Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum jazykového vzdělávání
Univerzita obrany v Brně

Pretestace z písemného projevu (zadávána společně s ALCPT)

DOCENDO DISCIMUS

 

Centrum jazykového vzdělávání

Pretestace z písemného projevu (zadávána společně s ALCPT)

Pretestace z písemného projevu se týká uchazečů pro kurzy SLP 3 a udržovací kurzy SLP 2 a 2+. Cílem pretestace je ujištění, že kandidát má předpoklady v těchto kurzech uspět.

Formát:

 • Volný slohový útvar (hodnotí se pouze jazyk a ne dodržování pravidel pro psaní určitého písemného útvaru - např. reportu či eseje)
 • časová dotace: 30 minut
 • Rozsah: 2-3 odstavce/doporučený počet slov: 200

   

Písemný projev se píše formou papír/tužka, aby bylo možné zajistit stejné standardní podmínky na všech pracovištích, kde pretestace probíhá.

Zadání vždy obsahuje dva dílčí úkoly, jeden konkrétní na úroveň 2 a druhý vyžadující analýzu či spekulaci, tedy použití abstraktního jazyka odpovídajícího úrovni 3. 


Hodnocení:    Hodnotí se především použitá slovní zásoba a gramatická správnost, dále splnění zadání a organizace textu. Písemné projevy kandidátů jsou hodnoceny úrovní A až D. Hodnocení úrovní D znamená, že kandidát nesplňuje ani základní požadavky pro úroveň 2.


Zadání jsou formulována v anglickém jazyce. Pro ilustraci uvádíme příklad zadání:

In recent years, smartphones have become an integral part of our lives. 

 • Compare the pros and cons of using smartphones.
 • Analyze the consequences of a complete ban on the use of mobile phones in schools and private companies.


Za obsah stránky odpovídá Miroslav Hajas


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme