Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum tělesné výchovy a sportu
Univerzita obrany v Brně

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum tělesné výchovy a sportu

O pracovišti

Základní tělesná příprava.jpg Speciální tělesná příprava - boj zblízka.jpg zimní komplexní zaměstnání.jpg
…"zabezpečujeme tělesnou připravenost vojáků." …"garantujeme výkonnostní požadavky AČR a profesní pohybové dovednosti a návyky.“ …"pracujeme na rozvíjení odolnosti proti psychickým zátěžím."

volnočasové aktivity.jpg stadion v kasárnách Jana Babáka.jpg bazén Univerzity obrany.jpg
​…"soutěžíme, sportujeme, reprezentujeme." …"sportujeme na vlastních moderních sportovištích." …"máme k dispozici vlastní plavecký 25m bazén."

 

Tělesná výchova a sport je na Univerzitě obrany - Fakultě vojenského leadershipu a Fakultě vojenských technologií garantována a personálně zajišťována příslušníky Centra tělesné výchovy a sportu. CTVS je dislokováno v Brně, stejně jako obě zmíněné fakulty. 

I na Fakultě vojenského zdravotnictví, která je v Hradci Králové, zajišťují tělesnou výchovu dva učitelé Centra tělesné výchovy..

Tělovýchovní pracovníci Centra tělesné výchovy a sportu se významným způsobem podílejí na výchově vysokoškolsky vzdělaných, zdravých a fyzicky zdatných důstojníků, kteří se na škole připravují k výkonu budoucího povolání.

Centrum TVS zajišťuje výuku v základní tělesné výchově, speciální tělesné přípravě, dále organizuje a zajišťuje služební tělovýchovu příslušníků školy, výběrové tělovýchovné a sportovní činnosti, organizuje volnočasové aktivity a sportovní reprezentaci školy. 

Nejvýznamnější akci, kterou CTVS každoročně organizuje, představuje Otevřené mezinárodní mistrovství Armády České republiky v zimním přírodním víceboji WINTER SURVIVAL.

 

 

 

 

Za obsah stránky odpovídá Zdeněk Veleba

Aktuality

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme