Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Pokyny pro autory

DOCENDO DISCIMUS

 

Pokyny pro autory

​​

Příspěvky zasílejte zpracované v textovém editoru WORD podle této šablony v elektronické podobě na adresu redakce časopisu viz. níže prostřednictvím e-mailu.

 

 

Příspěvky zaslané k publikování musí mít charakter odborného článku nebo přehledové statě.
Odborný článek musí prezentovat původní výsledky výzkumu autora nebo týmu, jehož byl autor členem. Jedná se o celé texty prací s členěním na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny.
Přehledová vědecká stať musí podávat přehled o jednom problému nebo jedné problematice ze všech možných úhlů pohledu a přinášet nové myšlenky. 

 

 

Na konec každého příspěvku uveďte pod čarou informace o své osobě, včetně poštovní adresy viz. vzor:

 

Jan NOVAK, Assoc. Prof., Eng., Ph.D., Centre simulation and trainer technology Brno. He deals with issues of simulation and trainer techniques (STT) in the field constructive, virtual and live simulation and application STT in warfare.
Email: jan.novak@unob.cz, Phone: +420 973 444 444
Adresa: Chodská 4, Brno, 662 10

 

 

Redakce časopisu Economics and Management

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Email: casopis.eam@unob.cz

Telefon: +420 973 442 660 (+420 973 443 003)

 

 

 

Za obsah stránky odpovídá Vítězslav Jaroš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme