Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského leadershipu
Univerzita obrany v Brně

Úvodní stránka Fakulty vojenského leadershipu

Transatlantická obhajoba disertační práce

7. 1. 2021

• Navzdory pokračující pandemii COVID-19 a výraznému omezení prezenčních aktivit pokračují na Fakultě vojenského leadershipu akademické činnosti, avšak často v jiné, než po léta zažité prezenční formě. Příkladem může být obhajoba disertační práce plukovníka MSc. Dražena Smiljanič, která proběhla dne 3. prosince 2020.
Více...

Nový simulátor na Fakultě vojenského leadershipu

21. 10. 2020

• Fakulta vojenského leadershipu v letošním roce pořídila nový wargamingový simulátor MASA SWORD. Tento simulátor je pořizován k podpoře tvůrčí činnosti Fakulty vojenského leadershipu a ostatních součástí Univerzity obrany. Akvizice vychází z požadovaného směřování tvůrčí činnosti na FVL v letech 2020 až 2030.
Více...

Studenti specializace řízení finančních zdrojů prošli praktickou přípravou

22. 7. 2020

• Studenti specializace řízení finančních zdrojů se v rámci Katedry řízení zdrojů Fakulty vojenského leadershipu připravují na profesi v ekonomické službě resortu Ministerstva obrany České republiky. Díky rozšiřující se spolupráci katedry s praxí resortu se stále více přibližují náplni své budoucí pozice již v průběhu studia. Absolventi vojenského studia jsou zařazování na pozice v ekonomické službě od stupně prapor či pluk až po speciální ekonomická pracoviště rezortu obrany.
Více...

Oznámení o vyhlášení voleb do Akademického senátu FVL

21. 7. 2020

• Akademický senát FVL přijal v souladu s ustanovením článku 3, odstavce 5 Volebního řádu AS FVL usnesení o vyhlášení voleb na den 13. října 2020, náhradní termín 14. října 2020.
Více...

„Finančáci“ úspěšně absolvovali státní závěrečné zkoušky, to náročnější jim nyní začíná

21. 7. 2020

• Studenti studijního programu Ekonomika a management ve studijním oboru Řízení a použití ozbrojených sil, modulu řízení finančních zdrojů dne 15. července 2020 úspěšně završili své pětileté studium na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně.
Více...

  • Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu
  • PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
  • Strategic Partnership
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme