Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany

Studijní centra

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Studijní centra

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany nabízí konzultační hodiny anglického jazyka v rámci studijních center.

Konzultace jsou určeny pro zaměstnance rezortu, kteří v dané chvíli nestudují v žádném rezortním kurzu angličtiny a chtějí se v angličtině zdokonalit, popř. se připravují  
na zkoušku podle normy STANAG 6001 a chtějí získat doporučení pro úspěšné zvládnutí potřebné úrovně či zpětnou vazbu na svoji jazykovou dovednost.

Aby byla co nejvíce zajištěna kontinuita či možnost stabilního pokroku, doporučujeme zájemcům zvolit si jedno studijní centrum, kde budou pravidelně konzultovat jazykové záležitosti se zvoleným vyučujícím, který je při studiu metodicky povede.

Způsob metodického vedení určuje vyučující po domluvě se zaměstnancem rezortu.

V průběhu konzultací je možné procvičovat dovednosti mluvení, psaní, čtení i poslechu. Nácvik dovednosti psaní není vhodné ani efektivní realizovat pouhými opravami napsaných textů.

Konzultace neslouží k plnění cílů, které nesouvisí s jazykovým vzděláváním (např. ke korekturám odborných textů nebo k jazykové přípravě na konference apod.), jejich náplní také není plnohodnotná systematická příprava na zkoušky podle normy STANAG 6001.

Konzultace probíhají distanční formou v aplikaci MS Teams. Na pracovišti v Brně, Vyškově a Praze probíhají i prezenční formou.

Zájemci o konzultace v distanční formě se mohou přihlašovat prostřednictvím elektronického rezervačního systému na adrese https://apl.unob.cz/SACRezervace.

Při rezervaci hodiny vždy uvádějte své telefonní číslo.

Zájemci o konzultace v prezenční formě na pracovištích mohou na první konzultaci využít uvedených kontaktů na webových stránkách CJV.

https://www.unob.cz/cjv/Stranky/studijni_centra.aspx 

 

Pozn.: aplikaci MS Teams lze instalovat na tomto odkaze:

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app

Při instalaci aplikace MS Teams budete vyzváni, abyste si založili účet u Microsoft, nebo se do něj přihlásili pomocí emailové adresy, která bude zároveň sloužit pro navázání kontaktu mezi Vámi a vyučujícím při výuce prostřednictvím aplikace MS Teams.Studijní centrum Brno


Kde: kasárna v Černých Polích, Tř. Gen. Píky 1, budova 7, učebna 21


Jak se k nám dostanete:

(Uchazeči o konzultace si vyřídí povolení ke vstupu do objektu KČP).


Kdy: podle individuální domluvy.

Pro koho je Studijní centrum určeno:

Pro vojenské a civilní zaměstnance rezortu z posádky Brno, kteří si chtějí zvýšit komunikační kompetenci v angličtině nebo se připravovat na zkoušku podle normy STANAG 6001, zejména v dovednostech mluvení a psaní. Studijní centrum není určeno pro posluchače jazykových kurzů a studenty prezenčního vojenského studia na UO.

Co poskytujeme:

Individuální konzultace v rozsahu 45 minut s vyučujícím anglického jazyka, během nichž se mohou zájemci zdokonalovat v dovednosti mluvení, poradit se o postupu při samostatné přípravě na zkoušku a konzultovat, jak napravit nedostatky v písemném projevu.

Jak se na konzultaci přihlásíte:

https://apl.unob.cz/SACRezervace

Po přihlášení obdržíte potvrzovací e-mail.

Kontakt:

Mgr. Ludmila Koláčková, Ph.D.,

tel.: 724 801 368

email: ludmila.kolackova@unob.cz

Studijní centrum VyškovStudijní centrum zahájilo činnost v roce 2019 jako součást 3. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky ve Vyškově.  

Toto centrum je určeno pro vojenské a civilní zaměstnance rezortu MO, kteří si chtějí zvýšit nebo udržet komunikační schopnosti v angličtině nebo se připravovat na zkoušku podle normy STANAG 6001, zejména v dovednostech mluvení a psaní. Centrum není určeno pro posluchače jazykových kurzů a studenty prezenčního vojenského studia na UO.

Na konverzaci s učitelem mohou ve stejný čas přijít maximálně 2 studenti a zároveň 1 student na procvičení ostatních dovedností (poslech, čtení, psaní). Pro zájemce jsou vyčleněny 45 minutové bloky.

Sídlo: kasárna Dědice, sídliště Víta Nejedlého, Vyškov, blok kateder, 4. patro, místnost 537

Jak se k nám dostanete:

Uchazeči o konzultace projdou přes hlavní bránu kasáren pro vstup, vejdou vchodem do velitelské budovy VeV-VA, pokračují chodbou na blok kateder a pak schodištěm nebo jedním z výtahů do 5 NP budovy.

Provozní doba:

Po, Út: 9:00 – 13:00 hod. (vždy po individuální domluvě s učitelkou)

Jak se na konzultaci přihlásíte:

https://apl.unob.cz/SACRezervace

Po přihlášení obdržíte potvrzovací e-mail.

Kontakt:

tel.: 606 343 149

Studijní centrum PrahaStudijní centrum bylo v posádce Praha vybudováno v rámci projektu „Angličtina pro Evropu" ve spolupráci s Britskou radou v Praze s cílem zvyšovat znalosti anglického jazyka příslušníků ozbrojených sil. Všichni vyučující  4. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky poskytují odbornou pomoc v podobě konzultací či konverzací a odborného dohledu v rámci svých časových kapacit.

 

Studijní centrum poskytuje:

 • Konzultace v rozsahu 45 minut týdně individuální výuky s vyučujícím,
 • Beletrii k zapůjčení s sebou,
 • Testy na poslech a čtení,
 • Odborné učebnice a slovníky k zapůjčení prezenčně,
 • Přístup na internet,
 • Počítačový program „English me".

Jak se na konzultaci přihlásíte:

https://apl.unob.cz/SACRezervace

Po přihlášení obdržíte potvrzovací e-mail.

Kontakt:

Kasárna 17. listopadu

Pilotů 217

161 00 Praha 6- Ruzyně

 

tel.: 973 213 741                                                         Otevírací doba: Po: 07:00-17:00

       973 212 972                                                                               Út: 07:00-17:00

       973 212 974                                                                               St: 07:00-17:00

       973 213 746                                                                               Čt: 07:00-17:00

       973 213 738                                                                               Pá: 07:00-13:00
Studijní centrum Olomouc


Studijní centrum bylo otevřeno v roce 2015 v rámci  současného 1. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní  výuky v Olomouci.  Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany tímto krokem zareagovalo na zvýšené jazykové kvalifikační požadavky u zaměstnanců AČR.

Toto studijní centrum neslouží pouze posluchačům kurzů připravujících se na zkoušku podle normy STANAG 6001, ale všem vojákům a občanským zaměstnancům, kteří mají zájem o studium anglického jazyka, a to nejen v posádce Olomouc. 

Zájemci o konzultaci mají k dispozici dvě místnosti. V jedné probíhají individuální konzultace s učitelem. Většinou se jedná o konverzaci, ale učitelé jsou připraveni podávat zpětnou vazbu také v dovednosti psaní, poslechu, či gramatiky. Ve druhé místnosti je k dispozici výpočetní technika s nainstalovanými programy k procvičování anglického jazyka a s připojením
na internet.

Voják i občanský zaměstnanec, který potřebuje konzultaci z anglického jazyka nebo má zájem si procvičit již získané znalosti a dovednosti, popřípadě potřebuje pomoc s oficiálními písemnostmi v angličtině, se může přihlásit na webových stránkách centra, kde si zadá konkrétní službu, kterou by chtěl využít.

Kontakt:

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany

1. oddělení anglického jazyka, Odbor rezortní výuky

779 00 Olomouc, Pasteurova 66/13

areál chirurgie VN Olomouc, místnost SAC (2. patro vlevo)

Otevírací doba: Po, Út, St, Čt: 12:45 – 15:30 hod. 

Studijní systém:

1. místnost: konverzace s učitelem (maximálně 2 studenti)

2. místnost: procvičování ostatních dovedností (maximálně 4 studenti)

Jak se na konzultaci přihlásíte:

https://apl.unob.cz/SACRezervace

Po přihlášení obdržíte potvrzovací e-mail.

Kontaktní osoby:

Mgr. Petr Přikryl

tel.: 973 403 404

email: petr.prikryl@unob.cz


Studijní centrum Hradec Králové


Pro koho je studijní centrum určeno:

Konzultace jsou určené pro vojenské i civilní zaměstnance rezortu MO, kteří si chtějí zvýšit nebo udržet komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Tyto konzultace nejsou určeny pro posluchače jazykových kurzů a studenty prezenčního vojenského studia na UO.

Co poskytujeme:

Konzultace, které probíhají distanční formou prostřednictvím aplikace MS Teams. V jejich průběhu je možné procvičovat dovednosti mluvení, psaní, čtení i poslechu.

Jak se na konzultaci přihlásíte:

https://apl.unob.cz/SACRezervace

Po přihlášení obdržíte potvrzovací e-mail.

Kontakt:

PhDr. Eva Drahokoupilová  

tel.: 973 253 036

email: eva.drahokoupilova@unob.cz

Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme