Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany v Brně

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

O pracovišti

​​​​

Poslání a hlavní úkoly centra

Centrum jazykového vzdělávání (CJV) zajišťuje tři základní aktivity týkající se jazykového vzdělávání v rezortu obrany:

 • v rámci Univerzity obrany vysokoškolskou výuku cizích jazyků s prioritou angličtiny, přípravu na zkoušky dle NATO STANAG 6001 a výuku cizích jazyků v celoživotním vzdělávání;
 • rezortní výuku cizích jazyků v kurzech s prioritou angličtiny zaměřenou zejména na přípravu ke zkoušce dle NATO STANAG 6001;
 • tvorbu, administraci a vyhodnocování jazykových testů dle NATO STANAG 6001, především v anglickém jazyce.

 

CJV je ústředním jazykovým vzdělávacím zařízením, které se podílí na tvorbě koncepce jazykového vzdělávání, koordinuje jazykové vzdělávání a aktivně se podílí na zvyšování efektivity jazykového vzdělávání. V rámci koncepční činnosti vyhodnocuje studijní výsledky jazykového vzdělávání jak ve vysokoškolské, tak i rezortní výuce, analyzuje obsah a formy jazykového vzdělávání v souvislosti s aktuálními potřebami rezortu a precizuje kritéria pro objektivní hodnocení jazykové způsobilosti zaměstnanců rezortu MO v souvislosti s jazykovou zkouškou podle NATO STANAG 6001. Didaktická činnost CJV se soustřeďuje na další vzdělávání učitelů jazyků v rezortu obrany, a to zejména formou metodických seminářů. Vzhledem k tomu, že CJV je jediným garantem standardizovaného jazykového testování dle NATO STANAG 6001, zúčastňují se jeho pracovníci odborných metodických seminářů a kurzů se zaměřením na jazykové testování jak v České republice, tak i v zahraničí. Navíc k zajištění kvalitního jazykového testování pořádá CJV pravidelná praktická školení pro členy zkušebních komisí. Kromě toho si pracovníci CJV neustále zvyšují svoji kvalifikaci účastí na jazykových a didaktických kurzech v zahraničí.

CJV spolupracuje s  vysokými školami nejen v České republice, ale také se zahraničními jazykovými institucemi především na vojenských školách. Své zastoupení má i v profesních organizacích a výborech, jako jsou např. CASAJC, CercleS, VýborUNIcert LUCE, AUČCJ, SGUN, BILC a další. Nelze nezmínit odbornou práci na překladech, jazykových korekturách, tlumočení a v rámci konzultací pro studenty a akademické pracovníky UO, posluchače jazykových kurzů, jakož i průběžné metodické a konzultační poradenství v rezortu MO.

CJV jako součást vysoké školy pracuje na neustálém zdokonalování a zefektivňování jazykové výuky a testování. S touto činností souvisí rovněž vědecko-výzkumná činnost pracoviště a aplikace jejích výsledků do praxe nejenom na Univerzitě obrany, ale také v rámci celého rezortu MO. Vědecko-výzkumná činnost přispívá k odbornému růstu pracovníků CJV.

Za priority rozvoje pracoviště je možné označit tyto oblasti:

 • zefektivňování výuky cizích jazyků v souladu s novými trendy v aplikované lingvistice a s evropskou jazykovou politikou;
 • podpora e-learningu a e-testingu
 • zvyšování validity a reliability testových výsledků v jazykových testech dle NATO STANAG 6001;
 • rozvoj vojenské terminologie;
 • spolupráce s partnery z vysokých škol doma i v zahraničí a působení v profesních organizacích.
​Za obsah stránky odpovídá Mária Šikolová

     
  © 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube