Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany v Brně

Zkoušky podle NATO STANAG 6001 vykonané mimo CJV

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Zkoušky podle NATO STANAG 6001 vykonané mimo CJV

​Zavedení výsledků jazykových zkoušek podle STANAG 6001 vykonaných mimo Centrum jazykového vzdělávání UO, resp. Centrum jazykové přípravy nebo Ústav jazykové přípravy do ISSP.

 

RMO č.108/2014 Věstníku, čl.17, odst.6:

Osvědčení, která vydaly instituce států nebo orgánů NATO nebo jejich mobilní týmy, které jsou oprávněné provádět zkoušky podle STANAG 6001 Ed. 4, se uznávají jako rovnocenná s osvědčeními, která vydalo centrum, a to bez ohledu na délku jejich platnosti. 

Pro zavedení výsledků zkoušky do ISSP je nutné:

  • zaslat ověřenou kopii dokladu/osvědčení o zkoušce;

  • zaslat vyplněnou žádost (vzor ZDE) na emailovou adresu cjv-studijni@unob.cz.
    Dokumenty nezasílejte pod číslem jednacím.

Odpověď z CJV: bude zaslána studijním pracovištěm na e-mailovou adresu, uvedenou v žádosti o uznání jazykové zkoušky.


Jazykové zkoušky jiné než podle STANAG 6001


Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
 
Rozhodnutí a seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech ke stažení ZDE.
 
V případě pochybností se obracejte na ředitele Odboru vzdělávací politiky Sekce státního tajemníka MO.


Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme