Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany v Brně

Obecné informace pro účastníky rezortních kurzů

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Obecné informace pro účastníky rezortních kurzů

Výuka v prezenčních kurzech probíhá každý pracovní den (v kombinovaných kurzech v týdenních soustředěních) v délce tří vyučovacích bloků (zpravidla 8.00 – 13.10), odpoledne jsou posluchačům k dispozici konzultace s vyučujícími nebo práce v samostudijních centrech. Využívat mohou rovněž specializované pracovny (poslechové, počítačové) ke zdokonalování jednotlivých dovedností. Nezbytná je i soustavná domácí příprava. 


Během kurzu jsou pravidelně zařazovány dny samostudia (zpravidla jedenkrát měsíčně).

Učební materiály jsou k dispozici v knihovnách  CJV na jednotlivých pracovištích, posluchači pracují i s doplňkovými materiály a elektronickými zdroji.Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme