupení na bázi 7. mechanizované brigády.
Více...

Student Fakulty vojenského leadershipu navštívil Spojené státy americké

4. 12. 2018

• Student čtvrtého ročníku rotný Viktor Kratochvíl navštívil ve dnech 8. až 18. listopadu Spojené státy americké na University of North Georgia v rámci tzv. Týdne mezinárodních kadetů (International Cadet Week).
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • Erasmus plus
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
  • iMAF 2017
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube