Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Centre for Security
and Military Strategic Studies
University of Defence

Ján SPIŠÁK, Ph.D. (COL ret.)

DOCENDO DISCIMUS

 

Centre for Security and Military Strategic Studies

Ján SPIŠÁK, Ph.D. (COL ret.)

Head of the ​​Department of Military Strategy Studies
Centre for Security and Military Strategic Studies
University of Defence

 

​​​​​​Contact:

 

Centre for Security and Military Strategic Studies
University of Defence
Kounicova 65
662 10 Brno
Czech Republic
tel.:(+420) ​973 442 300
jan.spisak@unob.cz
www.unob.cz/cbvss​​

 

Brief professional background:

Ján SPIŠÁK, Ph.D. (COL ret.), born in 1958. After graduation from the military academy he served at the command and staff positions at the regiment, brigade and division level during 1983 and 2003. From 2003 to 2007 he worked at the Directorate for Training and Doctrine at the Operational Department and the Doctrine Centre as Deputy Chief of the Department and the Doctrine Centre Deputy Director, respectively. From 2007 to 2009 he worked as Chief of the Military Art Studies Department at the Institute for Operational and Tactical Studies and the Institute of Strategic and Defence Studies. Active military service he finished in 2009. Dr. Spišák currently works as an academic assistant at the Department of Military Strategy and Doctrine at the Centre for Security and Military Strategic Studies, University of Defence, Brno.
Dr. Spišák deals with the military art, creation and development of military concepts.

Field of Expertise:

 • Military strategy, operational art, creation and development of military doctrines and operational concepts.​​
 • Cooperation with homeland military institutions in area of military doctrines development as well as with foreign military institutions in matters of creation and development of the career courses for senior officers (Western Operational Art course).

Education and training courses:

 • Military Academy of the Ground Forces – 1983, Military Academy Vyškov, CZ
 • Battalion Command Course – 1997, Military Academy Brno, CZ
 • Brigade Command Course – 2001, Military Academy Brno, CZ
 • General Staff Course – 2007, University of Defence, Brno, CZ
 • Overseas Staff Colleges DS Course – 2008, Shrivenham, UK
 • Doctoral degree program in Economics and Management, study program Military Management – 2013

Main publications:

 • Štábní práce v operacích, 1. část. Místa velení a orgány, procesy a prostředky velení a řízení. Pub-53-01-2 Vyškov: ŘeVD, 2007. 224 s., spoluautor.
 • Příprava příslušníků AČR. Pub-70-01-01 Vyškov: ŘeVD, 2007. 224 s., spoluautor. 
 • SPIŠÁK, Ján. Teoretické vymezení obsahu pojmů těžiště a kulminační bod v podmínkách vedení globální války proti terorismu. [Závěrečná práce]. Brno: Univerzita obrany, 2007. 67 s. ISBN: 978-80-7231-275-7)
 • SPIŠÁK, Ján. Evropská unie a její nástroje pro boj s terorismem. In Sborník z pracovního semináře „Bezpečnostní a vojenská strategie - sborník seminárních vystoupení“. Brno: Univerzita obrany, 2007, s. 40-43.
 • SPIŠÁK, Ján. Determinants of Armed Forces Development at the beginning of the 21st Century – Czech Approach. In ZESZYTY NAUKOWE, KWARTALNIK nr 1(70)A, Numer specjalny, Warszawa 2008, str. 60 – 70, ISSN 0867-2245.
 • SPIŠÁK, Ján. Těžiště – rozhodující operační koncepce, 1. část. Vojenské rozhledy 3/2008, str. 14 – 19, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Těžiště – rozhodující operační koncepce, 2. část. Vojenské rozhledy 4/2008, str. 36 – 42, ISSN 1210-3292.
 • Pub-53-01-3 Štábní práce v operacích, 2. část. Hlavní zásady tvorby stálých operačních postupů, operačních (bojových) dokumentů a hlášení.  Vyškov: ŘeVD, 2008. 320 s., spoluautor.
 • SPIŠÁK, Ján. Teorie kulminačního bodu, 1. část. Vojenské rozhledy 1/2009, str. 59 – 67, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Teorie kulminačního bodu, 2. část. Vojenské rozhledy 2/2009, str. 41 – 48, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. „Budoucí operační prostředí jako východisko pro rozvoj budoucích potřebných schopností OS“. Pracovní seminář Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění, Oddělení studií vojenského umění (ÚSOS), 2008, str. 52-74, ISBN - 978-80-7231-603-8.
 • SPIŠÁK, Ján. „Interoperabilita, Vojenské Operace a Operační Umění“, In sborník 11. Mezinárodní konference interoperability dne 2. 4. 2009 v AOS GMRŠ Liptovský Mikuláš (SR) ISBN: 978-80-8040-365-2.
 • SPIŠÁK, Ján. Combined Joint Exercise (CJEX) 09 COMBINED DESTINY – poznatky a zkušenosti. Vojenské rozhledy 1/2010, str. 83 – 92, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Teorie těžiště v podmínkách války proti mezinárodnímu terorismu. Vojenské rozhledy 2/2010, str. 47 – 64, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. GALATÍK, Vlastimil. PIKNER, Ivo. Zásady tvorby operačních koncepcí. Univerzita obrany, BRNO 2010, 73 s. ISBN: 978-80-7231-755-4. 
 • SPIŠÁK, Ján. Koncept operačních směrů, 1. část. Vojenské rozhledy 1/2011, s. 38 – 49, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Koncept operačních směrů, 2. část. Vojenské rozhledy 2/2011, s. 53 – 64, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. The Comprehensive Operations Planning Directive (COPD) – novelizovaná směrnice operačního plánování. Vojenské rozhledy 2/2011, s. 65 – 68, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Thinking About Decisive Factors of the Armed Forces Development, Science & Military 1/2011, s. 57 – 60, ISSN 1336-8885.
 • SPIŠÁK, Ján. Některé aspekty operačního umění a jejich aplikace v praxi velitele na taktické úrovni, Ekonomika a Management 2/2011, s. 80 – 92, ISSN 1802-3975.
 • SPIŠÁK, Ján. Operační umění v Armádě České republiky a vize jeho rozvoje. Obrana a strategie 1/2011, s. 101 – 110, ISSN 1802-7199.
 • SPIŠÁK, Ján. Operační myšlení – komplexní řešení složitých problémů krize. Ekonomika a Management 1/2011, s. 62 – 71, ISSN 1802-3975.
 • SPIŠÁK, Ján. Koncept rozhodujících bodů, 1. část. Vojenské rozhledy 3/2011, s. 34 – 40, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Koncept rozhodujících bodů, 2. část. Vojenské rozhledy 4/2011, s. 65 – 73, ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján; KUBEŠA, Milan; ZŮNA, Pavel. Operační umění z jiného pohledu. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2011, sv. 20 (52), č. 4, s. 93-96. ISSN 1210-3292. (80%).
 • SPIŠÁK, Ján; ZŮNA, Pavel; PIKNER, Ivo; GALATÍK, Vlastimil. Návrh možné struktury GŠ AČR a velitelství brigádního úkolového uskupení. Studie. Brno: Univerzita obrany, katedra celoživotního vzdělávání, expertní úkol od 1. NMO, čj. 63/2011-2994. 2011. 46 s. (20%).
 • SPIŠÁK, Ján; KUBEŠA, Milan. Hybridní hrozby a vývoj nové operační koncepce NATO. Obrana a strategie. (Defence and Strategy.), 2011, sv. 11, č. 2/2011, s. 5-15. ISSN 1214-6463. (90%).
 • SPIŠÁK, Ján. Operační umění: Realita a požadavky. Výstavba, rozvoj a použití ozbrojených sil. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Katedra celoživotního vzdělávání, 2011, s. 81-82. ISBN 1802-3975.
 • SPIŠÁK, Ján. Hybrid Threats: a Challenge for the New NATO´s Capstone Concept. In 17 th International Conference “The Knowledge – Based Organization”. Sibiu, Romania: “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House, 2011, p. 240-245. ISSN 1843-6722.
 • SPIŠÁK, Ján. Proces tvorby a rozvoje operačních koncepcí. Přístupy a doporučení. In Výstavba, rozvoj a použití ozbrojených sil. Univerzita obrany, Brno: Univerzita obrany, Brno, 2011, s. 45-51. ISBN 978-80-7231-850-6.
 • SPIŠÁK, Ján; KUBEŠA, Milan; KOLÁČEK, Ladislav; HANUS, Jiří; ČEP, David; ZONA, Pavel. Použití ozbrojených sil v operacích. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2011, 125 s. ISBN 978-80-7231-821-6. (40%).
 • SPIŠÁK, Ján. Hybrid Threats and The Development of New NATO Overarching Concept. Contemporary Military Challenges, 2011, vol. 13, no. 3/2011, p. 11-19. ISSN 2232-2825.
 • SPIŠÁK, Ján. Komparační analýza rozhodovacího procesu velitele a štábu AČR s rozhodovacím procesem velitele a štábu zahraničních ozbrojených sil. Studie. Univerzita obrany, Brno: 2011, 28 s. Specifický výzkum FEM: Aplikace moderních metod manažerského rozhodování u rozhodovacího procesu velitele a štábu. 
 • SPIŠÁK, Ján. Stručný pohled do historie operačního umění a jeho soudobé aspekty, 1. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2012, sv. 21 (53), č. 2, s. 34-39. ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Stručný pohled do historie operačního umění a jeho soudobé aspekty, 2. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2012, sv. 21 (53), č. 3, s. 48-54. ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Birth of the New Czech Military Doctrine Publication and Principal Consideration for Doctrine Writers. In 18 th International Conference “The Knowledge – Based Organization”. Sibiu, Romania: “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House, Management and Military Sciences, 2012, p. 370-374. ISSN 1843-6722.
 • SPIŠÁK, Ján; KUBEŠA, Milan. Status and Perspective of Military Deception. In 18 th International Conference “The Knowledge – Based Organization”. Sibiu, Romania: “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House, Economic, Social and Administrative approaches to the KBO, 2012, p. 445-450. ISSN 1843-6722. (20%)
 • SPIŠÁK, Ján; KUBEŠA, Milan. Vojenskému klamání je třeba dát zelenou! Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2012, sv. 21 (53), č. 3, s. 65-71. ISSN 1210-3292. (10%)
 • SPIŠÁK, Ján. Operační umění: teorie pro praxi. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2012, sv. 21 (53), č. 4, s. 45-54. ISSN 1210-3292. 
 • SPIŠÁK, Ján. Principal Aspects of Modular Task Force Structures Generation. In International Conference: The Complex And Dynamic Nature Of The Security Environment, Bukurešť. 2012
 • SPIŠÁK, Ján. Allied Joint Publication for Operations Planning (AJP – 5) as a new Challenges for Military Planners. Ekonomika a management. 3/2012, s. 99 – 105, ISSN 1802-3975.
 • SPIŠÁK, Ján. Procesy operačního plánování. Studie. Univerzita obrany, Brno, 2012, 49 s. Projekt obranného výzkumu: STRUKTURA (Tvorba modulárních struktur úkolových uskupení pro celé spektrum operací a jejich ověřování s využitím CD&E).
 • DUBEC, Radek; HRŮZA, Petr; SPIŠÁK, Ján; ČERNÝ, Jiří. Tvorba modulárních struktur úkolových uskupení. Powerprint s.r.o., Praha, 2012. ISBN 978-80-87415-54-280. (30%)
 • SPIŠÁK, Ján. Operační koncepce a použití ozbrojených sil. In: 5. mezinárodní vědecko-odborná konference Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012. Brno: Univerzita obrany, 2012, s. 1-6. ISBN 978-80-7231-909-1.
 • PIKNER, Ivo; ZŮNA, Pavel; SPIŠÁK, Ján; GALATÍK, Vlastimil; KUBEŠA, Milan; KRČMÁŘ, Miroslav; DUBEC, Radek; ČEP, David; FRANK, Libor. Operační koncepce: Přístupy a postupy. Praha: Powerprint s. r. o., Praha, 2012, 96 s. (9%)
 • SPIŠÁK, Ján. O strategii a operacích – stručný exkurz do historie vojenství. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2013, sv. 22 (54), č. 1, s. 141 - 148. ISSN 1210-3292. 
 • SPIŠÁK, Ján. Military Concepts – a Background for Future Capabilities Development. Ekonomika a management. 1/2013, s. 75 – 81, ISSN 1802-3975.
 • SPIŠÁK, Ján. Operační koncepce – zamyšlení nad řešením vojenského problému. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2013, sv. 22 (54), č. 2, s. 88-93. ISSN 1210-3292.
 • PIKNER, Ivo; SPIŠÁK, Ján; GALATÍK, Vlastimil; ZŮNA, Pavel. Military Operating Concepts Development. Belgie: SHOPMYBOOK, Peleman Industries NV, Rijksweg 7, 2870, Puurs, Belgium, 2013, 88 p. ISBN 978-16-1627-370-5. (20%)
 • SPIŠÁK, Ján. Military Concepts – a Background for Future Capabilities Development. Ekonomika a management. Part 2. 2/2013, s. 119 – 125, ISSN 1802-3975.
 • DUBEC, Radek; SPIŠÁK, Ján. Východiska tvorby modulárních struktur. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2013, sv. XXII, č. 3, s. 27-40. ISSN 1210-3292. (50%).
 • PIKNER, Ivo; ZŮNA, Pavel; SPIŠÁK, Ján; KUBEŠA, Milan; GALATÍK, Vlastimil. Metodika tvorby operačních koncepcí. Směrnice nebo předpis nelegislativní povahy. 2013. (13%)
 • SPIŠÁK, Ján. Teorie koncepčních nástrojů pro tvorbu plánu operace. Dizertační práce. Brno: Univerzita obrany, 2013, 194 s. 
 • SPIŠÁK, Ján. Teorie tvorby operačního schématu. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2013, 104 s. ISBN 978-80-7231-940-4.
 • SPIŠÁK, Ján. Doktrína AČR – nové aspekty operačního umění. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2013, sv. 22 (54), č. 4, s. 124 - 132. ISSN 1210-3292.
 • ZŮNA, Pavel; SPIŠÁK, Ján; KUBEŠA, Milan. Podpora rozhodování při řešení vybraných vojenských rozhodovacích problémů. Studijní pomůcka. 2013, 80 s. (27%).
 • SPIŠÁK, Ján. Tvorba operačního schématu – aplikace teorie operačního umění v praxi, 1. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2014, sv. 23 (55), č. 1, s. 128-135. ISSN 1210-3292.
 • SPIŠÁK, Ján. Tvorba operačního schématu – aplikace teorie operačního umění v praxi, 2. část. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review), 2014, sv. 23 (55), č. 2, s. 65-75. ISSN 1210-3292.​
The person responsible for the content of this page is Martin Blecha

Latest News

   
© 2021 University of Defence | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • We are on Facebook
 • Instagram
 • University of Defence Videochanel on Youtube
 • We are Tweeting
 • We are Tweeting