Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty ekonomiky a managementu

Návštěva delegace vedení Faculty of military studies ve Varšavě

18. 9. 2018

• Ve dnech 11. a 12. září 2018 probíhalo na Fakultě vojenského leadershipu pracovní jednání proděkana pro vnější vztahy a rozvoj a zástupců Faculty of military studies ve Varšavě. Jednání se účastnili také vedoucí vybraných kateder.
Více...

Ohlédnutí za letní přípravou v poli 2018

17. 9. 2018

• Z letních měsíců se staly pouze převrácené stránky v kalendáři a z prožitků kolorovaných paprsky letního slunce pouze vzpomínky více či méně mizící v mlze zapomnění. Přesto ve svých vzpomínkách vnímám dobu od 13. srpna do 7. září jako nesmírně živou.
Více...

Vojenskohistorický kalendář: 21. září 1918. Střetnutí na Doss Altu

17. 9. 2018

• Rok 1918, jehož sté výročí si letos připomínáme, byl rokem rozmachu legionářského hnutí. Československé vojsko se mezitím utvořilo na všech nejdůležitějších bojištích první světové války, tedy západní, východní a italské frontě. Na posledně uvedené se Čechoslováci zapojili a vyznamenali v bojích na Piavě a zejména na Doss Altu, kde se dne 21. září 1918 ubránili rakouskému úderu a tím udrželi kontrolu nad údolím řeky Adige.
Více...

Průzkumníci změřili své síly na Libavé

6. 9. 2018

• V posledním srpnovém týdnu se uskutečnil ve vojenském újezdu Libavá VIII. ročník soutěže průzkumných hlídek pořádané 102. průzkumným praporem v Prostějově. V této náročné soutěži poměřilo svou fyzickou zdatnost i psychickou odolnost šestnáct soutěžních průzkumných hlídek z celé Armády ČR a dva týmy ze Slovenské republiky. Mezi tyto ostřílené průzkumníky přijela bojovat i čtyřčlenná hlídka studentů průzkumné odbornosti učební skupiny 14-5Pz Univerzity obrany.
Více...

Vojenskohistorický kalendář: bitva na Moravském poli dne 26. srpna 1278

4. 9. 2018

• Podle české tradice se na den svatého Rufa, tedy 26. srpna roku 1278 odehrála bitva u Suchých Krut na Moravském poli, v níž padl český král Přemysl Otakar II., přezdívaný král železný a zlatý. Bitva na Moravském poli rozhodla nejen o osudu českého království, ale bez nadsázky psala dějiny středoevropského prostoru. Na straně českého krále stálo vojsko z Čech, z Moravy, z některých německých zemí, především z Bavorska, Braniborska, Durynska a Míšně, a z Polska, na straně římského krále Rudolfa I. pak z rakouských zemí, z Frank, Porýní a Švábska a z Uher.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • Erasmus plus
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
  • iMAF 2017
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube