Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum tělesné výchovy a sportu
Univerzita obrany v Brně

Výzkum

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum tělesné výchovy a sportu

Výzkum

 

V návaznosti na nejnovější poznatky v oboru zavádí a uplatňuje poslední poznatky vědy pro maximální efektivitu systému tělesné výchovy na UO. Zabývá se stanovením možností tělesné výchovy v integrovaném záchranném systému obyvatelstva.

Uplatňuje výsledky diagnostiky aktuálního stavu fyzické připravenosti při stanovení úrovně tělesné zdatnosti příslušníků stálého stavu a studentů školy.

 

Přehled publikované vědecko-výzkumné práce

 

LEUCHTER, T., SMRČKA, V. (2009). Urychlení a zefektivnění zotavných procesů po sportovním výkonu pomocí stimulačních impulsů a metody TENS. Hradec Králové: Pedagogická fakulta.

 

ULLRICH, D. (2009) Rescue action under specific conditions. In Polish scientific physical education association section. Contemporary tasks, problems and perspectives of physical education in the army, pp. 251-258. Polish: Warszawa. ISBN 978-83-925727-1-8.  

BARTÁK, E., ULLRICH, D., VANĚČEK, F., KVAKA, Z., PEVNÝ, J. (2008). Speciální tělesná příprava – vojenské lezení. Multimediální pomůcka – výukové DVD. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova.

LEUCHTER, T. (2008). Využití metody TENS a stimulačních impulsů při léčbě pacientů po CMP. Závěrečná zpráva specifického výzkumu. Brno: Univerzita obrany.

NOVOHRADSKÝ, T. (2008). Trénink v posilovně. Brno: Univerzita obrany. ISBN 978-80-7231-232-0.

 

VÁGNER, M., HIPPÍK, R., GALSKÝ, R., KOTLÁŘ, D., NOVOHRADSKÝ, T., KORECZKI, Z., KALAŠ, K., TATALÁK, P. (2008). Speciální tělesná příprava – 1. stupeň boje zblízka. Multimediální pomůcka – výukové DVD. Praha: Fakulta tělesná výchovy a sportu, Univerzita Karlova.

 

ČERNOHORSKÝ, T. (2007) Aktuální aspekty současné vojenské tělovýchovy. Vojenské rozhledy, 3, 173180.

 

ULLRICH, D. (2007). Záchrana osob ve specifických podmínkách. In Vojensko odborná konference s mezinárodní účastí Taktika 2007, pp. 190 – 196. Brno: Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita obrany. ISBN 908-80-7231-307-5. 

 

CHVOSTA, S. (2006). Plány studia předmětu TV na FEM UO Brno. Brno: Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita obrany.

ULLRICH, D., KVAKA, Z. (2006). Pohyb ve vysokohorském prostředí. In Akadémia ozbrojených sil gen. M. R. Štefánika, Turistika a športy v přírodě, pp. 23-34. Liptovský Mikuláš: Ústav tělesnej výchovy a športu, Akadémia ozbrojených sil gen. M. R. Štefánika. ISBN 80-8040-304-X.

ULLRICH, D. (2006). Ratowie ludzi przez bataliony ratunkowe w AČR.  In Selected phycical  education problems in the military environment, pp. 41-47. Polish: Poznaň Akademia Wxchowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. ISBN 83-88923-53-6.

 

ČERNOHORSKÝ, T. (2005). Optimalizace systému TV na UO v Brně. Závěrečná zpráva specifického výzkumu. Brno: Univerzita obrany.

ČERNOHORSKÝ, T. et al. (2005). Katedra tělesné výchovy. Učební programy a zápočtové požadavky pro magisterské studium. Brno: Univerzita obrany.

JANDA, K. et al. (2005). Teorie a metodika speciální tělesné přípravy  - oddíl vojenské plavání. Vysokoškolská skripta. Brno: Katedra tělesné výchovy, Univerzita obrany.

ULLRICH, D., KVAKA, Zd. (2005). Czech Army Expedition. Výroční zpráva VGA UO Brno, FEM 1/02. Brno: Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita obrany.

 

ČERNOHORSKÝ, T. (2004). Návrh témat tělesné přípravy pro absolventy náhradní služby z hlediska potřeb pro jejich další studium na UO Brno. Metodický dopis. Brno.

ČERNOHORSKÝ, T. (2004). Organizace a řízení výuky vojenského plavání pro studenty VA Brno. Závěrečná práce praporního štábního kurzu. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu. Univerzita Karlova.

 

 

SEKANINA, J. (2004) Tělesná zdatnost žen v AČR. Závěrečná práce praporního štábního kurzu. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova.

ULLRICH, D. (2004). Záchrana osob u zpr AČR. In Vojensko odborná konference s mezinárodní účastí Taktika 2004. pp. 1-9. Brno: Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita obrany.

 

ČERNOHORSKÝ, T. et al. (2003). Katedra tělesné výchovy. Učební programy a zápočtové požadavky pro bakalářské studium. Brno: Vojenská akademie.

ČERNOHORSKÝ, T. (2002). Vliv pohybového režimu vojáků a studentů VA Brno na jejich tělesnou zdatnost. Rigorózní práce. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova.

SEKANINA, J. (2002). Běžecká vytrvalost u studentů UO Brno. Rigorózní práce. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova.

ULLRICH, D. (2002). Vybrané aspekty tréninku STP-VL silové schopnosti. In Kultura fizyczna w vojsku w dobie przemian, pp. 353-364. Polish: Poznaň, Akademia Wychowania Fyzicznego im. Eugeniusza Piaseckiego. ISBN 83-88748-14-9.

ULLRICH, D. (2002). Softwarové vyhodnocení motorických schopností. Závěrečná výzkumná zpráva VGA VVŠ PV 7/01. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska.

 

CHVOSTA, S. (2000). Zpracování dat armádních sportovních soutěží CISM. Závěrečná výzkumná zpráva projektu MO. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska.

KVAKA, Z. et al. (1999). Vybrané kapitoly z teorie tělesné přípravy pro studenty VVŠ PV Vyškov. Vyškov: Vojenská vysoká škola pozemního vojska.

 

Přidalová, M., Dostálová, I., Kvaka, Z., Pechtor, P. : (2004),  Je populace studentů FTK UP v Olomouci a VVŠ PV ve Vyškově modelová a selektovaná?. Česká antropologie, 54, pp. 163-166 (Česká republika),  č 54, 163-166 s. ISSN: 0862-5085. 

 

Přidalová, M., Dostálová, I., Kvaka, Z., Pechtor, P., (2005) Somatic characteristics in male and female students of the University of defence in Brno and in FPC UP Olomouc. Kultura fizyczna w wojsku na poczatku XXI wieku, AWF Poznaň(Polská republika),  200-209 s. ISSN: ISBN 83-88923-52-8.

 

Pechtor, P., Kvaka, Z., Přidalová, M., Dostálová, I.,  (2006) Vliv obsahu tělesné přípravy na změny somatických znaků a růst funkční zdatnosti studentů Univerzity obrany v Brně.,. Bratislava, Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV, vyd.8 (Slovenská republika), , roč. 8, č 2, 4 s. ISSN: ISBN: 80-227-2033-X,. 

 

Pechtor, P., Kvaka, Z., Přidalová, M., Dostálová, I.: (2008) Změny somatických znaků a růst funkční zdatnosti studentů Univerzity obrany. Ekonomika a management,1/2008, pp. 72-77(Česká republika), ISSN 1802-3975

 

Pechtor, P.,   Perlička nebo hydromasáž? Living Koupelna, roč. 2003, č. 1, 28-40

Pechtor, P.,   Léčivé polibky vody. Living Koupelna, roč. 2003 č.3, 64-65

Pechtor, P.,   Léčivé dotyky barev. Living Koupelna, roč. 2003 č. 4, 77-78

 

Za obsah stránky odpovídá Zdeněk Veleba
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme