Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty vojenského leadershipu

Ukázka schopností jednotky ISR 53. pluku průzkumu a elektronického boje

2. 5. 2019

• Příslušníci Katedry zpravodajského zabezpečení (K-111) a studenti 4. a 5. ročníků studijních modulů Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů se dne 29. dubna 2019 v prostorách 53. pluku průzkumu a elektronického boje (53. pPzEB) Opava zúčastnili ukázky schopností jednotky ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance). Ukázka proběhla v rámci odborné přípravy náčelníka Centra ISR a navázala na řadu praktických zaměstnání organizovaných ve výcvikovém roce 2019.
Více...

Pracovní jednání v Nizozemí

9. 4. 2019

• V týdnu od 18. do 22. března 2019 se zúčastnili pracovníci studijní skupiny děkanátu FVL Ing. Josef Krahulec, Ph.D. a PaedDr. Lenka Paučová jednání na Fontys University of Applied Sciences v nizozemském Venlu, ležícím v těsné blízkosti hranic s Německem.
Více...

Nový koncept výcviku v předmětu Příprava v poli se osvědčil

26. 3. 2019

• V období od 18. února do 15. března 2019 studenti 1. až 3. ročníku obou brněnských fakult Univerzity obrany absolvovali náročný blok výcviku ve vojenském výcvikovém prostoru Březina severně od města Vyškov. Výcvik byl součástí předmětů Příprava v poli I a Příprava v poli II, který musí všichni studenti absolvovat, aby získali potřebné kredity pro další pokračování ve studiu.
Více...

Průzkumáci cvičili základní dovednosti

19. 3. 2019

• Ve dnech 11. až 14. března 2019 proběhl ve vojenském výcvikovém prostoru Březina „Blok praktické přípravy" čtvrtého ročníku průzkumné odbornosti - učební skupiny 14-5 Pz pod odborným vedením akademických pracovníků Katedry zpravodajského zabezpečení. Tento výcvik byl zaměřen na procvičení základních dovedností průzkumné skupiny v získávání informací o nepříteli, terénu a počasí z daného prostoru a následného předání těchto informací nadřízenému stupni.
Více...

Vojenskohistorický kalendář: Okupace českých zemí 15. března 1939

13. 3. 2019

• V letošním roce uplyne přesně osmdesát let od okamžiku, kdy se československý stát stal obětí ozbrojené agrese nacistického režimu. Na stranu druhou 15. březen 1939 je v českých dějinách novým začátkem. Tímto momentem se totiž formuje protinacistický odboj, bývalí vojáci utváří organizaci Obrana národa a Edvard Beneš začíná prosazovat obnovu československého státu v jeho předmnichovských hranicích.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • Erasmus plus
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube