Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany

Struktura CJV

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Struktura CJV


Ředitelství Centra jazykového vzdělávání


Ředitel CJV

plk. gšt. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D.


Zástupce ředitele CJV

neobsazeno
Odbor vysokoškolské výuky

ředitelka Odboru vysokoškolské výuky 

PhDr. Ivana Čechová, Ph.D.


Oddělení anglického jazyka

vedoucí oddělení

RNDr. Jana Beránková

Skupina francouzského jazyka

vedoucí skupiny

Mgr. Zbyněk Rektořík, Ph.D.

Skupina německého jazyka

vedoucí skupiny

Mgr. Iveta Macháčková


Skupina ruského jazyka

vedoucí skupiny

Mgr. Ladislav BaumgartnerOdbor rezortní výuky

ředitel Odboru rezortní výuky 

Mgr. Jiří Vápeník 


1. oddělení anglického jazyka (Olomouc)

vedoucí oddělení

Mgr. Dita Havelková


2. oddělení anglického jazyka (Brno)

vedoucí oddělení

Mgr. Ludmila Koláčková, Ph.D.


3. oddělení anglického jazyka (Vyškov)

vedoucí oddělení

Mgr. Dalibor Cibulka


4. oddělení anglického jazyka (Praha)

vedoucí oddělení

Mgr. Andrea Růžičková


5. oddělení anglického jazyka (Chocerady)

vedoucí oddělení

mjr. Mgr. Leoš Vaněk


6. oddělení anglického jazyka (Hradec Králové)

vedoucí oddělení

PhDr. Eva Drahokoupilová
Oddělení testování

vedoucí Oddělení testování

Mgr. Jan KřivkaÚsek hlavního metodika CJV

hlavní metodik CJV

PhDr. Ivana Mrozková, Ph.D.

Oddělení vnitřní správy

vedoucí Oddělení vnitřní správy 

Ing. Pavel Dvořák


Studijní skupina

vedoucí studijní skupiny 

Ing. Dana Skřivánková

Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme